Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Erätauko: hanke, jonka tuloksena syntyi säätiö

Sitran rakentavan keskustelun Erätauko-toimintamalli on ottanut suuren askeleen – työ dialogisemman yhteiskunnan eteen jatkuu nyt uudessa Erätauko-säätiössä.

Kirjoittaja

Paula Laine

Julkaistu

Sitra on suomalaisen yhteiskunnan ideanikkari. Kuten niin monella elämän osa-alueella, myös yhteiskunnallisessa kehitystyössä tarvitaan suuri määrä ideoita, joista vain osa voi menestyä. Lopuistakin pitää toki oppia jotain. Rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun toimintamalli Erätauko on nyt suuren askeleen lähempänä menestymistä, eli vakiintumistaan pidempiaikaiseksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa – suomalaiseksi tavaksi lisätä ja käydä dialogia. Sitra on yhdessä Jenny ja Antti Wihurin rahaston, Suomen Kulttuurirahaston sekä Svenska kulturfondenin kanssa perustanut uuden Erätauko-säätiön dialogin lisäämiseksi Suomessa.

Muutos Sitran hankkeesta uudeksi säätiöksi on merkittävä. Sitra ei hanketoiminnassaan jää pysyvästi pyörittämään toimintaa, vaan hankkeella on alku ja loppu. Painimme usein Sitrassa sen kysymyksen äärellä, että voisiko Sitra jatkaa jotakin hyödyllistä hanketoimintaa. Usein hankkeita jatketaankin hyvistä syistä, mutta pysyväisratkaisu tämä ei yleensä ole. Asiaa voi ajatella vaikka siten, että jos Sitra olisi perustamisensa jälkeen 1967 jäänyt pysyvästi pyörittämään kaikkea sitä toimintaa, jota se on käynnistänyt ja joka on koettu hyödylliseksi, Sitran resurssit olisivat sitoutuneet näihin töihin täysimääräisesti luultavasti noin 1970-luvulta alkaen, eikä Sitra enää pitkään aikaan olisi toiminut uusien avauksien tekijänä. Sitra olisi kovin erinäköinen organisaatio.

Sitran laajoissa vaikuttavuusarvioinneissa uusien toimintamallien kehittäminen on nähty yhdeksi keskeisimmäksi lisäarvoksi, jota juuri Sitra tuottaa Suomessa. Siksi Sitran on niin tärkeää osata ja uskaltaa irrottautua hankkeistaan – jotta voisimme jälleen kehittää uutta. Hankkeista irrottautuminen on samaisten vaikuttamisarviointien mukaan myöskin yksi kehityskohteistamme. Sidosryhmät eivät aina ehdi saada otetta Sitran työstä ennen kuin olemme jo suunnanneet uusille työmaille. Jotta työn jatkaminen onnistuu, on monen asian oltava kunnossa:

  1. Itse tekemisen on oltava niin tehokasta ja vaikuttavaa, että sen jatkamiselle on aito tarve ja tilaus
  2. Jatkolle on varmistettava niin resurssit, rahoitus kuin osaaminenkin

Erätauko-hankkeessa yli kahden vuoden tiiviin työn jälkeen saatoimme todeta, että elinkelpoinen toimintamalli on saavutettu ja sille on aito tilaus. Tästä osoituksena tänään jo noin 7000 suomalaista on osallistunut Erätauko-keskusteluun, joita Suomessa on järjestänyt yli 130 organisaatiota – omasta halustaan, ilman Sitran rahoitusta. Tämä tieto oli keskeinen jatkorahoituksen osalta.

Kolmen säätiön ja Sitran yhteispanostus Erätauko-säätiöön on pitkän neuvottelun tulos. Tunnen suurta nöyryyttä ja kiitollisuutta siitä, että Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden ovat perusteellisen arvioinnin tuloksena päätyneet yhteistyöhön juuri Erätauon äärelle. Keskeistä on ollut, että kukin toimija tunnistaa oman ydintehtävänsä ja tarkoituksensa toteutuvan uudessa säätiössä. Tarve rakentavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle on tuonut Erätauko-säätiön perustajat yhteen. Tämä tehtävä taitaa jatkua pitkälle tulevaisuuteen.

 

Mistä on kyse?