Kommentti
Arvioitu lukuaika 3 min

FinnSight 2018 -tapahtumassa pureudutaan visioihin ja toivottaviin tulevaisuuksiin

Kun tulevaisuus näyttää lumisateelta ja nykyhetki monimutkaiselta, visioiden tarve on suurempi kuin koskaan. Visiot antavat suuntaa ja innostavat toimintaan. Yhteiskunnallisista visioista ja toivottavista tulevaisuuksista Suomelle keskustellaan Finnsight Visiofestissa 26.9.

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Kulttuurit nousevat ja laskevat tulevaisuuskuviensa myötä. Näin kirjoitti Fred Polak kirjassaan The image of the Future jo 50-luvulla, analysoituaan menneiden kulttuurien tulevaisuuskuvia. Hän oli huolissaan siitä, onko länsimaissa onnistuttu uudistamaan kuvaa tavoiteltavasta tulevaisuudesta.

Tämä huoli tuntuu entistä ajankohtaisemmalta nykyhetkessä, jota kuvaillaan termeillä kuten VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) tai postnormaali aika. Maailma koetaan monimutkaiseksi, tulevaisuus epävarmaksi, ja näkemykset ristiriitaisiksi. Tällaisessa ajassa visioiden – toivottavien tulevaisuuskuvien – merkitys korostuu, sillä ne auttavat toimimaan pitkäjänteisesti kohinaisessa nykyhetkessä.

Clem Bezold on todennut, että siinä missä skenaariot ovat tulevaisuuksia päälle, visiot ovat tulevaisuuksia sydämelle. Visioissa korostuu tulevaisuuden henkilökohtaisuus, ne ovat kannanottoja siitä, mitä pidetään tärkeänä ja hyvänä. Samasta syystä niiden tulee olla yhteisen keskustelun muovaamia, sillä tulevaisuutta ei voi tehdä yksin.

”Skenaariot ovat tulevaisuuksia päälle, visiot tulevaisuuksia sydämelle” – Clem Bezold

Kättä pidempää visiointiin

Visiointiin on ajan mittaan kehitetty useita erilaisia menetelmiä. Olemme koonneet muutaman niistä tulevaisuuden tekijän työkalupakkiin erityisesti yhteiskunnallisten visioiden tekoa helpottamaan. Lisätietoa erilaisista visioinnin lähestymistavoista löytyy esimerkiksi futuristi Wendy Schultzin visioinnin historiaa käsittelevästä esityksestä, jossa mainitaan mm. seuraavat menetelmät:

  • Arvostava haastattelu (Appreciative Inquiry): Rajaa aihe, mieti mikä on hyvää ja mikä on toiminut, unelmoi mitä voisi olla, keskustele mitä pitäisi olla, ja määrittele miten se voidaan saada aikaan.
  • Future search: Lähde liikkeelle tämän hetken trendeistä ja vastauksista niihin ja määrittele ihanteellinen tulevaisuus kuin se olisi jo saavutettu.
  • Causal Layered Analysis (CLA): tarkastele ongelmaa litanian, systeemin, maailmankuvan ja myytin tasoilla, vaihda taustalla oleva myytti ja rakenna sen päälle maailmankuva, systeemi ja litaniatasot.
  • VERGE: määritä toivottavan tulevaisuuden arvot, vuorovaikutuksen tavat, suhteet, tuotanto ja kulutus, ja reunaehdot tuhoamiselle.
  • 3 Horizons: tarkastele nykyhetkeä, toivottavaa tulevaisuutta ja murros vaihetta kolmena erillisenä horisonttina.
  • Seeds of good anthropocenes: löydä tulevaisuuden siemenet ja mieti millainen tulevaisuus niistä voisi kasvaa.

Keskustelua visioista 26.9.

Yhden vision sijaan tarvitsemme useita eteenpäin vieviä visioita. Ja useiden visioiden lisäksi tarvitsemme rakentavaa ja eri sidosryhmät kattavaa keskustelua siitä, millainen on toivottava tulevaisuus. Useiden erilaisten visioiden kuvaaminen ja niistä keskustelu on senkin takia tärkeää, että emme voi tavoitella sitä mitä emme voi kuvitella.

Tämän vuoden Finnsight Visiofestissa aiheena ovat tämän takia yhteiskunnalliset visiot. Tapahtuman tavoitteena on

  • Saada eri toimijoiden tuottama ennakointitieto ja tulevaisuusnäkemykset samalle foorumille ja yhteiseen tietoisuuteen ja käyttöön​
  • Rohkaista osallistujia ja laajempaa yleisöä yhteiskunnallisten visioiden pohtimiseen ja niistä keskusteluun
  • Tarjota mahdollisuus dialogiin tulevaisuustyön aiheista ja visioista ​

Tilaisuus järjestetään 26.9. klo 10-17 Heurekassa. Lisätietoa löydät tapahtumasivulta. Tervetuloa mukaan keskustelemaan visioista, joko Finnsightissa tai vaikkapa kahvipöydässä. Muovataan tulevaisuudesta yhdessä toivomisen arvoista.

Mistä on kyse?