Vierailija
Arvioitu lukuaika 3 min

Hanna Nikkanen: 10 ilmastovinkkiäni päättäjille

Pyysimme joukkoa vaikuttajia ja ilmastoasioiden tuntijoita valitsemaan Sitran kokoamalta 100 yhteiskunnan ilmastotekoa-listalta 10 tärkeintä tekoa. Tässä toimittaja Hanna Nikkasen kärkikymmenikkö.

Kirjoittaja

Hanna Nikkanen

Toimittaja, tietokirjailija

Julkaistu

Kun puhumme ilmastonmuutoksen torjunnasta, käytämme usein pakon ja kiireen kieltä: edessämme on VÄISTÄMÄTÖN muutos, jonka on oltava SUURI ja NOPEA ja sen on tapahduttava NYT. Totta onkin, että päästövähennystavoitteet on asetettava hyvin korkealle – mutta riman ylittäminen vaatii ennen kaikkea diplomatiaa.

Ja diplomatia on herkkää! Se ei onnistu sanomalla PAKKO ja HETI, vaan näyttämällä esimerkkiä ja neuvottelemalla reilut ehdot. Suomen kaltaisen korkeiden päästöjen ja korkean hyvinvoinnin maan tulee sitoutua tuntuviin uudistuksiin, jotta voisimme edellyttää niitä muilta.

Ilmastotoimet pitää perustella myös suomalaisille, ja siirtymän häviäjiä tulee auttaa.

Siksi nostan tärkeimmiksi ilmastoteoiksi kovan kolmikon: Tiukemmat päästötavoitteet (teko numero 1), kansainvälisten ilmastoaloitteiden tukeminen (teko numero 100) ja reilun siirtymän tuki (teko numero 96).

Muissa valitsemissani toimissa on kyse yhteisen rahan ohjaamisesta yhteiskuntamme käytössä olevin, aivan tavanomaisin keinoin. (Listalta puuttui ilmastotutkimuksen, siis esimerkiksi ilmakehätieteen, tukeminen. Otin vapauden kuvitella sen mukaan kohtaan 93.)

Kärkikymmenikköni  Sitran 100 yhteiskunnan ilmastotekoa -listalta

Tutustu koko listaukseen täällä: 100 yhteiskunnan ilmastotekoa

1. Tiukemmat päästötavoitteet

Kansalliset tavoitteet päästöjen vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliuden saavuttamisesta voisi päivittää Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisiksi.

14. Kielto turpeen energiakäytölle

Turpeen energiakäytön kieltäminen tai rajoittaminen vähentäisi energiantuotannon päästöjä merkittävästi.

32. Ilmastovelvoitteet sijoituksiin

Eläkerahastot voitaisiin velvoittaa raportoimaan sijoitustensa hiilijalanjälki ja vetäytymään fossiilisijoituksista.

49. Joukkoliikennerahoituksen lisääminen

Joukkoliikenteen palvelujen oston lisääminen parantaisi yhteyksiä ja vuorotarjontaa.

53. Maa- ja metsätalouden tukien ilmastokohdennus

Nykyisiä maa- ja metsätalouden tukia voisi kohdentaa päästöjä vähentäviin ja sitoviin ratkaisuihin.

73. Lentämisen verotuen uudistaminen

Saastuttavinta liikkumistapaa voisi verottaa enemmän ja poistaa kotimaan lentoliikenteen polttoaineiden verottomuuden.

90. Päästöperusteinen ruuan arvonlisävero

Runsaspäästöiset eläinkunnan tuotteet voitaisiin nostaa korkeampaan arvonlisäverokantaan muun ruuan säilyessä alemmassa.

93. Ilmastoratkaisujen t&k-rahoituksen lisääminen

Tutkimus-, kehitys- ja kokeilurahoituksen kasvattaminen ja kohdentaminen ilmastoratkaisuihin auttaisi tuomaan markkinoille uusia ratkaisuja ja luomaan elinkeinoja.

96. Reilun siirtymän tuki

Tuki murroksesta kärsivien alojen työntekijöiden uudelleen kouluttautumiseen ja uusien työpaikkojen hakemiseen helpottaisi siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan ja vähentäisi vastustusta.

100. Kansainvälisten ilmastoaloitteiden tukeminen

Kansainvälisillä ilmastoaloitteilla voidaan vahvistaa yhteistyötä ilmastotyössä yli rajojen eri toimialoilla ja alueilla.

Sitran vierailijablogaukset antavat äänen eri alojen tulevaisuudentekijöille. Kirjoitukset ovat kirjoittajiensa ajatuksia ajankohtaisista asioista, joilla on kytkentä Sitran työhön tai tuloksiin. Tämä kirjoitus on osa 10 ilmastovinkkiäni päättäjille -blogisarjaa, joka kokoaa yhteen eri asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, millaisia ilmastotekoja yhteiskunnassa pitäisi tehdä ja pohjautuu Sitran 100 yhteiskunnan ilmastotekoa -listaukseen. 

Mistä on kyse?