archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ilmastokoulutuksen verkko-oppimismateriaali rakentuu

Suomi tarvitsee uuden ilmasto-osaajien sukupolven. Edessä on iso yhteiskunnallinen murros, johon jokaisen alan on vastattava. Tähän tarvitaan uudenlaista laaja-alaista osaamista.

Kirjoittaja

Julkaistu

Suomi tarvitsee uuden ilmasto-osaajien sukupolven. Ilmastonmuutosta ei ratkaista vain tekniikalla, vaan edessä on isompi yhteiskunnallinen murros, johon jokaisen alan on vastattava. Tähän tarvitaan uudenlaista laaja-alaista osaamista. Juuri siksi olemme rakentamassa kaikille avointa kurssimateriaalia ilmastonmuutoksen perusteista.

Perjantaina 18.3. Sitraan kokoontui monialainen joukko tutkijoita, kouluttajia ja opettajia korkeakouluista ja järjestöistä kehittämään korkeakoulujen ilmasto-opetusta yhdessä. Rakenteilla olevan ilmastonmuutoksen perusteet -kurssin materiaalit tulevat tarjolle kaikille opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille verkossa syksystä 2016 alkaen. Oppimiskokonaisuuden laativat tutkijat ja opettajat Helsingin yliopistosta ja Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta yhteistyössä muun muassa Metropolia ammattikorkeakoulun, Taideyliopiston ja Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Työpajassa pohdimme Länsi-Michiganin yliopiston ympäristöopintojen professorin Harold Glasserin alustamana, millaista lähestymistapaa ilmastonmuutos meiltä edellyttää. Hän haastoi meidät pohtimaan, käytämmekö resurssimme siihen, että yritämme kehittää vanhoista ratkaisumalleista vähäpäästöisempiä, vai työstämmekö ennemmin kokonaan uusia ratkaisumalleja ja ajattelutapoja. Alustuksen jälkeen työstimme yhdessä rakenteilla olevan kurssin opetusta tukevan oppimiskonseptin ideaa, testasimme alustan rakennetta ja pohdimme ilmasto-opetuksen jalkauttamista korkeakouluihin. Osallistujat kokivat rakenteilla olevan kokonaisuuden tärkeäksi lisäksi omiin kursseihinsa ja opetusmateriaaleihinsa, ja meiltä tekijöiltä toivotaan erityistä panostusta laadukkaaseen sisältöön sekä helppokäyttöisyyteen ja saatavuuteen.

Kehittämämme kurssikonsepti on uudenlainen. Koska ilmastonmuutoksen perusteita on tarpeen opettaa monilla eri aloilla, ei opettaja välttämättä ole itse aiheen asiantuntija sen enempää kuin opiskelijatkaan. Sen sijaan hän on oman alansa asiantuntija, joka tuo opiskelijoille tärkeän liittymäpinnan tulevaan ammattiin. Yhdessä opettajan kanssa opiskelijat pohtivat, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa oman alan tulevaisuudennäkymien kannalta, ja millaisia ratkaisuja ja toimia alalla tarvittaisiin lähitulevaisuudessa. Lisäksi opettaja ohjaa opiskelijat oppimateriaalin pariin ja arvostelee kurssisuorituksen.

Ilmastonmuutos on fysikaalinen ilmiö, jonka luonnontieteellinen pohja on vahva. Se edellyttää ripeitä hillintätoimia ja laaja-alaista sopeutumista. Jokainen meistä on osa palapeliä sekä päästöjen aiheuttajana että ongelman ratkaisijana. Kurssin tavoitteena onkin, että opiskelija ymmärtää ilmastonmuutosta monesta näkökulmasta sekä näkee yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä. Kunnianhimoisena tavoitteena on myös, että opiskelija osaisi monipuolisesti etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin haasteisiin sekä arvioida niiden vaikutuksia.

Toivottavasti tämä kurssimateriaali auttaa rakentamaan eri alojen osaajien ilmastotietämystä ja sitä kautta nostamaan suomalaisen osaamisen ilmastonmuutoksen ratkaisemisen huipulle.

Yhteistyöhanke pohjautuu Sitran fasilitoimiin yliopistojen Round table -keskusteluihin sekä selvitykseen yliopistojen ilmasto-alan opetuksen nykytilasta. Selvityksestä ilmeni, että vaikka ilmastonmuutos on temaattisesti esillä jokaisessa Suomen yliopistossa, on varsinkin sen perusteiden opettamisessa ja ymmärtämisessä vielä puutteita. Tekeillä olevan kokonaisuuden testaukseen ja pilotointiin haemme juuri nyt opettajia ja kouluttajia yliopistoista ja ammattikorkeakouluista sekä järjestöistä.

Ilmoittaudu testikäyttäjäksi ja kysy lisää Sitran Liisa Lahdelta

Mistä on kyse?