Vierailija
Arvioitu lukuaika 3 min

Juho Romakkaniemi: 10 ilmastovinkkiäni päättäjille

Pyysimme joukkoa vaikuttajia ja ilmastoasioiden tuntijoita valitsemaan Sitran kokoamalta 100 yhteiskunnan ilmastotekoa-listalta 10 tärkeintä tekoa. Tässä keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen kärkikymmenikkö.

Kirjoittaja

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari

Julkaistu

Globaalilla tasolla tarvitsemme Pariisi+ -sopimuksen. Nyt tehdyt päästövähennysten sitoumukset eivät riitä. Niiden täytyy olla myös sitovia. Lisäksi toimeenpanon välineiden pitää olla yhteensopivia siten, että globaali ”päästökauppa” mahdollistuu. Päästöjä vähentävien investointien täytyy suuntautua sinne, missä niillä on paras hyötysuhde.

EU:n uuden komission tulee viipymättä valmistella 2040 ilmasto- ja energialait, jotka ryhtyvät ohjaamaan toimintaa päästöjen vähentämiseksi jo tulevina vuosina. Tieliikenne, asuminen ja maatalous tulee tuoda päästökaupan piiriin.

Suomen kansallisen strategian on oltava etunojassa. On määritettävä sitovat aikarajat fossiilisten energialähteiden käytön lopettamiseksi kokonaan selvästi ennen vuotta 2040.

Tarvitaan mahdollisimman tehokkaita välineitä, joilla päästöjä voidaan vähentää mahdollisimman edullisesti. Näin voimme vähentää päästöjä paljon enemmän ilman mittavia hyvinvointitappioita.

Kärkikymmenikköni  Sitran 100 yhteiskunnan ilmastotekoa -listalta

Tutustu koko listaukseen täällä: 100 yhteiskunnan ilmastotekoa

1. Tiukemmat päästötavoitteet

Kansalliset tavoitteet päästöjen vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliuden saavuttamisesta voisi päivittää Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisiksi.

5. Vaikuttaminen EU-tavoitteiden tiukentamiseksi

Suomi voisi vaikuttaa EU:n vuosien 2030 ja 2050 päästösitoumusten tiukentamiseksi, niin että ne vastaisivat Pariisin sopimuksen tavoitteita

6. Päästökaupan vahvistaminen

Suomi voisi pyrkiä vahvistamaan EU:n päästökauppaa tehokkaana tapana ohjata vähentämään päästöjä esimerkiksi poistamalla päästöoikeuksia markkinoilta.

15. Takaraja fossiiliselle energialle

Fossiiliselle energialle yleensä tai eri polttoaineille erikseen voisi määritellä takarajat kivihiilen tapaan.

27. Velvoite eheyttää yhdyskuntarakennetta

Kaavoituksesta vastaaville kunnille voitaisiin asettaa sitova velvoite edistää vähäpäästöistä yhdyskuntarakennetta.

32. Ilmastovelvoitteet sijoituksiin

Eläkerahastot voitaisiin velvoittaa raportoimaan sijoitustensa hiilijalanjälki ja vetäytymään fossiilisijoituksista.

38. Korotettu kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voitaisiin korottaa energiaremonteissa ja uusiutuvan energian asennuksissa.

48. Ratarahoituksen lisääminen

Uusia ratahankkeita ja nykyisten rautateiden kunnossapitoa voisi edistää lisäämällä rahoitusta.

77. Ekologinen verouudistus

Ekologisessa verouudistuksessa verotetaan enemmän päästöjä ja luonnonvarojen kulutusta sekä vastaavasti vähemmän työtä ja yrittämistä.

79. Päästöpainotus polttoaineveroihin

Polttoaineiden valmisteverojen päästökomponenttia korottamalla ohjattaisiin siirtymään vähäpäästöisiin polttoaineisiin.

 

Sitran vierailijablogaukset antavat äänen eri alojen tulevaisuudentekijöille. Kirjoitukset ovat kirjoittajiensa ajatuksia ajankohtaisista asioista, joilla on kytkentä Sitran työhön tai tuloksiin. Tämä kirjoitus on osa 10 ilmastovinkkiäni päättäjille -blogisarjaa, joka kokoaa yhteen eri asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, millaisia ilmastotekoja yhteiskunnassa pitäisi tehdä ja pohjautuu Sitran 100 yhteiskunnan ilmastotekoa -listaukseen

Mistä on kyse?