Vierailija
Arvioitu lukuaika 3 min

Kaakkois-Suomessa rakennetaan sote-alan osaamisalustaa

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala muotoutuu vähitellen kohti ympäristön muuttuvia tarpeita. Tukemalla alaa tässä muutoksessa, palvelutarpeet ja palvelutuotanto saadaan kohtaamaan paremmin.

Kirjoittajat

Tea Munne

päällikkö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, työllisyyden, yrittäjyyden ja osaamisen palvelut -yksikkö

Mikko Hannula

Hankinta-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkaistu

Sote-alan palveluntuottajilta odotetaan paljon tulevaisuudessa. Ikääntyvän väestön hyvinvointiin liittyvät palvelut tulee jatkossa tuottaa merkittävästi edullisemmin kuin tällä hetkellä ja samaan aikaan yritysten liiketoiminnan tulee olla kannattavaa ja kasvuun tähtäävää. Mitä työn tuottavuuden kasvuun tulee, työntekijät ja koneet tuottavat 14 prosenttia tästä kasvusta ja loppu häviää yritysten arvoketjuissa.

Tähän arvoketjujen tuottamaan hävikkiin voidaan vastata kehittämällä sosiaali- terveys- ja hyvinvointialan (sotehy-alan) yritysten liiketoiminta- ja johtamisosaamista ja rakentamalla tekoälyyn, robotiikkaan ja digitalisaatioon pohjautuvia palveluketjuja ja palvelutuotteita. ELY-keskus lähtikin mukaan Sitran ja työ- ja elinkeinoministeriön Sote-kiihdyttämöön, sillä ala tarvitsee uusia palveluita, jotta pk-yrittäjät ja kolmas sektori uskaltavat kehittää palveluita edelleen ja säilyttää uskonsa alalla toimimiseen.

Palveluntuottajia tukevaa ekosysteemiä rakentamassa

Organisaation todellinen pääoma on sen inhimilliseen ja sosiaalisen pääomaan kietoutunut osaaminen sekä kumppanuudet. Julkisen sektorin uudistaessa omaa toimintaansa ELY-keskusten rooliin, tai mahdollisten tulevien maakuntien järjestäjärooliin, heille sopii luontevasti tehtävä, jossa markkinoiden toimintaa tuetaan rakentamalla sotehy-alan palveluntuottajia tukevaa ekosysteemin osaamisalustaa. Osaamisalustan avulla ekosysteemi konkretisoituu, tulee näkyväksi, ja sen kehittäminen sekä ekosysteemissä toimivien toimijoiden tukeminen mahdollistuu kokonaisvaltaisemmin. Ekosysteemin osaamisalustan avulla osaamista ja kumppanuuksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös tekoälyn ja digitaalisen osaamisen kautta.

Ekosysteemin kehittymistä palvelevan osaamisalustan rakentaminen edellyttää, että sotehy-markkinoiden toimintalogiikkaa tunnistetaan aikaisempaa paremmin. Siihen ovat Kaakossa järjestetyt Soteuttamot ja marraskuusta 2018 helmikuuhun 2019 välisenä aikana toteutettu Sote-kiihdyttämön pilotointi tarjonneet hyvän näköalapaikan. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät eri toimijoiden yhteistyöharjoitukset ja keskustelut ovat avanneet näkymiä siihen, miten jo nyt voidaan käynnistää erilaisia käytännön arjen tekemisiä yhdessä.

”Organisaation todellinen pääoma on sen inhimilliseen ja sosiaalisen pääomaan kietoutunut osaaminen sekä kumppanuudet.”

Suurin hyöty ja oppi Sote-kiihdyttämöstä on sen tarjoamat mahdollisuudet organisaatiokohtaiseen, intensiiviseen toiminnan kehittämiseen. Kiihdyttämössä voidaan soveltaa ajankohtaista tietoa juuri kyseisiin organisaatioihin kohdentaen ja siten edistää toiminnan kehittämistä välillisesti myös koko alaa palvellen – esimerkkien voimalla. Vastaavasti Soteuttamojen roolina on tarjota foorumi tiedon jakamiselle sekä verkostoitumiselle.

Palveluntuottajat keskeinen voimavara sote- ja maakuntauudistukselle

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on nähnyt sotehy-toimialan merkittävänä osana maakuntien elinvoimaisuuden ja väestön hyvinvoinnin edistämistä. ELY-keskus on tarttunut rohkeasti yhdessä sotehy-alan kumppaneiden kanssa kehittämään uudenlaisia toimintamalleja ja ajankohtaista osaamista yhdessä palveluntuottajien kanssa. Palveluntuottajat nähdään onnistumisen tekijöinä ja keskeisenä voimavarana sote- ja maakuntauudistukselle.

Sotealan palveluntuottajat tarvitsevat tulevaisuudessa tukea, kun toimintaympäristö muuttuu radikaalisti. Ja vaikka kokonaisuudistusta ei tulisikaan, olemme yhdessä palveluntuottajien kanssa valmiita väistämättä tapahtuvaan toimintaympäristön muutokseen.

Sitran vierailijablogaukset antavat äänen eri alojen tulevaisuudentekijöille. Kirjoitukset eivät (välttämättä) kerro Sitran työstä, vaan ovat kirjoittajiensa ajatuksia ajankohtaisista asioista. Tämän blogauksen kirjoittajat Tea Munne ja Mikko Hannula työskentelevät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, joka oli yksi Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa järjestettyjen Sote-kiihdyttämöiden kumppaneista.

 

Mistä on kyse?