Sote-kiihdyttämö pk-palvelun­tuottajille

Sote-kiihdyttämöjen avulla maakuntatoimijat saavat mahdollisuuden kehittää alueen yrityspalvelukokonaisuutta vastaamaan sote- ja hyvinvointialantoimijoiden tulevaisuuden haasteisiin. Lisätietoa sote-kiihdyttämön sisällöstä ja toteutuksesta täältä.

Ajankohtaista

uutiset

Sote-kiihdyttämö pk-yrityksille ja palveluja tuottaville järjestöille käynnissä

Vierailija

Mistä on Sote-kiihdyt­tämö tehty?

Vierailija

Kaakkois-Suomessa rakennetaan sote-alan osaamisalustaa

Mistä on kyse?

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Sitra toteuttavat yhteistyössä kahden maakuntakonsortion, Pirkanmaa-Etelä-Pohjanmaa ja Kymenlaakso-Etelä-Karjala, kanssa sote-alan pienille ja keskisuurille toimijoille suunnattuja yrityskiihdyttämöitä. Niiden avulla on tarkoitus pilotoida sitä, kuinka sote-alan palveluntuottajien (yritykset ja palveluja tuottavat järjestöt) kilpailu- ja muutoskykyä voidaan kehittää vastaamaan toimialaa ravistelevia haasteita ja yhtäältä tarttua avautuviin mahdollisuuksiin.

Kiihdyttämöjen avulla maakuntatoimijat saavat mahdollisuuden kehittää alueen yrityspalvelukokonaisuutta vastaamaan sote-toimintaympäristön tulevaisuuden tarpeita sekä vahvistaa omaa kokemustaan sote- ja hyvinvointialan palveluntuottajien liiketoiminnan kehittämisestä. Samalla maakunta-järjestäjä saa tietoa ja ymmärrystä ko. toimijakentän ajankohtaisista haasteista ja mahdollisuuksista.

Osaamisen kehittäminen on tärkeää, sillä erilaiset maakunnalliset toimijat, kuten muutosorganisaatiot, ELY-keskukset ja alueelliset kehitysyhtiöt ovat avainasemassa alueidensa sote-alan pk-palveluntuottajien kilpailukyvyn kehittämisessä sekä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. On tärkeää, että pk-palveluntuottajia kuullaan ja heitä kannustetaan kehittämään liiketoimintaansa, vaikka kaikkea tietoa tulevista muutoksista ei olisikaan, sillä toimintaympäristö muuttuu joka tapauksessa.

Mitä teemme?

Toteutamme maakuntakortioiden kanssa kaksi pilottikiihdyttämöä, joista saatujen oppien pohjalta on mahdollisuus jatkokehittää eri maakuntien tarpeita vastaavia sote-alan palveluntuottajien kehittämistyökaluja.

Molempiin pilottikiihdyttämöihin on valittu kymmenen yritystä/järjestöä.

Kiihdyttämöjen tavoitteena on, että osallistujat pystyvät uudelleen muotoilemaan palvelunsa tai tuotteensa sen kaltaiseksi, että he ovat kyvykkäitä markkinoimaan ja tuomaan esiin palvelunsa tulevassa markkinatilanteessa kilpailukyisesti ja kannattavasti.

Kiihdyttämössä vahvistetaan yritysten/järjestöjen osaamista mm. palvelumuotoilun, markkinoinnin, uusien liiketoiminta- ja kumppanoitumismallien, vaikuttavuuden mallintamisen, talousmallinnus ja kassavirtaennusteen sekä kasvun ja ulkopuolisen rahoituksen hankinnan saralla. Kiihdyttämön tarve, alustava sisältö ja tavoitteet pohjautuvat keväällä 2018 julkaistuun Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaedellytykset sosiaali- ja terveysalalla -selvitykseen. Selvityksen löydät täältä.

Kuka on mukana?

Kyseessä on TEMin ja Sitran yhteishanke, ja pilotti-vaiheessa Sitra ja TEM rahoittavat kaksi kiihdyttämöä, joiden käytännön toteutuksesta vastaa Luotain Consulting Oy.

Missä mennään?

Kiihdyttämöt toteutetaan loppusyksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana. Lisätietoa sote-kiihdyttämön sisällöstä ja toteutuksesta täältä.

Lisätietoja

Jaana Lappi, hankepäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö, 029 506 2658, etunimi.sukunimi@tem.fi

Marjukka Aarnio, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö, 029 50 47150, etunimi.sukunimi@tem.fi

Ota yhteyttä!

Kerromme mielellämme lisää!

Mistä on kyse?