Vierailija
Arvioitu lukuaika 3 min

Kestävää kehitystä yli hallinnon­rajojen

Kestävän kehityksen verkosto ja VNK hakivat Sitran Siilonmurtajat-kokeilusta uusia keinoja osaamisen jakamiseen eri hallinnonalojen kesken.

Kirjoittajat

Virpi Lappeteläinen

Erityisasiantuntija, Valtioneuvoston kanslia, Hallintoyksikkö

Sami Pirkkala

Erityisasiantuntija, Valtioneuvoston kanslia, Politiikka-analyysiyksikkö

Julkaistu

Työ siirtyy verkostoihin. Ne ihmiset, joiden panos on kriittinen oman työn tavoitteiden saavuttamiselle, löytyvät yhä useammin oman työyksikön ulkopuolelta ja muista organisaatioista.

Tämä luo uusia haasteita: Miten saada eri organisaatioissa työskentelevät kollegat edistämään yhteisiä tavoitteita, ja miten ylipäänsä synnyttää yhteisiä tavoitteita? Miten tietoa vaihdetaan tehokkaasti, ja miten saada eri puolilla verkostoa asuva osaaminen koko verkoston käyttöön? 

Muun muassa näitä kysymyksiä ratkotaan valtioneuvoston osaamisen joustava hyödyntäminen -hankkeessa, jonka tehtäviin kuuluvat uusien toimintamallien kokeilut erilaisissa verkostoissa.

Valtioneuvoston kanslia (VNK) ja sen luotsaama kestävän kehityksen koordinaatioverkosto osallistuivat Sitran Siilonmurtajat-kokeiluun tavoitteenaan rakentaa uudenlaista verkostoyhteistyötä osaamisen jakamiseen eri hallinnonalojen kesken.

Kestävän kehityksen ydinajatuksena on ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen maapallon kantokyvyn rajoissa, mikä tekee siitä jo lähtökohtaisesti hallinnon rajat ylittävää toimintaa. Työtä onkin tehty jo pitkään hallinnon rajat ylittävissä ja kansalaisyhteiskuntaa ja yksityissektoria osallistavissa rakenteissa.

Viime vuosina osana hallintoa tehtävä kestävän kehityksen työ on sekä voimistunut että levinnyt uusille alueille. Samalla on syntynyt uusia tarpeita hallinnonalojen osallistamiselle ja osaamisen kollektiiviselle hyödyntämiselle.

Sprintit kasvattivat yhteistä ymmärrystä

Siilonmurtajat-kokeilussa lähdettiin siitä, että kestävään kehitykseen liittyvän osaamisen liikkuvuus ei aina edellytä henkilöiden tai tehtävien kiertoa paikasta toiseen: se voi olla myös esimerkiksi yhteistä ongelmanratkaisua ja asioiden edistämistä samaan aikaan samassa paikassa.

Kokeilussa toteutettiin sprinttejä eli tavoitteellisia työskentelysessioita, joissa ratkotaan yhteisiä asioita kaikkien mukana olevien osaamista hyödyntäen. Niiden rinnalla toteutettiin myös muita kevyitä osaamisen jakamiseen liittyviä sessioita.

Sprintit olivat opettavaisia ja tehokkaita tiedon jakamissessioita. Niiden kautta kävi selväksi, että onnistunut osaamisen jakaminen on tavoitteellista toimintaa, jota voidaan tukea huolella suunnitellulla fasilitoinnilla. Uuden tiedon luomisessa on harvoin kyse yksittäisen ihmisen oivalluksista, vaan verkoston kyvystä tuottaa ja siirtää tietoa sekä oppia uutta.

Nimensä mukaisesti Siilonmurtajat-kokeilu onnistui murentamaan muutaman tiilen paitsi hallinnonalojen välisistä myös niiden sisäisistä raja-aidoista: sprintteihin osallistui paitsi eri hallinnonalojen edustajia myös eri kysymysten parissa työskenteleviä virkamiehiä saman hallinnonalan sisältä. Oli mukava huomata, miten sprintit kasvattivat yhteistä ymmärrystä kestävän kehityksen teemoista myös samassa talossa työskentelevien virkamiesten välillä.

Siilonmurtajat-kokeilu päättyi suunnitellusti sprinttien jälkeen, mutta uudet yhteistyön siemenet jäivät itämään. Niitä pitää nyt hoitaa huolella, ja kun satoa aikanaan syntyy, säilötään se muualle kuin siiloihin.

Siilonmurtajat -kokeiluilla kerätään kokemuksia ja oppeja poikkihallinnollisesta kehittämisestä ja valtionhallintoon sopivista, uusista menettelytavoista. Opit jaetaan avoimesti kaikkien hyödyksi. Lue lisää muista Siilonmurtajat-kokeiluista.

Mistä on kyse?