blogit
Arvioitu lukuaika 3 min

Kestävät ratkaisut kytevät eri puolilla luovaa kenttää

Muutama vuosi sitten luovien alojen tekijät jo keskustelivat siitä, miten alan toimintamalleja voitaisiin kehittää maapallon kantokyvyn mukaisiksi. Nyt valmius muuttaa hyvät aikeet teoiksi on kypsynyt.

Kirjoittaja

Helmi Saksala

Autiosaari Oy ja Creasus ry

Julkaistu

Ekologinen kestävyys on noussut kulttuurialalla ilmiöksi. Elokuvatuotantoyhtiöissä kehitetään hiilineutraaleja tuotantomalleja, elävän musiikin kentällä kartoitetaan erilaisten hiilijalanjälkilaskureiden hyödynnettävyyttä, festivaali- ja tapahtumajärjestäjät pohtivat identiteettiään, ja esittävän taiteen piirissä etsitään uusia näkökulmia teosten myyntiin ja kansainväliseen kiertuetoimintaan.

Luovien alojen tekijät itse toteavat, että vielä muutama vuosi sitten keskustelua kyllä käytiin siitä, kuinka toimintamalleja voitaisiin kehittää maapallon kantokyvyn mukaisiksi. Nyt myös valmius muuttaa hyvät aikeet teoiksi on kypsynyt.

Ole osa luovaa ratkaisua

Kesällä 2020 perustettu luovan kiertotalouden kehittämisyhdistys Creasus ry pyrkii edistämään kestävää kehitystä luovilla aloilla tiedon jakamisen sekä ajattelu- ja toimintamallien uudistamisen keinoin. Syksyn aikana Creasus vetää Sitran rahoittamaa hanketta, jossa pohditaan, mitä hiilineutraali kiertotalous luovilla aloilla tarkoittaa. Millaisia tavoitteita alat asettavat itselleen? Ja miten näihin tavoitteisiin päästään?

Torstaina 22. lokakuuta Creasus järjestää luoville tekijöille ja vaikuttajille suunnatun verkkotapahtuman Ole osa luovaa ratkaisua. Tapahtuma nostaa esiin luovilla aloilla käynnissä olevaa siirtymää kiertotalouteen sekä siihen liittyviä positiivisia tekoja, tekijöitä ja aloitteita.

Avoin verkkotapahtuma ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Zoom-linkki jaetaan Facebook-tapahtumassa muutama päivä ennen tilaisuutta.

Jotta joukossa rohkeus tiivistyisi

Vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin on tärkeää etsiä yhteisvoimin. Koronakurimuksen keskellä moni luovan alan ammattilainen nimittäin miettii myös, mistä löytää kipinä ekologisesti kestävien toimintamallien innovointiin, kun tutun toimintaympäristön tulevaisuus ja mahdollisesti oma toimeentulokin näyttävät epävarmoilta.

Poikkeukselliset ajat kuitenkin vain korostavat tarvetta ottaa yhdessä askelia hiilineutraaliin kiertotalouteen. Sen on koronapandemiakin todentanut.

Onneksi ihmeitä ei tarvitse tehdä yksin eikä pyörää keksiä uudestaan. Voi myös lainata kaverin pyörää ja kokeilla toisten ideoita omalla työkentällä. Lyödä luovat päät yhteen!

Kaikki lähtee ajattelun muutoksesta

Kestävien ratkaisujen kokeileminen ja kehittäminen sekä tiedon levittäminen parhaista opeista ja oivalluksista on jo itsessään tärkeää toimintaa, ja luovilla aloilla löytyy siihen tahtoa. Voisiko luovien toimijoiden yhteistyö kuitenkin olla jotakin vielä enemmän?

Vastaus saattaa piillä sanassa ratkaisu. Substantiivina se tarkoittaa määrättyä muotoa tai tapaa, mallia. Kestävä ratkaisu on siten malli, jossa maapallon kantokyky ja yhteiskunnan tarpeet tyydyttävä toiminta kohtaavat.

Verbi ratkaista taas kuvaa ihmisen aivoissa tapahtuvaa toimintaa: ongelmanratkaisua, luovaa ajattelua, keksimistä. Onkin luontevaa, että jos jotkut niin luovien alojen toimijat kehittävät luovia ratkaisuja.

Mutta jokainen meistä voi olla luova. Erään määritelmän mukaan luovuus on jonkin uuden ja hyödyllisen keksimistä tai jo olemassa olevien asioiden yhdistämistä uudella tavalla. Kaikki lähtee kysymyksestä: entä jos…?

Uskallatko sinä kuvitella paremman huomisen?

Sitran vierailijablogaukset antavat äänen eri alojen tulevaisuudentekijöille. Kirjoitukset eivät (välttämättä) kerro Sitran työstä, vaan ovat kirjoittajiensa ajatuksia ajankohtaisista asioista. Helmi Saksala on kirjoittaja, yritysvalmentaja ja luovien alojen osaaja. Hän ontoiminut esittävän taiteen tuottajana ja kehittäjänä, tapahtuma-alan asiantuntijatehtävissä sekä Sitran 50-vuotisjuhlavuoden vastaavana tuottajana.

Mistä on kyse?