archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kunnat tuottamaan terveyttä

Julkaistu

Meidän kaikkien terveys ja hyvinvointi luodaan suurimmaksi osaksi muualla kuin terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa ja sairaaloissa. 

Terveyttä edistää ennen kaikkea onnellisuus ja hyvä elämä, joiden perusedellytyksiä taas voivat olla esimerkiksi mielekäs työ, toimivat suhteet läheisiin ja omaksi koetut lähiyhteisöt, kiinnostavat harrastukset ja terveyttä tukevat elämäntavat. Arjen tasolla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että töihin voi halutessaan pyöräillä turvallisesti tai että omasta kunnasta löytyy kirjasto. Tai että arkisiin pulmiin ja haasteisiin saa neuvontaa. 

Hyvinvoinnin ylläpitoon ja sairauksien ennaltaehkäisyyn satsaaminen on järkevää sekä ihmisen että systeemin kannalta: se antaa mahdollisuuden julkisen talouden kestävyysvajeen pienentämiseen ja parantaa ihmisten elämänlaatua. Näköpiirissä oleva huoltosuhteen muutos tarkoittaa, että ajattelutavan muutosta voi pitää jopa kansakunnan kohtalonkysymyksenä. Ongelmien ratkaiseminen on halvempaa etu- kuin jälkikäteen. 

Sitran uudessa sote-rahoitusmallissa keskitytään sekä asiakkaan palvelutason turvaamiseen että kokonaiskustannustason nousun hillitsemiseen. Iso uudistus nykymalliin ovat niin sanotut palvelupaketit, jotka ovat palvelujen järjestämisen ja tuottamisen työkaluja ja joiden avulla palvelujen laatu ja hinta voidaan tehdä läpinäkyviksi. Toinen merkittävä uudistus on yhden rahoituslähteen malli. Tämä on toteutettu niin, että jokaisella sote-alueella on oma, Kelan operoima tili, jonka kautta kaikki palveluihin käytettävä raha kulkee asiakaskohtaisesti. 

Tämä on tärkeää niin sanotun osaoptimoinnin lopettamiseksi. Yksikanavainen rahoitus ja läpinäkyvät palvelut varmistavat, että sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseva asiakas saa aina tervehtymisensä kannalta tarkoituksenmukaiset palvelut. Koko järjestelmä valjastetaan palvelemaan asiakkaan etua. 

Kuten sanottua, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen on kuitenkin aina niiden hoitamista halvempaa. 

Hyväksi onneksi meillä Suomessa on jo ennestään lukuisia toimijoita, jotka voivat ottaa vastuun terveyden ylläpidosta ja edistämisestä. Sitran uudessa sote-rahoitusmallissa iso vastuu tästä uskotaan kunnille, joita kannustetaan edistämään kuntalaisten hyvinvointia. Mallin mukaan sote-järjestäjä maksaa kunnille neljän vuoden välein palautuksia, jotka on sidottu kuntalaisten terveyden edistämiseen ja palveluntarpeen vähentämiseen. 

Terveyteemme liittyvä tieto ja omat mahdollisuutemme hankkia tietoa omasta hyvinvoinnistamme esimerkiksi omahoidon eri keinoilla lisääntyvät huimaa vauhtia. Viiden vuoden päästä tiedämme omasta terveydestämme merkittävästi enemmän kuin viisi vuotta sitten. Tämä lisää yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveyteensä mutta toki myös yksilön vastuuta omista valinnoistaan. 

Kuntien tekemät päätökset vaikuttavat suoraan kuntalaisten arkeen monilla eri tavoilla. Terveyden ja hyvinvoinnin mahdollistajina kunnat eivät jää sote-uudistuksessa sivustaseuraajan rooliin, vaan niille on tarjolla suorastaan pääosa uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?