Loki
Arvioitu lukuaika 2 min

Lab Loki #17: Miten voidaan edistää oppimista projektien ja kokeilujen välillä?

Jos tietäisimme ennakkoon, miten isoja, yhteiskunnallisia ongelmia voidaan ratkaista, olisimme todennäköisesti jo tehneet sen. Koska näin ei ole aina, tarvitaan tapoja, joilla voimme oppia ja muuntaa tekemistämme sen perustella, mitä opimme.

Kirjoittaja

Julkaistu

Innovaatioportfolioiden avulla voidaan hahmottaa sekä edistää useiden ohjelmien, projektien tai kokeilujen keskinäisiä yhteyksiä. Innovaatioportfolioiden taustalla oleva ajatus on se, että projektit ja kokeilut ovat keinoja oppia lisää käsillä olevasta ongelmasta olemalla tekemisen kautta vuorovaikutuksessa sen kanssa.

Jos näin ajatellaan olevan, projekteja sekä kokeiluja ei kannata rahoittaa ja käynnistää tietyillä alussa määritellyillä tavoitteilla sekä aikajänteillä. Sen sijaan, projekteissa ja kokeiluissa toimivia kannattaa tuoda yhteen aika ajoin pohtimaan sitä, mitä he ovat oppineet ja miten sen perusteella tekemistä pitäisi uudistaa.

Projekteja ja kokeiluja koostava innovaatioportfolio tarjoaa hyvän raamin tämänkaltaisille keskusteluille, mutta miten niitä voidaan käydä käytännössä? Portfolion puitteissa tapahtuva portfolio-oppiminen sekä sitä tukevat käytänteet edistävät yhteisymmärryksen syntyä sekä siihen perustuvaa tekemisen muuntautumista.

Järjestimme 15.4.2020 Sitra Labin innovaatioportfolioiden parissa toimivan ryhmän kanssa työpajan, jossa kertasimme tammikuun lopulla järjestetyn kansainvälisen Innovation Portfolio Sensemaking and Management -työpajan sisältöjä portfolio-oppimisen suhteen. Pohdimme työpajassa myös tämän innovaatioportfolioiden osa-alueen sovelluskohteita sekä siihen liittyvien käsitteiden kääntämistä suomen kielelle.

Portfolio-oppimista ja sen käytänteitä ohjaa ajatus siitä, että ampumalla yhteiskunnallista ongelmaa haulikolla ja toivomalla, että jokin hauleista eli projekteista ratkaisee ongelman, ei riitä. Tarvitaan toimijoiden ja projektien välistä oppimista. Perinteisessä innovaatiosuppilossa (seuraavan kuvan funneling) rahoitetaan useita projekteja tai kokeiluja, joista valitaan paras, joka sitten skaalataan. Portfolio-oppimisessa sen sijaan ajatellaan, että projektien yli syntyy oppeja ja niihin liittyvien toimijoiden valmiudet vahvistuvat. Kun näitä toimijoita ja oppeja tuodaan yhteen, voidaan koota (seuraavan kuvan layering) ymmärrystä kokonaisuudesta.

Vertailukaavio perinteisen innovaatiosuppilon ja portfolio-oppimisen projektitoiminnan ja kokeilujen välillä.

Kuvan lähde: AXILO: For impact: generate snowballs, don’t select snowflakes! Funnelling vs Layering

Käytännössä oppien koostaminen projektien yli tapahtuu työpajoissa, joissa osallistujat jakavat kokemuksiaan ja joista kerätään informaatiota projektien kohteena olevasta kokonaisuudesta. Edistyneet organisaatiot voivat kehittää tämänkaltaisista työpajoista prosessin tai työpajasarjan, jota voi toistaa jokseenkin samanlaisilla sisällöillä erilaisissa konteksteissa.   

Katso tästä lyhyt työpajassa esitetty puheenvuoro portfolio-oppimisen teoriasta ja käytännöstä 

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Työpajan esitysmateriaalit voi ladata tästä.

Haluatko kuulla lisää Sitra Labista?

Liity Muutoksentekijöiden yhteisöön Facebookissa.

Liity myös Sitra Labin sähköpostilistalle saadaksesi kuukausittaisen koosteen kiinnostavista linkeistä sekä mahdollisuuksista osallistua ja oppia.

Mistä on kyse?