archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

London Calling – innovaatio­kyvykkyyttä julkiseen hallintoon

Ekosysteemi, palvelumuotoilu, digitalisaatio ja data, teal, systeeminen muutos, kokeilukulttuuri – virkamiehellä on haastetta, kun hän yrittää ymmärtää, miten uusia ajatusmalleja tulisi hyödyntää omassa työssä.

Kirjoittaja

Riikka Pellikka

Julkaistu

Innovaatiosäätiö Nestassa on muodostettu uusi opetusohjelma ”States of change – building the next generation of public innovation learning”.  Valmisteilla oleva ohjelma rakentaa kokonaisvaltaisen näkemykseen ratkaistavaan haasteeseen. Se antaa rakentamispalikoita myös Suomen julkisen sektorin johtamisen kehittämiseen.

Nesta on ollut eturintamassa luomassa ymmärrystä ja uusia keinoja vastata kestävyysvajeeseen sekä viheliäisiin ongelmiin. Vuonna 1998 perustettu Nesta toimii osittain Iso-Britannian hallituksen rahoituksella mutta suuri osa sen tuloista tulee toimeksiannoista ympäri maailmaa. Se on tehnyt töitä yli kolmenkymmenen hallituksen kanssa ja lisäksi lukuisia paikallisia hallintoja on saanut siltä tukea. Lisätietoa Nestasta.

Kokeilut eivät riitä, tarvitsemme vallankumouksen

Kokeilut ja kokeilukulttuuri ovat globaalisti tämän päivän trendipuheenaihe. Kokeilut ovat kuitenkin vain pieni osa laajempaa lähestymistavan muutosta, jossa siirrymme perinteisestä pöydän ympärillä tapahtuvasta hankesuunnittelusta hyödyntämään iteratiivisia, kokonaisvaltaisia menetelmiä.

Alla olevaan kuvaan on koottu metodeja, joiden avulla Nesta hakee systeemistä lähestymistapaa julkisen hallinnon uudistamiseen. Usein metodeja käytetään yksittäisinä keinoina ymmärtämättä, että tarvitaan laaja, monipuolisempi, kokoava lähestymistapa ratkaistavaan asiaan.  Nestan työkaluihin julkisen sektorin uudistamisessa voi tutustua Nestan sivuilta.

Kuvassa on innovatiivisten metodien kartta. Metodeita hyödynnetään yhdessä ja erikseen iteratiivisessa, kokeilevassa kehittämisessä riippuen käsillä olevasta, ratkaistavasta haasteesta.

Viheliäisiä ongelmia ei ratkaista yksin tai siiloissa

Samoin kuin erilaisia lähestymistapoja tulee soveltaa luovasti, myös poikkihallinnollinen tiimi ratkaistavaan asiaan tulee rakentaa niin, että tarvittavat ominaisuudet iteratiiviseen kehittämiseen monimutkaisessa todellisuudessa täyttyvät.

Tärkeäksi nousee tiimin yhteinen asenne työskentelyyn:  tarvitaan muun muassa mielikuvitusta, empaattisuutta ja ennen kaikkea suomalaisille ominaista sisua (vastaa osittain sanaa ”resilient”).

Nestassa uskotaan tiimin voimaan. Tarvitaan yhdistelmä oikeanalaista osaamisista, jotta kokeilevalla kehittämisellä saadaan paras mahdollinen lopputulos.

Olethan sinäkin Siilonmurtaja?

Sitran Siilonmurtajat-kokeilujen tavoitteena on oppia mitä poikkihallinnollinen, ilmiölähtöinen kokeileva kehittäminen on, ja miten voisimme soveltaa iteratiivista kehittämistä asioissa, joilla ei ole yhtä omistajaa. Laajemmassa mittakaavassa kyse on uudenlaisen, innovatiivisen kulttuurin luomisesta julkiseen hallintoon. Lisätietoja Siilonmurtajista

Palvelumuotoilun uudessa suuntauksessa (transition design) uskotaan, että ennen työtehtävien siiloutumista yhteisöt olivat poikkeuksellisen luovia ja kekseliäitä ratkomaan haasteita. Hierarkioita ei juuri ollut ja keskinäinen yhteistyö oli selviytymisen edellytys.

Siilonmurtajissa emme halua palata kiviajalle mutta jotain opittavaa meillä on selviytymisen kulttuurista. Tämän päivän haasteena on kehittää rakenteita niin, että ne tukevat systeemistä kehittämistä sekä auttavat yhteisön viisautta kukoistamaan.

Yhtä sopivaa mallia kehittämiseen ei ole, vaan se on aina kontekstiriippuvainen. Siksi tuleekin panostaa tiimiin, joka pystyy ratkomaan sopivan etenemistavan vaihtelevissa, monimutkaisissa tilanteissa.

Heidi Humala, Milma Arola ja Riikka Pellikka kävivät lokakuussa opintomatkalla Lontoossa hakemassa oppeja Suomen julkisen sektorin kehittämiseen.

Mistä on kyse?