Kommentti
Arvioitu lukuaika 3 min

Luontoa ja ilmastoa ei voi erottaa toisistaan

Vähälle huomiolle jääneen tuoreen tiederaportin mukaan luontokato ja ilmastokriisi voidaan ratkaista vain yhdessä.

Kirjoittaja

Julkaistu

Jos sinulta meni ohi tuore raportti  luontokadon ja ilmastokriisin välisistä kytköksistä, olet hyvässä seurassa. Kansainvälisten tiedepaneelien julkaisu jäi pitkälle mahdollisesti polttavampien puheenaiheiden varjoon.

Napakka raportti on kuitenkin niin painavaa asiaa, että sen ääreen kannattaa palata. Perusviestit voi tiivistää kolmeen.

Ilmastokriisiä ja luontokatoa ei voi erottaa toisistaan

Ensinnäkin luontokato ja ilmastokriisi liittyvät elimellisesti toisiinsa. Ilmaston kuumeneminen on jo nyt yksi tärkeimpiä luontokadon ajureita, ja sen merkitys on vain kasvamassa. Toisaalta metsien ja kosteikkojen hävittäminen heikentää myös hiilinieluja ja -varastoja.

Molemmilla kriiseillä on myös yhteisiä juurisyitä. Raportin mukaan kasvanut luonnonvarojen ja energian kulutus sekä laajat muutokset maa- ja vesialueiden käyttöön piilevät molempien kriisien taustalla.

Silti kriisejä on tähän asti tarkasteltu erillään

Toiseksi tähän asti luontoa ja ilmastoa on tarkasteltu pitkälle erillään. Molemmille on erilliset tiedepaneelit ja kansainväliset sopimukset.

Siiloutumisen riskinä on, että kriisien yhteyttä ei kunnolla ymmärretä eikä etenkään oteta vakavasti. Pahimmillaan yhtä kriisiä voidaan yrittää ratkoa tavoilla, jotka vain pahentavat toista.

Pahimmillaan yhtä kriisiä voidaan yrittää ratkoa tavoilla, jotka vain pahentavat toista.

Esimerkiksi laajojen alueiden metsittäminen yksilajisilla puupelloilla voi kyllä tuottaa bioenergiaa korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Samalla vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle voivat kuitenkin olla hyvin haitallisia.

Tästä huolimatta monet hahmotelmat ilmastokriisin ratkaisemisesta perustuvat biomassan käytön huomattavalle lisäämiselle. Vaarana on, että hiekalle rakennetut suunnitelmat joudutaan laittamaan uusiksi, kun myös luontokadon torjunta aletaan ottaa vakavasti.

Kaksi kriisiä, yhteiset ratkaisut

Kolmanneksi – ja tärkeimpänä – luonto- ja ilmastokriisit on mahdollista ratkaista vain yhdessä. Jos luontokadon pysäyttämisessä epäonnistutaan, ilmastokriisiä ei voi saada kuriin – ja päinvastoin.

Onneksi myös monet ratkaisuista ovat yhteisiä. Lupaavia ovat luontoperäiset ratkaisut (nature-based solutions), jotka yhtä aikaa varjelevat luonnon monimuotoisuutta ja turvaavat hiilen sidontaa. Tällaisia ovat esimerkiksi metsäkadon pysäyttäminen, metsien ennallistaminen ja kestävä metsätalous.

Onnistuminen edellyttää tiedepaneelien mukaan kuitenkin välitöntä ja käänteentekevää muutosta, joka ulottuu talouden ja yhteiskunnan rakenteisiin asti. Tarvitsemme myös ”nopeita ja pitkälle meneviä toimia, joita ei ole koskaan yritetty”, raportti toteaa.

Onnistuminen edellyttää tiedepaneelien mukaan kuitenkin välitöntä ja käänteentekevää muutosta, joka ulottuu talouden ja yhteiskunnan rakenteisiin asti.

Esimerkiksi mahdollisesti suuruusluokkaa 30–50 prosenttia maailman maa- ja vesialueista pitäisi suojella, jotta sekä luontokato että ilmastokriisi voitaisiin saada kuriin. Samoin tutkijat peräänkuuluttavat muutoksia kulutukseen ja ruokavalioihin, esimerkiksi eläinkunnan tuotteiden kulutuksen vähentämistä. Raportti väläyttää jopa tarvetta tarkistaa arvoja ja käsityksiä hyvinvoinnista.

 

Mistä on kyse?