archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

MaaseutuHUB – perinteinen konsepti uudessa muodossa

Julkaistu

MaaseutuHUB on uusien ajatusten välitys- ja jatkojalostuspaikka, yhdessä tekemisen ja ideoinnin alusta. Sitran ja Hub Jyväskylän yhteinen MaaseutuHub-kokeilu valtasi Uuraisten kunnanviraston kolmeksi päiväksi 13. – 15.9.2012. Hubi toimi samalla myös avoimena etätyöpisteenä.

Kokeilun tarkoituksena oli kannustaa maaseudun toimijoita uudenlaiseen ajatteluun ja rohkeaan toimintaan, kokeiluihin ja yhdessä tekemisen kulttuuriin. Ohjelman työpajoissa etsittiin yhdessä uusia, maaseudulle olennaisia näkökulmia tulevaisuuteen ja haja-asutusalueen yrittäjyyteen. Tavoitteena oli myös herättää osallistujat pohtimaan rooliaan tulevaisuuden toteuttajina.

Uuraisten kunnalla oli suuri rooli kokeilun mahdollistajana: saimme heiltä luvan vallata tilat kokeilun ajaksi, sekä apua käytännön järjestelyissä. Kiitos kokeiluhenkisyydestä etenkin kunnanjohtaja Juha Valkamalle ja koko kunnanviraston henkilökunnalle!

MaaseutuHubin tapahtumia fasilitoivat Johanna Hytönen ja Tanja Korvenmaa. Tapahtumassa alustajina ja puhujina vierailivat mm. Sitran Päivi Hirvola, Monkey Businessin Ville Keränen, Tytti Isokangas Innovaatioverkostosta, JYKESin uusyrityskeskus Luotsin neuvojat sekä Kristiina Lähteenmäki Uuraisten kunnankirjastosta.

Kokeilujakson aikana tapahtuma kasattiin kokoon tiiviillä aikataululla, joten emme harmiksemme ehtineet tuoda paikallisia käyttäjiä yhtä aktiivisesti mukaan ohjelman suunnitteluun kuin olisimme halunneet. MaaseutuHubin 11 tapahtumaa keräsivät silti hienosti kävijöitä: 114 henkilöä, Töysää, Joutsaa ja Helsinkiä myöten. MaaseutuHubia markkinoitiin maakunnallisesti ja se herättikin paljon kiinnostusta lähikunnissa.

Perinteisen konseptin uudet muodot

MaaseutuHubin konsepti ei ole uusi: maaseudun perinteisiä hubeja ovat kylätalot, huoltoaseman baari ja muut kyläläisten kohtaamispaikat. Hubeja on muutaman vuoden aikana syntynyt suurempiin kaupunkeihin, joissa ihmiset ovat pikkuhiljaa alkaneet taas kaivata yhteisöjä ja pienille kylille tyypillistä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Samanlaisia etätyöpisteitä ja kohtaamistiloja oli pohdittu paitsi Sitran viimevuotisissa työpajoissa – joista tämäkin kokeilu sai alkunsa – myös mm. Ympäristöministeriön Kultu-ohjelman valmisteluvaiheessa, Työ- ja elinkeinoministeriössä sekä Innovaatioverkostossa. Rautalammin kunnassa on jo konkreettisesti aloitettu paikallisen maaseutu-hubin perustaminen EU-hankkeen turvin, ja Crazy Town on pyörittänyt pienyrittäjien yhteisöä esimerkiksi Kangasniemellä jo useamman vuoden. Uuraisten kokeilun myötä myös monet näistä tahoista löysivät toisensa ja pääsivät keskusteluyhteyteen.

Ideoista toimintaan, sanoista tekoihin

MaaseutuHub sai osallistujilta paljon positiivista palautetta ja herätti innostusta kävijöissä. Uudet jutut kiinnostavat, ja maaseudulla kaivataan uusia tapoja toimia. Niiden ottaminen osaksi toimintakulttuuria ei ole aivan helppoa, sen eteen on tehtävä töitä. Ihmisiä saattaa jopa epäilyttää, onko uuden ideoimisessa mitään järkeä, kun luottoa suunnitelmien toteutumiseen ei ole tai rahoituksesta ei ole varmuutta.

Vaikuttamiskioskilla tuli oikein hyviä isoja ja pienempiä ideoita kunnan kehittämiseen. Epäkohtia on helppo löytää joka kunnasta, mutta kuka tarttuisi asiaan ja ratkaisisi ongelman? Aktiiviset kuntalaiset ovat tehokkaita kehittämään kuntaa ja asioita rupeaa tapahtumaan, kun yhteinen tahtotila löytyy. Vaikuttamiskioskin tarkoitus oli kannustaa kuntalaisia miettimään itse kuinka omia ideoita voisi viedä käytäntöön: aina ei tarvitse odottaa, että joku muu tekee tai kunta tarjoaa palvelut. Osallistavan kuntatyön pajassa taas pohdittiin, kuinka kuntien työntekijät voisivat mahdollistaa ja tukea kuntalaisten aktiivisuutta entistä paremmin, ilman turhaa byrokratiaa ja muodollista vastustusta.

MaaseutuHubin avasi Luova Ajattelu! -paja, johon osallistui n. 30 nuorta. Nuoret ratkaisivat erilaisia heitä itseään koskettavia haasteita luovin menetelmin, jolloin mielikuvitus ja ratkaisukyky lähtivät lentoon ja aivan uusille reiteille. Uuraislaiset nuoret pääsevät myös toteuttamaan työpajassa syntyneitä ideoitaan esim. katutaiteesta ja tapahtumista paikallisella nuorisotalolla.

Paikallisten käsityöläisten sesonkipuoti-idea kehittyi eteenpäin Bisnesmuotoiluklinikalla, ja Uuraisille perustettiin ensimmäinen lähiruokapiiri, jonka ensimmäinen tilaus järjestetään jo tämän vuoden marraskuussa. Liidiringissä yrittäjät verkostoituivat ja saivat apua toisiltaan arjen ongelmiin.

Palautteen mukaan kävijät oppivat uutta, saivat apua omien haasteidensa ratkaisemiseksi, ja tehtiinpä siellä myös avauksia uusien yhteistyökuvioiden suhteen. Nämä ovat juuri niitä asioita, joita MaaseutuHubilla tavoiteltiin.

MaaseutuHUB-kokeilun kokemuksista ja opeista keskusteltiin ja ideaa työstettiin edelleen 19.9. Sitran Varaslähtö tulevaan -tapahtumassa Helsingissä. Uuraisten kunnanjohtaja Juha Valkama kommentoi kokeilua seuraavasti Varaslähtö-tapahtuman jälkeen: ”On tärkeää aktivoida ja rohkaista ihmisiä tekemään asioita, kutsutaan sitä sitten hubiksi tai joksikin muuksi. Näinä aikoina on luotava elämänuskoa ja ruokittava tekemisen meininkiä. Esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien kehittyminen luo maaseudulle uusia yrittämisen mahdollisuuksia, ja asukkaita on hyvä haastaa kokeiluihin ja luovaan ongelmanratkaisuun. Vaikka kunnanvirastolla ei suuria väkijoukkoja nähtykään, tapahtuma synnytti osallistujissa innostusta. Kolmen päivän aikana syntyneistä uusista puroista kasvaa toivottavasti vielä tulevaisuudessa monenlaisia toiminnan jokia.

Kirjoittajat  Johanna Hytönen ja Laura Browne ovat Hub Jyväskylän verkostokoordinaattoreita, jotka vastasivat MaaseutuHub-kokeilun järjestelyistä.
Valokuvat: Tanja Korvenmaa

Mistä on kyse?