Vierailija
Arvioitu lukuaika 3 min

Mistä on Sote-kiihdyt­tämö tehty?

Kiihdyttämöt ovat tarjonneet maakunnan valmistelijoille erinomaisen mahdollisuuden useita viikkoja kestäneeseen vuoropuheluun palveluiden tuottajien kanssa.

Kirjoittajat

Tanja Koivumäki

projektipäällikkö, valinnanvapaus (31.1.2019 asti), Pirkanmaa2021

Tanja Penninkangas

vastuuvalmistelija, sote-tuotanto, Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistus

Julkaistu

Valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen synnytystuskissa on ollut virkistävää ja innostavaa osallistua Sote-kiihdyttämön työpajoihin, joissa olemme yhdessä hahmottaneet, miten tuleva monialainen maakunta toimii ja mitä voimme tehdä jo tänään sote-palveluiden kehittämiseksi.

Sote-alalla toimiville yrityksille ja järjestöille suunnatun Sote-kiihdyttämön osallistujat ovat saaneet ajantasaista tietoa uudistuvasta sote-toimintaympäristöstä ja uusilla markkinoilla tarvittavasta osaamisesta. Valmennus on antanut vinkkejä siihen, mihin suuntaan organisaation kehittämistä kannattaa viedä ja mihin asioihin panostaa.

Yhteisellä matkalla vaatimattomat pirkanmaalaiset palveluntuottajat on altistettu etelä-pohjanmaalaisten korkealle kurottamista ja ylpeyttä omasta tekemisestä korostavaan asenteeseen. Lopputulokset ovat kerrassaan mainiot. Uskallamme väittää, että Kiihdyttämössä mukana olleille palveluntuottajille soten tulevaisuus näyttäytyy aiempaa kirkkaampana – kävi maakunta- ja sote-uudistukselle miten tahansa.

Monipuolinen sote-palveluntuottajien verkosto on koko maakunnan etu

Sote-kiihdyttämössä maakunnan valmistelijoilla on ollut erinomainen mahdollisuus useita viikkoja kestäneeseen vuoropuheluun palveluiden tuottajien kanssa. Yhteisten kohtaamisten myötä näkemyksiä tulevaisuuden sote-palveluista sekä tietoa tämän hetken palvelutuotannon ja -markkinoiden onnistumisista ja haasteista on jaettu avoimesti. Järjestäjän näkökulmasta yhteistyö on edesauttanut ymmärtämään paremmin markkinoilla toimivia ja uusia avauksia suunnittelevia pienehköjä, tai pieniksikin kutsuttuja toimijoita. Toisaalta Kiihdyttämöön osallistuneet palveluntuottajat näkevät nyt kirkkaammin järjestäjän haastavan roolin erilaisten markkinatoimijoiden, asiakastarpeiden, lainsäätäjän ja rahoittajan ristipaineessa.

”Uskallamme väittää, että Kiihdyttämössä mukana olleille palveluntuottajille soten tulevaisuus näyttäytyy aiempaa kirkkaampana.”

On koko maakunnan etu, että sillä on rikas ja monipuolinen sote-palveluntuottajien verkosto. Järjestäjänä maakunta on vastuussa siitä, että maakunnasta löytyy asukkaiden tarpeiden mukaisia sote-palveluja. Tuleva maakunta myös määrittelee sote-palveluiden kriteerit sekä valvoo palveluiden tuottamista ja laatua. Näin ollen järjestäjällä on merkittävä rooli myös sote-palveluntuotannon kehittämisessä.

Maakunta voi toiminnallaan luoda mahdollisuuksia erilaisille toimijoille ja pyrkiä tuottajamarkkinoiden monipuolisuuteen sekä tuottajuuden liiallisen keskittymisen ehkäisyyn. Järjestäjän olisi hyvä tavoitella tuottajien välille kilpailua, mutta samalla myös kannustaa yhteistyöhön, kumppanuuksiin ja yhteiseen kehittämiseen. Sen vastuulla on alueensa palvelumarkkinoiden toimivuus ja se, että asukkaat saavat hyviä laadukkaita palveluja ja valinnanvapaus toteutuu maakuntien eri alueilla. Tehtävän toteuttamiseen tarvitaan palveluntuottajien laidasta laitaan.

Sote-kiihdyttämö on tehty uusista tuttavuuksista ja verkostoista, raikkaista ajatuksista, mielenkiintoisista näkökulmista ja rohkeista ideoista. Näiden pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin, sillä yhdessä kehittäen voimme hyödyntää eri alojen asiantuntijuutta.

Sitran vierailijablogaukset antavat äänen eri alojen tulevaisuudentekijöille. Kirjoitukset eivät (välttämättä) kerro Sitran työstä, vaan ovat kirjoittajiensa ajatuksia ajankohtaisista asioista. Tämän blogauksen kirjoittajat Tanja Koivumäki ja Tanja Penninkagas työskentelevät soten parissa omilla tahoillaan. Koivumäki on valinnanvapauden projektipäällikkönä Pirkanmaa21:ssa ja Penninkangas on sote-tuotannon vastuuvalmistelijana Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksessa.

Mistä on kyse?