archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Most Likely to Succeed – elokuva innosti koulutuksen kehittäjiä

Kirjoittaja

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Education for a Changing World –tutkimusprojekti haluaa herätellä keskustelua koulun tarkoituksesta ja siitä mitä koulutus voisi parhaimmillaan olla, mikäli meillä olisi visionäärisyyttä ja rohkeutta pohtia koulutuksen tehtävä uudelleen, kirjoittaa strategia- ja tutkimustiimin Jenna Lähdemäki Viikon varrelta –blogissa.

Viime viikon torstaina elokuvasalillinen koulutuksen kehittäjiä kokoontui katsomaan Most Likely to Succeed –dokumenttia Korjaamolle. Koulua ja koulutusta tarkkanäköisesti kuvaava Greg Whiteleyn dokumentti on niittänyt mainetta mm. Sundance- ja Tribeca –elokuvafestivaaleilla. Elokuvan jakelumalli on sellainen, että se täytyy tilata ja näyttää yleisötapahtumassa. Dokumentin tekijöiden tavoitteena on herättää keskustelua ja kannustaa yleisöä toimimaan innostavampien koulujen puolesta. Tämän vuoksi elokuva ei ole saatavilla esimerkiksi Netflixistä. Sitran elokuvailta olikin Most Likely to Succeed -dokumentin Suomen ensi-ilta.

Yksi Sitran kansainvälisen Education for a Changing World –tutkimusprojektin kirjoittajista ja elokuvassakin näytettävän High Tech High -koulun perustaja Rob Riordan vinkkasi minulle ja kollegalleni viime syksynä dokumentista. Hän kertoi nähneensä elokuvan jo useaan otteeseen ja olleensa mukana lukuisissa elokuvaa käsitelleissä paneelikeskusteluissa. Vastaanotto oli ollut hyvin innostunutta. ”Uskon, että suomalaisetkin innostuisivat dokumentin viestistä.”, Riordan sanoi.

Yhdysvaltain koulutusjärjestelmän kehityksen ja nykytilan kuvattuaan dokumentti siirtyi esittelemään Kaliforniassa sijaitsevia High Tech Highkouluja, joissa oppimisen ja opettamisen keskiössä on oppilaan uteliaisuuden tukeminen. HTH:ssä ei ole lainkaan perinteisiä koulutunteja, vaan oppiminen keskittyy projektitöiden ympärille, jotka valikoituvat oppilaiden omien kysymysten ja pohdintojen perusteella. Dokumentissa nähdyssä projektissa oppilaat käsittelivät kysymystä siitä miksi sivilisaatiot ovat historiassa tuhoutuneet. He tutkivat aihetta sekä fysiikan että humanististen tieteiden keinoin ja loivat ryhmänsä kanssa oman teoriansa kysymykseen vastatakseen.

Yleisössä oli havaittavissa liikutusta, kun elokuvassa seurattiin ensin kovin epävarmoja nuoria, jotka projekti- ja ryhmätyötaitojen kehittyessä oppivat ottamaan vastuuta, johtamaan muita, kaitsemaan luovaa prosessia, olemaan visionäärisiä ja saattamaan projekteja loppuun. HTH –kouluissa lukukausi huipentuu näyttelypäivään, jossa erilaisten projektien tuotokset esitellään ympäröivälle yhteisölle. Oppilaat, ja ihmiset ylipäätään, saavat valtavasti nautintoa siitä, kun he tekevät jotain mitä ei aikaisemmin ollut olemassa ja saavat esitellä sen lähipiirilleen, dokumentissa todettiin.

Normaalista poikkeava opetus kauhistuttaa joitakin vanhempia, jotka pohtivat miten heidän lapsensa pärjäävät valtakunnallisissa kokeissa. Toisaalta he näkevät jo nyt ympärillään mitä työelämän murros tarkoittaa ja miten heikosti perinteinen, kokeisiin ja testaamiseen keskittyvä, koulu oppilaita siihen valmistaa. Monille oppilaille ja vanhemmille kannustimena on myös HTH:n oppilaiden erinomainen suoriutuminen: 98% oppilaista hyväksytään yliopisto-opiskelijoiksi. Elokuvassa kuitenkin painotettiin, että innovatiivisia kouluja on ympäri maailmaa ja jokainen koulu voi omien vahvuuksiensa kautta tukea oppilaiden uteliaisuutta ja itseohjautuvaa oppimista.

Paneelissa tunnelmistaan dokumentin katsomisen jälkeen kertoivat Rob Riordan HTH:sta, Jari Salminen Helsingin yliopiston opettajainkoulutuslaitoksesta, opettaja ja yksilöllisen oppimisen kehittäjä Pekka Peura Martinlaakson lukiosta, Opetussuunnitelmatyön päällikkö Irmeli Halinen OPH:sta sekä Länsi Michiganin yliopiston ympäristöopintojen professori Harold Glasser.  

Pekka Peura yltyi kiittelemään Irmeli Halista siitä, että Suomessa opettajia kannustetaan uuden opetussuunnitelman myötä siirtymään elokuvassa nähtyyn pedagogiseen malliin, jossa opiskellaan ilmiöitä, ei yksittäisiä oppiaineita. ”Suomessa on mahdollista tehdä muutos tuohon suuntaan ja nyt se on meistä opettajista kiinni toteuttaa se.”, Peura totesi.

Irmeli Halinen sanoi, että uuden opetussuunnitelman avulla pyritään, ei vain ennakoimaan tulevaisuutta, vaan aktiivisesti vaikuttamaan siihen. ”On tärkeää ymmärtää, että me itse teoillamme luomme tulevaisuutta”, Halinen muistutti. Hänen mielestään elokuva näytti miten vaikeaa aikuisten on luottaa lasten kykyyn tehdä päätöksiä esimerkiksi omasta oppimisestaan. Meidän täytyy päästää irti ja antaa vastuuta lapsille omasta oppimisestaan, hän totesi.

”Minun näkökulmastani HTH on projekti, jolla edistetään sosiaalista tasa-arvoa”, Rob Riordan täsmensi. HTH -kouluissa ollaan tarkkoja siitä, että oppilaita on erilaisista sosioekonomisista taustoista. ”Koulu ei keskity vain valmistamaan lapsia ja nuoria työelämään, vaan meitä kiinnostaa myös heidän kehittyminen ihmisinä.”, Riordan totesi.

Harold Glasser pohti, että jokainen vanhempi haluaa lapsensa tekevän niitä asioita, jotka tekevät hänet onnelliseksi, mutta koulutusjärjestelmä työntää lapsia suorittavan tekemisen muottiin. Ihmiset ovat kuitenkin empaattisia, oppimista rakastavia ja haluavat edistää yhteistä hyvää. Näille asioille täytyy vain antaa tilaa kouluissa. Jari Salminen muistutti, että jokainen koulu, oppilas ja opettaja ovat erilaisia, eikä yhtä kaikille sopivaa pedagogista mallia ole.

Opettaja yleisöstä totesi, että elokuva kyllä inspiroi häntä, mutta seuraavana päivänä luokkahuoneessa hän törmää taas arkeen, kiireeseen ja kouluyhteisön haluun pitää kiinni totutuista tavoista. Mitä minä voin tehdä, opettaja kysyi.

Riordan kannusti opettajaa löytämään liittolaisia, samanhenkisiä opettajia. Usein jo siitä saa voimaa jatkaa kehittämistyötä eteenpäin. Yksi konkreettinen asia, jonka voi tehdä, on järjestää näyttelypäivä, jossa oppilaat saavat esitellä omien projektiensa tuloksia vanhemmille ja lähiyhteisölle. Riordan halusi vielä lisätä, että vaikka HTH –kouluissa ja suomalaisissa kouluissa on paljon eroavaisuuksia, niin vieraillessaan suomalaisissa kouluissa hän tunsi tulleensa HTH:n kaltaiseen ympäristöön, jossa opettajat todella arvostavat oppilaitaan ja toisia opettajia. Siitä on hyvä aloittaa.

Most Likely to Succeed -elokuvailta oli osa osa Sitran kansainvälistä Education for a Changing World -tutkimushanketta, joka tutkii koulutuksen roolia, kun halutaan siirtyä kohti kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaa. Kestävän hyvinvoinnin yhteiskunnassa maapallon kantokykyyn sopeudutaan ja hyvinvointiin suhtaudutaan kokonaisvaltaisesti. Kansainväliseen kirjoittajaryhmäämme kuuluu 15 kirjoittajaa. Kiinnostuitko projektista? Liity verkostoomme Facebookissa täällä. Voit lukea lisää Education for a Changing World -projektista täältä.

Viikon varrelta -kirjoitukset vetävät yhteen ajankohtaiset puheenaiheet Sitran strategia- ja tutkimustiimissä. Viikon varrella kirjoitukset löytyvät kootusti täältä.

Mistä on kyse?