archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Onnen ankkurit

Taide luo toivoa ja turvaa. Taidetyölle ja taidekasvatukselle lasten ja nuorten parissa on selkeä tarve, ja sen määrää on lisättävä. Taiteen perusopetus ja lastenkulttuurin saavutettavuus on turvattava.

Kirjoittaja

Tuomo Puumala

Keskustapuolueen kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, Kokkolan kaupunginvaltuuston jäsen

Julkaistu

Onnistunut arki tarvitsee onnen ankkureita. Jotain sellaista, joka luo turvaa jokaiselle päivälle ja jonka ei tarvitse joustaa muiden odotusten mukaan. Arjen kiireen keskellä taiteella on tutkitusti hyvinvointia parantava vaikutus. Jokainen voi omalla kohdallaan miettiä, miltä vaikkapa oma työmatka näyttäisi ilman elävää kaupunkikuvaa?

Yksi huolestuttavimpia kehityksiä yhteiskunnassamme on nuorten heikentynyt usko omaan tulevaisuuteensa. Tulevaisuus edustaa yhä useammalle nuorelle näköalattomuutta. Yhä useampi nuori myös ajattelee, että maailma on menossa huonompaan suuntaan. Kyynisyys valtaa alaa nuorten mielissä.

Taiteella on kyky luoda toivoa. Taiteen avulla on turvallista oppia itsestään, omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Lapset ja nuoret tarvitsevat kuitenkin kasvaessaan myös tukea ja ohjausta.

Minua on aina viehättänyt kotiseudullani vuosikymmeniä käytössä ollut näppäritoiminta, jossa keskeistä on kutsua kaikki elämään ja nauttimaan musiikista osana arkea. On hienoa kokea, kuinka vuosikymmeniä jatkunut sukupolvien ketju tulee näkyväksi musiikin välityksellä ja yli sata eri-ikäistä soittajaa herättävät yhdessä musiikin maailman eloon. Aivan kuin soittajien sielut kohtaisivat yleisön edessä.

Kaikista ei tarvitse tulla huippumuusikoita, mutta kaikki oppivat luovuutta ja toisten huomioon ottamista. Musiikki tarjoaa myös onnistumisen kokemuksia – yksin ja muiden kanssa yhdessä tehden. Musiikki haastaa jokaista kehittymään. Onnistumisten myötä kasvaa luottamus omaan itseensä ja omaan lähiyhteisöön.

Aikuisten tärkein tehtävä on tarjota turvallinen ja toivoa herättävä kasvuympäristö lapsille. Meillä poliitikoilla on vastuu luoda mahdollisimman hyvät edellytykset tälle vastuista suurimmalle ja arvokkaimmalle.

Taidetyölle ja taidekasvatukselle, jota lasten ja nuorten parissa tehdään, on selkeä tarve ja sen määrää on lisättävä. Tällä hallituskaudella on tarkoitus käyttää kahdeksan miljoonaa euroa taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saavutettavuuden parantamiseksi. Taiteen perusopetuksen lisääminen, kerhoresurssien turvaaminen ja esimerkiksi taidevälitunnit ovat myös keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Taidetoiminnan myönteinen vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin on kiistaton. Pohja paremmalle kehitykselle on sitä vahvempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa tukea pystytään tarjoamaan. Tärkeintä onkin, että työ taiteen roolin lisäämiseksi osana hyvää arkea jatkuu.

Blogikirjoitus on julkaistu myös aiemmin Taiken sivuilla otsikolla Taide tuo toivoa.

Mistä on kyse?