Vierailija
Arvioitu lukuaika 2 min

Oppiminen on mahdollista ja tarpeellista läpi työelämän

Jatkuva oppiminen ja kehittyminen on tärkeää sekä yrityksen että yksilön menestymisen varmistamiseksi, kirjoittaa UPM:n Kaisa Ventelä-Nilsson.

Kirjoittaja

Kaisa Ventelä-Nilsson

Vice President, HR Strategic Development, UPM

Julkaistu

Kun rekrytoimme uusia työntekijöitä, luotamme siihen, että koulutusjärjestelmämme tuottaa päteviä osaajia työelämään. Erityisiä, esimerkiksi tuotannossa tarvittavia taitoja, yrityksen kulttuurin ja toimintatapojen ymmärrystä voidaan lisäksi kehittää yhteistyössä oppilaitosten kanssa erilaisissa koulutusohjelmissa. Oppisopimusohjelmat ovat tästä yksi esimerkki.

Oma-aloitteisuus varmistaa ajantasaisen osaamisen

Maailma muuttuu ja teknologian kehitys on nopeaa. Yritykset rakentavatkin muutosta tukevia koulutusohjelmia pysyäkseen kilpailukykyisinä ja varmistaakseen koko organisaation kehittymisen. Viime kädessä yksilö on kuitenkin vastuussa oman osaamisensa ajan tasalla pitämisestä ja kehittämisestä.

Kannustamme ihmisiä pitämään jatkuvasti huolta osaamisestaan. Tavoitteenamme on, että jokaisella upmläisellä on vahvuuksille perustuva kehityssuunnitelma. Jokaisen oma-aloitteisuutta tarvitaan myös kehittymistä edistävän palautteen pyytämisessä.

Johtamiseen ja työturvallisuuteen liittyvä osaaminen sekä työhyvinvointi ovat UPM:ssä jatkuva painopiste – sekä yksilön oma tilanne että organisaation tavoitetila huomioiden. Näihin olemme investoineet pitkäjänteisesti jo vuosia taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Monipuoliset mahdollisuudet oppimiseen

Halu oppia uutta mahdollistaa oman työn kehittämisen ja työllistymisen myös jatkossa. Rohkeus uudistua ja kokeilla uusia työtapoja on oppimisen edellytys.

Oppimisen muodot muuttuvat, ja kiinnostuneille on tarjolla monia mahdollisuuksia. Yritysten tarjoamien koulutusten ja oppimisympäristöjen lisäksi tarjolla on paljon omaehtoista opiskelua tukevaa materiaalia, kuten videoita ja ilmaisia tai kohtuuhintaisia online-kursseja huippuyliopistoista.

Nykyteknologialla työntekijät voivat myös itse luoda digitaalisia koulutuksia. Tämä tarjoaa uuden tilaisuuden sekä oppia itse että jakaa osaamistaan muille. Näin toimimalla voimme varmistaa, ettei osaaminen häviä ihmisten siirtyessä eläkkeelle.

On tärkeää, että myös suomalainen koulutusjärjestelmä tukee elinikäistä oppimista ja mahdollistaa joustavan, työelämän tarpeet kohtaavan osaamisen kehittämisen. Korkeakouluilla tuleekin olla nykyistä vahvemmat kannusteet jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämiseksi.

Työnantajana UPM kannustaa henkilöstöään jatkuvaan oppimiseen, mikä mahdollistaa paremman työssä suoriutumisen ja työmotivaation.

Sitran Millä rahalla? -selvitys tarjoaa ensimäistä kertaa kokonaiskuvan koulutuksen ja oppimisen rahavirroista Suomessa. Se kertoo, mistä varat tulevat ja mihin ne käytetään tarjoten samalla eväitä sekä rahoitusjärjestelmän että oppimisen kannusteiden kehittämiseen.

Mistä on kyse?