Vierailija
Arvioitu lukuaika 3 min

Puolustuspuhe ainutlaatuisen yhteiskuntamallin puolesta

Sitran visio kestävän hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta on tuhti paketti, johon on sulautettu paljon viimeaikaisen ennakointikeskustelun aiheita ja huolia. Visioon synteesi voi tuntua paikoin liiankin tutulta, mutta toisaalta tuttujen aiheiden läpikotainen pureskelu antaa perusteet yhteiskuntavisiolle.

Kirjoittaja

Riitta Nieminen

kehittämisjohtaja, Päijät-Hämeen maakuntaliitto

Julkaistu

Hyvinvoinnin seuraava erä on perusteltu näkemys pohjoismaisen yhteiskuntamallin säilyttämisen puolesta. Kirjan visio-osa eli luku 5 kannattaa lukea, jos aika ei kaikkeen muuhun riitä. Tässä kooste vision pääväittämistä:

  • maapallon kantokyvyn rajoihin on sopeuduttava
  • kansainvälinen yhteistyö luo vakautta
  • teknologialla tuetaan edistystä ja hyvinvointia
  • perusturvaan voi luottaa ja oppiminen jatkuu läpi elämän
  • yhdessä tekeminen vahvistaa demokratiaa

Nämä linjaukset toimivat muutoksen reunaehtoina. Niiden avulla nykytilaa haastavat muutostekijät suunnataan pohjoismaisen yhteiskuntamallin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Kirja onkin samalla normatiivisten visioiden ja skenaarioiden puolustuspuhe, siis sellaisten joissa ensin on tavoite ja sitten kehityskulku. Muutostekijöiden ei anneta mellastaa vapaasti, vaan niitä ohjataan politiikalla. Tällaiset visiot ovat aina poliittisia, joskus myös puoluepoliittisia tai ainakin hallitusohjelmien mukaisia.

Tässä mielessä Sitran visio on rohkea – se asettuu varmasti myös joitain viimeaikaisia kehityskulkuja ja pyrkimyksiä vastaan puolustaessaan kaikille tarjottavia julkisia palveluita ja nimenomaan hyvinvointiyhteiskuntaa. Myös puhe vapaasta yksilöstä, joka saa olla mitä mieltä, heimoa tai uskontoa tahansa on tarpeellinen veto aikana, jolloin ”toisenlaisiin” ryhmiin kohdistuva vihapuhe pulpahtaa milloin mistäkin syystä netissä pintaan. Pohjoismaiseen malliin kuuluva usko ihmisen kykyyn kehittyä ja kehittää on pohjana hyvälle yhteiskunnalle. Nyt pohjoismaista mallia ollaan päivittämässä hyvinvoinnin seuraavaksi eräksi, jossa hyvinvointia tuotetaan ekologisissa rajoissa.

Pohjoismaiseen malliin kuuluva usko ihmisen kykyyn kehittyä on pohjana hyvälle yhteiskunnalle

Visiolle on siis varmasti käyttöä yhteiskuntapoliittisissa valmisteluissa. Itse kuitenkin koen, että tällaisten visioiden lisäksi pitää tutkia yksityiskohtaisesti dystopioita, negatiivisia tulevaisuuskuvia, joiden ei missään nimessä haluta toteutuvan. Politiikan tekijöiden pitää tietää, millä tavalla asiat saattavat lähteä väärään suuntaan, jotta niihin voi tarttua ajoissa. Saattaisiko esimerkiksi valvontateknologia kehittyä Kiinan malliin niin, että kansalaiset ovat pääasiassa tuottavuuden lähteitä ja kurin ja kontrollin kohteita? Vai voisiko siihen puuttua tarpeeksi varhain lainsäädännöllä? Kyse ei siis ole vain somealustojen valeuutisista tai kauppaketjujen big datasta vaan myös hallinnon tavoista käyttää aineistoja kansalaisen näennäiseksi hyväksi.

Hyvien asioiden tavoittelun rinnalla pitää jarruttaa huonoja asioita

Jo nyt näkyvien varhaisten varoitusmerkkien seuraukset pitää analysoida, jotta toimenpitein voidaan pureutumaan oikeisiin asioihin. Hyvien asioiden tavoittelun rinnalla pitää jarruttaa huonoja asioita. Sitran visio toimii hyvin myös tällaisten analyysien pohjana. Itse täydentäisin sitä lisäyksellä siitä, että Suomi ja Eurooppa sanoo ei Kiinan ratkaisuille ja että digitaalisen resurssitehokkuuden kääntöpuoli tutkitaan huolella yksittäisten ihmisten näkökulmasta. Makrotason visiot voivat näyttäytyä aivan toisenlaisina yksilöille. Ihmiset ovat muutakin kuin hallinnon kumppaneita tai yritysten asiakkaita.

Toivotan Hyvinvoinnin seuraavalle erälle runsasta näkyvyyttä ja paljon palautetta. Se ansaitsee ne.

Mistä on kyse?