archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Resurssiviisaus on kansainvälistä

Kirjoittaja

Jukka Noponen

Julkaistu

Ilmastonmuutos ja huoli luonnonvarojen riittävyydestä ja kestävästä käytöstä ovat tärkeimmät muutoksen ajurit ja uuden mahdollistajat ekologisen kestävyyden alueella Suomessa. Ajurit ovat globaaleja.

Sitran projektien liittyminen kansainväliseen kehitykseen on ollut ja on jatkossakin tärkeä johtuen yhdentyneistä markkinoista ja edelleen yhdentyvästä regulaatiosta. 

Meneillään olevat projektimme linkittyvät edistyksellisesti kansainväliseen kehitykseen. Kaivosalan toimijat Suomessa ovat kansainvälisiä. Kestävän kaivostoiminnan verkosto hyödyntää maailmalla – mm. Australiassa, Chilessä ja Kanadassa kehittettyjä ja kehitteillä olevia toimintatapoja. Verkosto integroituu kansainväliseen kehitykseen teollisuutta ja yhteiskuntaa hyödyntävällä tavalla.

Teollisten ainekiertojen hyödyntäminen on kauan tunnettu asia, mutta sen vauhdittamiseen tarvittiin Britanniassa kehitettyjen käytäntöjen lanseeraus ja soveltaminen Suomeen. Teollisten symbioosien lisäämisessä teollisuus hyötyy ulkomaisista kokemuksista ja kehitystä kannustaa jatkamaan teollisten symbioosien eurooppalaisen järjestön syntyminen. Siinä Sitralla oli keskeinen rooli.

Alueellisesta resurssiviisaudesta on syntymässä ainutlaatuinen toimintamalli, jollaista ei ole samassa laajuudessa muualla maailmassa olemassa. Kehitystyö herättää jo tässä vaiheessa kansainvälistä kiinnostusta. Mallia ollaan viemässä kansainvälisille foorumeille Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Luonnonvarojen käyttöön liittyvät kysymykset kaupungeissa ja seudullisesti ovat nousemassa myös YK:n luonnonvarapaneelin agendalle. Tässäkin kansainvälinen levitys on tärkeä kannustin mallin käyttöönotolle kotimaassa.

Suurteollisuuden asteittainen muutos hiilineutraaliksi on välttämätöntä paitsi ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta, myös teollisuuden kilpailukyvyn kasvattamisen vuoksi. 

Viemällä maailmalle ja tuomalla maailmalta innovaatioita motivoimme niiden käyttöönottoa ja levittämistä sekä vahvistamme kansainvälistä kilpailukykyämme. 

Sitran Resurssiviisas alue ja Teolliset symbioosit ovat tällä viikolla esillä EU:n Green Week -tapahtumissa Brysselissä.

Mistä on kyse?