archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

SIB! Heja Norrköping, heja Leksell Social Ventures!

Vaikuttavuusinvestoimisen ruotsalaiset pioneerit huostaan otettujen lasten ja nuorten tukena.

Kirjoittaja

Julkaistu

Norrköpingin kunta ja vaikuttavuussijoittaja Leksell Social Ventures yhdistävät voimansa huostaan otettujen lasten ja nuorten elämänlaadun parantamiseksi. Toiminnan rahoituksessa hyödynnetään tulosperusteista rahoitussopimusta eli Social Impact Bond (SIB) -mallia. Se sitoo yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhön, jonka tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. 

SIB-sopimuksen turvin Norrköpingin kunta haluaa innovoida uusia, kunnan omia palveluja täydentäviä palveluita, joiden avulla vähennetään huostaan otettujen lasten ja nuorten uudelleensijoituksia ja tuetaan heidän koulunkäyntiään. Kun lapsi palaa sijoituksen jälkeen kotiin ja kouluun, hänelle on tarjolla monenlaista tehostettua tukea. 

SIB-mallista on rakennettu ruotsalaiseen kontekstiin istuva sovellus. Ruotsalainen erikoisuus on se, että sopimuksen turvin rahoitetaan osittain myös kunnan omaa palvelutuotantoa, ei ainoastaan ulkopuolista palveluntuottajaa. Mallissa myös rahoittajalla on useampi rooli: Leksell Social Ventures on mukana sekä rahoittamassa toimintaa että seuraamassa sitä ja sen tuloksia. Muut yhteistyökumppanit ovat terveydenhoidon konsulttiyhtiö Health Navigator ja SKL (Sveriges kommuner och landsting). 

SIBit ovat sijoittajalle mahdollisuus katalysoida positiivia yhteiskunnallisia muutoksia. Samalla ne ovat riskisijoituksia, joilla tavoitellaan sosiaalisia innovaatioita julkisen sektorin sisällä. Sopimuksin varmistetaan, että kaikkien yhteistyökumppaneiden intressit ovat yhdensuuntaiset.

Rahoituskuvio on seuraavanlainen:

  • Leksell Social Ventures (LSV) rahoittaa palvelut. Käytännössä LSV antaa Norrköpingin kunnalle 10 miljoonan kruunun eli vajaan 1,1 miljoonan euron lainan.
     
  • Kunta antaa pääomatakuun 40 prosentille lainaosuudesta. Pääomatakuun ylittävät lainan takaisinmaksut riippuvat kunnan saamista kustannussäästöistä: mitä tuloksellisempaa palveluntarjoajien toiminta on ja mitä vähemmän uudelleensijoituksista ja avohoidosta syntyy kustannuksia kunnalle, sitä enemmän kruunuja kertyy palautettavaksi sijoittajalle.
     
  • Tuotolle on asetettu katto, eli sijoittaja voi saada palautuksina enintään 12 miljoonaa kruunua, joka tarkoittaa sopimuksen elinkaaren yli enintään 20 prosentin korkoa. Kaikki tuon rajan ylittävät kustannussäästöt jäävät siis kunnan itsensä hyödynnettäviksi.

Leksell Social Ventures on kertonut, että se haluaa olla sijoittajana mukana kehittämässä Ruotsiin uudenlaista yhteiskuntamallia – yhteiskuntaa, jossa toimijoita palkitaan niiden vaikuttavuuden ja tulosten mukaan. Kunnan näkökulmasta vaihtoehtona olisi toki ollut allokoida lisää budjettivaroja sosiaalikuluihin.

SIBin mahdollistama toiminta käynnistyy vuoden 2016 aikana ja jatkuu näillä näkymin vuoteen 2020. Projektin etenemistä ja sen tuloksia – niin kustannusten kehitystä kuin tukea saaneiden lasten koulumenestystä – seurataan, arvioidaan ja mitataan tarkoin pitkin matkaa. Uudesta toimintamallista toivotaan skaalattavaa menestystarinaa, joka leviää Ruotsin joka kolkkaan. 

Suomen ja samalla Pohjoismaiden ensimmäinen SIB-hanke julkistettiin viime vuoden marraskuussa. Sen tavoitteena on edistää työhyvinvointia julkisella sektorilla. Työhyvinvointi-SIBin ensimmäisen vaiheen sijoittajia ovat ovat Me-säätiö, Sitra ja yksityinen finanssisijoittaja.  

Mistä on kyse?