Vierailija
Arvioitu lukuaika 3 min

Nuorten ohjausryhmä tuo nuorten äänen Sitra Labiin

Sitra Lab kutsui nuoret mukaan ohjaamaan työskentelyään lasten ja nuorten eriarvoisuuden parissa. Mitä nuoret itse tästä hommasta ajattelevat?

Julkaistu

Sitra Labin lasten ja nuorten eriarvoisuus -työryhmän ohjausryhmänä olemme päässeet seuraamaan lähietäisyydeltä kolmenkymmenen alan asiantuntijan työskentelyä viheliäisen ongelman parissa. Työskentelytavat ovat kokeilullisia, moderneja ja niiden selkeä päämäärä on ruokkia luovuutta. Yksi tärkeimmistä keinoista on ollut ryhmän keskinäinen dialogi, ja keskustelu on ollutkin hyvin innovatiivista ja paikoin jopa korkealentoista. On ollut inspiroivaa ja sydäntä lämmittävää saada seurata työskentelyä ryhmässä, jonka asiantuntijat tulevat kentän eri laidoilta, erilaisista ammatillisista ja henkilökohtaisista taustoista, mutta jotka kaikki suuntaavat kohti samaa päämäärää.

Sitra Labin työryhmässä on luovia, innostuneita, tiedostavia ja älykkäitä aikuisia. He ovat kokoontuneet yhteen tavoitteenaan ratkaista lasten ja nuorten eriarvoistuminen, mikä on jo itsessään arvokasta. Tällaisia aikuisia moni nuori elämäänsä kaipaisi, ja on ihailtavaa että he ovat ojentaneet kätensä ja ammattitaitonsa luodakseen ratkaisuja. Ryhmä on ottanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen luoda paremman elämän lapsille ja nuorille.

”Tällaisia aikuisia moni nuori elämäänsä kaipaisi.”

Sitra lab on siitä hyvä projekti, että lapsia ja nuoria koskevan aiheen käsittelyyn on otettu lapsia ja nuoria mukaan. Labin ohjausryhmä koostuu meistä, yhdeksästä nuoresta, ja olemme päässeet seuraamaan Sitra-ryhmän työskentelyä sekä suunnittelemaan sen päälinjoja. Pyrimme olemaan ryhmän linkki tietoon ja tutkimukseen perustuvien innovaatioiden ja nuorten todellisen elämän välillä. Nyt kesälomalla tuhannet lapset ja nuoret odottavat että koulut alkaisivat taas, jotta saisivat ympärilleen turvallisia aikuisia, turvallisen tilan ja ravitsevaa ruokaa. Näille lapsille ja nuorille haluaisin kertoa, että – ainakin täällä Helsingissä – on 30 aikuista, jotka antavat itsensä, jotta nuoret Suomessa eivät joutuisi kärsimään yksinäisyydestä, eriarvoisuudesta tai köyhyydestä. Sitra Labin työryhmä on tähän mennessä tuonut esiin lukuisia ratkaisuja yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseksi. Jotta tähän päästään, tarvitaan käytännön työtä ja resursseja koulutus- ja harrastusmahdollisuuksiin nuorille.

”Sitra lab on siitä hyvä projekti, että lapsia ja nuoria koskevan aiheen käsittelyyn on otettu lapsia ja nuoria mukaan.”

Me ohjausryhmässä pyrimme myös siihen, että käytämme hyväksi tilaisuuden tuoda nuorten ääni kuuluviin perinteisinä kiintiönuorina toimimisen sijaan. Osallistumme aktiivisesti keskusteluun ja innovointiin, ja annamme palautetta ryhmän työskentelyyn. Meidät on tehnyt iloiseksi projektin aikana se, että tarvehierarkia ja kaikista heikoimmassa asemassa olevien nuorten perustarpeiden täyttämisen välttämättömyys on myös otettu keskustelussa huomioon. Ryhmän arvot ovat selkeästi siinä, että tulevat ratkaisut viheliäisen ongelman voittamiseen olisivat todella saatavilla kaikille, ja että tasa-arvo toteutuisi näennäisen sijaan aidosti. Jännityksellä odotamme sitä, kun siirrytään innovointivaiheesta toteutukseen, puheesta tekoihin. Onko tahtotila jakaa omaa vaikutusvaltaa myös nuorille tarpeeksi suuri?

Sitran vierailijablogaukset antavat äänen eri alojen tulevaisuudentekijöille. Kirjoitukset eivät (välttämättä) kerro Sitran työstä, vaan ovat kirjoittajiensa ajatuksia ajankohtaisista asioista. Tämän blogauksen kirjoittaneet nuoret ovat Sitra Labin lasten ja nuorten eriarvoisuuteen keskittyvän Tulevaisuuslaboratiorion nuorten ohjausryhmän jäseniä.   

Mistä on kyse?