Kommentti
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitran vastine Maaseudun Tulevaisuudelle 17.6.2020 ilmestyneestä uutisesta

Haluamme oikaista artikkelissa olleita virheitä sekä tuoda esille Sitran näkökulman

Kirjoittaja

Veera Heinonen

Johtaja, Demokratia ja osallisuus

Julkaistu

Vastine on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 22.6.2020.

Tämä on vastine 17.6.2020 ilmestyneeseen artikkeliin ”Hoskonen tyrmistyi Sitran turveselvityksestä: ’Uskomatonta että tällaista plasebo-hommaa tehdään eduskunnan selän takana’”

Artikkeli viittaa Sitran toimiin, joilla voidaan tukea turvealan sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaista siirtymää, kun Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Työn ensimmäisessä vaiheessa Sitra on kartoittanut turvetuotantoon liittyviä sekä turpeesta luopumisen vaikutuksia. Lisäksi olemme toteuttaneet haastattelututkimuksen turvetuottajille. Toisessa vaiheessa Sitra aikoo järjestää keskustelutilaisuuksia, joissa on tarkoitus yhdessä eri osapuolten kanssa keskustella reilun siirtymän esteistä ja mahdollisuuksista Suomessa.

Kansanedustaja, eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen toteaa artikkelissa Sitran selvitystyöstä, että ”homma on tehty täysin salassa” ja ”edes valiokunnan puheenjohtaja ei ole saanut tarvittavia tietoja”. Artikkelissa nostetaan esiin myös Hoskosen näkemys, ” ettei asiasta ole tiedotettu eduskunnalle ollenkaan”.

Väitteet eivät pidä paikkansa. Selvitystyötä on esitelty 20. helmikuuta ympäristövaliokunnalle ja tilaisuuden aineisto on lähetetty valiokuntaneuvokselle esittelyn jälkeen. 1. kesäkuuta Sitra ehdotti ympäristövaliokunnalle mahdollisuutta selvityksen läpikäyntiin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Valiokunnan aikatauluihin esittely ei kuitenkaan sopinut.

Artikkelissa kansanedustaja Hoskonen myös väittää Sitran haastattelututkimuksesta, etteivät turvetuottajat ”ole vastatessaan tienneet, mihin kommentteja käytetään”. Konteksti on tuotu esille haastateltaville lähetetyssä kirjeessä sekä kerrattu vielä haastattelun aluksi.

Hoskonen myös väittää Sitran työn rahoituksen tulevan eduskunnalta. Näin ei suoranaisesti ole. Sitra ei saa toimintaansa budjettirahoitusta, vaan varat työhön kertyvät rahaston pääomista saatavilla tuotoilla.

Sitran yliasiamies Jyrki Katainen ja Hoskonen kävivät selvitystyöstä puhelinkeskustelun 12. kesäkuuta. On erikoista, että Hoskonen väittää artikkelissa ”tavoitelleensa Kataista tuloksetta”.

Sitran työ on lähtenyt tarpeesta rakentaa vuoropuhelua sekä reilua siirtymää niille turvealalla työskenteleville, jotka ovat muutoksen keskiössä, kun Suomi etsii keinoja saavuttaa kestävää hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa.

Veera Heinonen

Viestintäjohtaja

Sitra

Mistä on kyse?