archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

SmartClean – Kestävä muutos tieteen ja liike-elämän yhteistyönä?

Muutos kohti kestävää yhteiskuntaa vaatii uudenlaisia ratkaisuja ja yhteistyötä, jotka haastavat perinteiset toimintamallit.

Kirjoittaja

Julkaistu

Muutos kohti kestävää yhteiskuntaa vaatii uudenlaisia ratkaisuja ja yhteistyötä, jotka haastavat perinteiset toimintamallit. Mutta mitä tiedeyhteisö ja yritykset voisivat tehdä yhdessä kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi pääkaupunkiseudulla? Sitra, Future Earth Suomi ja Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen yksikkö HENVI kutsuivat tutkijat ja yritykset keskustelemaan tästä tammikuun puolivälissä. Keskustelua sparrasi tulevaisuuden tutkimuksen huippunimi Jørgen Randers.

Aikakautemme suureet haasteet ravistelevat yhteiskuntien taloudellista, sosiaalista ja ekologista tasapainoa. Ilmastonmuutoksen, väestönkasvun, niukkenevien luonnonvarojen ja muiden suurten haasteiden ongelmat tiivistyvät kaupungeissa. Kohdatessaan esimerkiksi ilmanlaadun ja liikenneinfrastruktuurin ongelmia kaupungit ovat myös ratkaisujen avaimia. Kaupungeilla on tärkeä tehtävä kehittää uusia toimintamalleja, joilla voidaan vahvistaa kestävyyttä.

Pääkaupunkiseudusta rakennetaan kansainvälisesti vetovoimaista ekologisesti kestävien ja älykkäiden ratkaisujen referenssialuetta. Sitran koordinoimassa Smart & Clean pääkaupunkiseutu -hankkeessa Helsinki, Espoo ja Vantaa etsivät uusia teknologiaratkaisuja ja toimintamalleja, jotka synnyttävät samalla uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja pääkaupunkiseudulle.

Kestävän kehityksen ongelmat ovat monimutkaisia, ja niiden ratkaiseminen vaatii monen eri toimijan osaamista ja yhteistyötä. Smart & Clean -hankkeessa yhteistyötä tehdään kaupunkien, valtion ja yritysten välillä. Monialainen yhteistyö kiinnostaa myös tiedeyhteisöä. Future Earth Suomi ja Helsingin yliopistoon perusteilla oleva, HENVIn koordinoima Helsinki Sustainability Science Center suunnittelevat toimintaansa ja tutkimusta yhteistyössä useiden tieteenalojen ja yhteiskunnallisten sidosryhmien kesken tarkoituksenaan tuottaa ratkaisukeskeistä tietoa, josta on hyötyä sekä tiedeyhteisölle että yhteiskunnalle.

Uudenlaista yhteistyötä toteutettiin käytännössä Smart&Clean -hankkeen, Future Earth Suomen ja HENVIn järjestämässä työpajassa 14.1.2016. Työpaja toi yhteen luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden tutkijat sekä yritykset ja kaupungin edustajat keskustelemaan, miten edistetään pääkaupunkiseudun kestävää muutosta tieteen ja liike-elämän yhteistyönä.

Työpajan sparraajana toimi kansainvälisesti arvostettu tulevaisuudentutkija Jørgen Randers Norwegian Business Schoolista. Randers korosti, että tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja etsittäessä on tärkeää määritellä myös lyhyen aikavälin hyödyt kaupunkilaisille. Kaupunkilaisten osallistaminen kuluttajina ja kansalaisina nousikin keskeiseksi teemaksi, kun osallistujat esittivät ratkaisuja liikenteen, rakentamisen, kaupunkisuunnittelun ja kuluttaja-cleantechin solmukohtiin.

Päivän keskusteluissa korostui tarve vahvistaa yhteistyötä tutkimusmaailman ja muun yhteiskunnan välillä. Tutkijoita haluttiin mukaan yritysten pilottiprojekteihin ja tuotekehittelyyn. Tutkimuksella on myös tärkeä tehtävä osoittaa, millaisia ekologisia ja sosiaalisia hyötyjä kestävät ratkaisut voivat tuoda yhteiskunnalle taloudellisen kehityksen lisäksi.

Työpaja antoi runsaasti ideoita Smart & Clean -hankkeen ja Helsinki Sustainability Science Centerin kehittämiseen. Yhteistyötä kaupunkien, yritysten ja tutkimusmaailman välillä aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa.

Mistä on kyse?