archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

SmartClean Vantaa muuttaa elämäntapojansa vikkelästi

Vantaalla ilmasto- ja resurssitehokkuuden tavoitteita on pidetty agendalla jo pitkään.

Kirjoittaja

Julkaistu

Vantaalla ilmasto- ja resurssitehokkuuden tavoitteita on pidetty agendalla jo pitkään. Edellisen ja nykyisen hallituksen biotaloutta ja innovaatioita koskevat linjaukset sekä uusi hankintalain esitys tuovat merkittäviä mahdollisuuksia meille kaupungeille. Niiden avulla voimme saavuttaa samanaikaisesti merkittäviä vaikutuksia aluetaloudellisesti – edistää liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa työllisyyttä – sekä parantaa ympäristön tilaa ja luoda kaupunkilaisille tarpeeseen paremmin sopivat palvelut.

Tähän mahdollisuuteen on tartuttava tosissaan ja sen toteuttamiseksi meidän kaupunkien on pysyttävä mukana oman organisaatiomme ulkopuolisen muutoksen mukana. Smart & Clean -Vantaan ja pääkaupunkiseudun toteuttamiseksi meidän on uudistettava omia käytäntöjämme, johtamistamme, hyödynnettävä digitaalisuutta ja vahvistettava osallisuutta.

Vantaa on aloittanut muodonmuutoksensa. Kehärata muuttaa koko Vantaan elämäntapoja ja pääkaupunkiseudun koettua maantiedettä. Kivistön asuntomessualueella pilotoidaan ensimmäistä kertaa aluerakentamisen mittakaavassa kestävän kehityksen konseptia One Planet Living. Ensimmäistä kertaa pilotoidaan myös kuskitonta bussiliikennettä sekä nollaenergia-päiväkotia.

Vantaalla on myös totuttu tehokkaaseen hallintoon. Vikkelänä päätöksentekijänä Vantaa on edelläkävijöiden joukossa kuntasektorilla digitaalisuuden tuomisessa kaupungin toimintaan ja hallinnon järjestelmiin. Etätyöterveyskäynnit ja koulujen muuttaminen digitaalisuuden myötä oppimisympäristöiksi on jo todellisuutta.

Tämä ei kuitenkaan riitä Vantaalle, sillä haluamme, että koko Vantaasta tulee Smart & Clean. Suuret haasteet odottavat olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden ja vähäpäästöisyyden parantamisessa. Onnistuneeseen pilotointiin tarvitaan rautaista osaamista, ja Vantaalla on valtakunnan parhaat voimat mm. energiatehokkuuden hankkimisessa. Tarvitsemme kuitenkin myös kaupunkilaiset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tarpeisiin paremmin soveltuvia älykkäitä ja resurssitehokkaita palveluita.

Yritysmyönteisyys on yksi Vantaan vahvuuksista. Tätä haluamme edelleen vahvistaa tuomalla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tietoa investointisuunnitelmista ja hankintakalentereista yritysten suuntaan.

Smart & Clean -hankinnat asettavat kaupunkien hankintayksiköt uusien haasteiden ja mahdollisuuksien äärelle. Tarvitsemme uudentyyppistä, avointa ja fasilitoitua vuoropuhelua yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa, jotta meidän kaupunkien on mahdollista tehdä innovatiivisia cleantech -hankintoja perustuen uusimpaan kaupalliseen ja esikaupalliseen tietoon ja osaamiseen.

Vantaa haluaa myös avata kehittämisalustoja ja pilotointikohteita kehittämiselle. Lentokenttä ja Aviapolis ovat koko Suomen käyntikortti ja siten myös Vantaan kannalta paras paikka esitellä elämäntapamuutoksen tehnyttä kaupunkia.

Kehärata, kuva: Hannu Vallas

Mistä on kyse?