Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Taksonomia tulee: Kestävyyden luokittelu vaikuttaa rahoituksen hintaan

Rahoittajilla ja sijoittajilla on kasvava tarve löytää kestäviä kohteita. Tämä tuo kestävyyskysymykset väistämättä jokaisen yrityksen hallituksen pöydälle.

Kirjoittaja

Pauli Marttila

Julkaistu

EU:ssa vauhdikkaasti etenevä taksonomialuokittelu vaikuttaa lähitulevaisuudessa rahoituksen saatavuuteen ja samalla myös rahoituksen hintaan. Taksonomialuokittelussa muun muassa suuret yritykset ja niiden liiketoiminnat arvioidaan niiden kestävyyden perusteella. Mitä kestävämmin yritykset toimivat, sitä suotuisammin rahoittajat, asiakkaat ja omistajat niihin suhtautuvat.

EU:n suunnitelmana on saada sääntely valmiiksi ja käytäntöön jo vuoden 2022 alusta lähtien. Rahoituksen saatavuus ja sen hinta vaikuttavat keskeisesti yrityksen toimintaedellytyksiin. Niiden pitää siis olla myös keskeinen aihe yritysten hallituksissa.

Taksonomiaan ei kuitenkaan ole vielä ehditty laajasti varautua EK:n kevään 2021 yrityskyselyn perusteella. Jo nyt voimassa oleva vastaava rahoituspalveluiden tiedonantoasetus (SFDR) on pitänyt koko sijoitusalan kiireisenä. Kevään Finsif-seminaarissa muun muassa Finanssialan mukaan tämän sääntelyn soveltaminen ja tarkat tulkinnat ovat edelleen vielä kehittymässä.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investments) allekirjoittaneet suuret kansainväliset sijoittajat hakevat aktiivisesti kestäviä kohteita. Tämän aiheen ympärille on jo kehittynyt kansainvälisiä konferensseja, kuten The Good Capital Conference Lontoossa ja Sustainable Finance Conference Brysselissä. Olen kahtena vuotena ollut puhumassa lontoolaisten konferenssissa kiertotaloudesta. Näissä tilaisuuksissa sekä suurten että pienten sijoittajien tarve saada käyttöön selkeitä ja yhteisesti hyväksyttyjä toimintatapoja on ollut lähes käsin kosketeltava.

Muistan myös pari vuotta sitten hymähtäneeni, kun sijoitusyhtiö BlackRock aloitti 25 miljoonalla dollarilla listattuihin kiertotaloutta edistäviin yrityksiin sijoittavan osakerahaston. Heidän hallinnoimiensa satojen miljardien dollareiden joukossa se näytti tuolloin lähes PR-hankkeelta. Instituutioiden ja sijoittajien rahaa kuitenkin virtaa merkittävästi tähän suuntaan ja viimeksi tarkistaessani rahaston koko oli saavuttanut jo 1,8 miljardia dollaria.

Selkeän taksonomialuokittelun kehittämistä ovat valitettavasti myös hidastaneet eri maiden vahvat poliittiset tavoitteet. Näitä kuvattiin äskettäin myös Helsingin Sanomien artikkelissa (HS 3.5.2021, A25). Mitä laajempi joukko ja mitä moninaisimpia tavoitteita kehitystyössä on edustettuna, sitä hankalampaa on edetä järjestelmällisesti ja nopeasti.

Vertailuksi minulla oli keväällä mahdollisuus tukea komission nimeämän kiertotalouden Expert Group -työryhmän työtä. Kun kokouksessa oli edustettuna eri Euroopan maiden kulttuurien kirjo, puheenjohtajalla oli todellakin haaste pitää sekä rationaalisen toiminnan että temperamenttien äärilaidat kasassa. Taksonomiaa kehittävissä ryhmissä on tämän lisäksi vielä vahva teollisuuspoliittinen ja ympäristöpoliittinen lisäjännite.

Yksi taksonomialuokittelun osa-alueista on kiertotalous Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous . Yritykselle ja sen hallitukselle yksi tehokas tapa kestävyyden arvioimiseksi ja kehittämiseksi on peilata kaikkia liiketoimintoja viiden yleisesti käytetyn kiertotalouden liiketoimintamallin avulla. Nämä mallit ovat:

  • Tuote palveluna
  • Uusiutuvuus
  • Jakamisalustat
  • Tuote-elinkaaren pidentäminen
  • Resurssitehokkuus ja kierrätys

Näiden liiketoimintamallien kehittämiseen ja arviointiin on laadittu yrityksille työkalu, Circular Economy Playbook. Se on vapaasti ladattavissa yritysten käyttöön ja uusi versiokin on valmisteilla. Kansainvälisesti samaa aihetta edistävät muun muassa Nordic Innovation, Ellen MacArthur Foundation sekä kaupalliset konsulttitalot.

Yritysten on reagoitava huolimatta siitä, miten nopeasti EU saa taksonomialuokittelun valmiiksi. Koska rahoittajilla ja sijoittajilla on kasvava tarve löytää kestäviä kohteita, tämä aihe väistämättä tulee jokaisen yrityksen hallituksen pöydälle ennemmin tai myöhemmin. Liiketoiminnan kestävyys pitää siis olla selkeästi osoitettavissa ja sen tarkastelu kiertotalouden liiketoimintamallien avulla on siihen yksi tehokkaimmista menetelmistä.

Kirjoitus on julkaistu alunperin Directors’ Institute Finlandin verkkosivuilla 28.5.2021.

Mistä on kyse?