archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Teemoja, trendejä ja tulevaisuutta

Me puhumme ”Sitran mentävästä aukosta” yhtenä keskeisenä kriteerinä, kun päätämme tulevista painopistealueista tai tutkimusaiheista.

Kirjoittaja

Tiina Heinilä

Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Jokaisella organisaatiolla on oma kielensä. Me puhumme ”Sitran mentävästä aukosta” yhtenä keskeisenä kriteerinä, kun päätämme tulevista painopistealueista tai tutkimusaiheista. ”Sitran mentävän aukon” löytyminen voi tarkoittaa, että tartumme ensimmäisenä Suomessa johonkin laajempaa yhteiskunnallista huomiota ansaitsevaan ilmiöön – tai tuomme olemassa olevaan sellaisen näkökulman, joka ilman meitä jäisi huomaamatta.

Järjestimme Sitrassa tällä viikolla sisäisen strategiaklinikan kerätäksemme uusia syötteitä tulevien hankekokonaisuuksien, tutkimusaiheiden ja megatrendilistan valmistelutyöhön.

Alkuun selvennykseksi: Sitran toiminta keskittyy kolmeen kestävän hyvinvoinnin teema-alueeseen (taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen). Teema-alueet jakautuvat vielä hankekokonaisuuksiin, joita tällä hetkellä on käynnissä kymmenkunta. Sitran yhden, yleensä 2-vuotisen hankekokonaisuuden puitteissa teemme käytännön projekteja yhteistyökumppaneiden kanssa, tutkimus- tai selvitysluonteista työtä sekä pääomasijoituksia lähinnä rahastojen kautta.

Nyt on erittäin hyvä aika vaikuttaa Sitran strategiseen työhön. Kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamallit -teema-alueella jalostetaan parhaillaan ideoita uusiksi hankekokonaisuuksiksi jo päätetyn vaikuttavuusinvestoinnin rinnalle. Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet -teema-alueen painopistettä ollaan hiukan uudelleensuuntaamassa nyt, kun useampi teeman hankekokonaisuuksista on päättymässä vuoden sisällä. Ja Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teema-alueelle erityisen tervetulleita ovat ideat, jotka rakentavat olemassa olevan päälle.

Strategiatiimin klinikalla sitralaisille esiteltiin näihin kolmeen teema-alueeseen limittyviä, jo tunnistettuja trendejä, toimintaperiaatteita, tutkimusaiheita ja hankeideoita. Teimme tutuksi Sitrassa toimivan ideatiimin palveluita, jo kerättyjä ideoita sekä tulevan vuoden isoa urakkaa, Sitran strategisen ajattelun pohjana toimivan kestävän hyvinvoinnin mallin päivitystyötä ja eläväksi tekemistä.

Mistä ideat Sitran hankekokonaisuuksiksi ja tutkimusaiheiksi tulevat? Ulkoa tulevien impulssien ja sisäisen valmistelutyön lopputuloksena. Teemajohtajilla on uusien painopistealueiden tunnistamisessa iso vastuu, mutta toinen reitti käy Sitran sisäisen ideatiimin kautta. Ideatiimin tehtävä on luoda otolliset olosuhteet ideoinnin kulttuurille: luoda matala kynnys niiden esittämiselle, jatkokehittämiselle ja yhdistämiselle toisten esittämiin ideoihin, ja antaa saaduista ideoista nopea ja läpinäkyvä palaute.

Ei ole pahitteeksi, jos ideoinnin tärkeydestä muistutetaan kollegoille hauskoin tavoin. Itse ehdotin, että Aatoksen päivästä (8.6) tehtäisiin Sitrassa vuosittainen merkkipäivä.  

Päivän toinen tärkeä tavoite oli tehdä tutkimus- ja strategiatiimin työtä ja tuloksia tutummaksi ja näkyvämmäksi talon sisällä. Millaisin keinoin teillä kannustetaan väkeä osallistumaan strategiatyöhön?

***

Edellinen kirjoitukseni tutkimusviestinnästä herätti paljon palautetta – kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille, esimerkiksi teille Helsingin yliopiston tiedeviestinnän blogin kirjoittajat. Kirjoituksen yhteydessä julkaistut Sitran tutkimusviestinnän periaatteet on käyty lukemassa jo yli 1 000 kertaa.

Ja sanasta tekoihin: kokeilimme tutkimuksellisen sisällön palastelua infograafin muodossa. Miltä näyttää?

Mistä on kyse?