Vierailija
Arvioitu lukuaika 3 min

Tieto haltuun taloyhtiöissä

Uusi hanke vauhdittaa taloyhtiöiden digiloikkaa ja energiatehokkuutta.

Kirjoittaja

Julkaistu

Taloyhtiöiden tietovarannot ja tiedonkulku kiinnostavat hiilineutraaleiksi pyrkiviä kaupunkeja. Päästötavoitteet nojaavat osin toiveeseen, että tulevana vuosikymmenenä taloyhtiöt kehittyvät mahdollisimman energiatehokkaiksi ja ottavat käyttöön kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä ratkaisuja. Data, digitaaliset palvelut ja tiedolla johtaminen ovat polttoainetta kehitykselle, ja digitalisaatio halutaan valjastaa entistä paremmin myös hyödyttämään taloyhtiöitä, osakkaita, asukkaita, isännöitsijöitä ja muita osapuolia, ilmastoviisaan kaupungin nimissä.

Niin Helsingin kaupunki, Green Building Council Finland kuin Isännöintiliittokin ovat tunnistaneet taloyhtiötiedon pirstaloitumisen useisiin huonosti keskenään kommunikoiviin järjestelmiin haasteeksi ja suorastaan pullonkaulaksi uusien palveluiden ja ratkaisujen kehittämiselle ja käyttöönotolle. Uusia ratkaisuja kehittävälle yrittäjälle taloyhtiömarkkina on haasteellinen jo pelkästään yleisen hallinnan ja yhtiöiden päätöksenteon näkökulmasta. Se, että tiedon saatavuus helposti koneluettavassa muodossa on heikkoa, tekee markkinasta suorastaan epähoukuttelevan.

Taloyhtiötä ja asumista koskeva tieto on usein hankalasti saatavilla myös tavallisen osakkaan ja asukkaan näkökulmasta. Taloyhtiön asukkaat ovat harvoin aktiivisia kiinteistökehittäjiä, vaikka omaisuus, jota hallitaan ja päätökset, joita tehdään ovat merkittäviä. Tärkeää olisikin helpottaa tiedon saantia, jotta omistajat innostuisivat energiatehokkuuden kehittämisestä ja uusiutuvan energian ratkaisuista ja sitoutuisivat taloyhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Taloyhtiöiden cleantech-markkinoiden kehittämiseksi Helsingin ja Vantaan kaupungit, Forum Virium Helsinki sekä Green Building Council Finland ovat Sitran tuella valmistelleet yhteishankkeen, joka valittiin rahoituksen saajaksi 6Aika-strategiaa tukevassa Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-hankehaussa.

Hankkeessa vauhditetaan taloyhtiöiden digiloikkaa:

  1. määrittelemällä datan omistamisen (avoin data vs. omadata) ja luvittamisen käytännöt asunto-osakeyhtiöissä
  2. keräämällä tietoalustoille taloyhtiötietoa ja kehittämällä omadatan jakamista kaupunkitietomallissa
  3. markkinoimalla uusia alustoja, palveluita ja datalähtöistä johtamista taloyhtiölle
  4. sparraamalla digitaalisia ja tietopalveluita tarjoavia yrityksiä omadatan ja avoimen datan käytössä sekä asiakasymmärryksen kehittämisessä.

Tavoitteena on saada asunto-osakeyhtiöt ja asukkaat aktiiviseksi osaksi älykaupunkia ja  energiatehokkuusremonttien kysyntä kasvuun.

Hanke starttaa syksyllä 2018 ja jatkunee aina vuoden 2020 loppuun asti. Ota rohkeasti hankeosapuoliin yhteyttä, mikäli hanke kiinnostaa ja haluat tehdä yhteistyötä. Etsimme myös helsinkiläisiä ja vantaalaisia taloyhtiöitä, jotka haluavat tarjota taloyhtiötietojaan hankkeen tueksi ja saada samalla pitkäjänteiseen energiatehokkuuden parantamiseen liittyvää tukea.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

  • Petteri Huuska, Helsingin kaupunki ympäristöpalvelut, petteri.huuska@hel.fi
  • Lilli Linkola, Green Building Council Finland, lilli.linkola@figbc.fi
  • Lotta Toivonen, Sitra, lotta.toivonen@sitra.fi

Mistä on kyse?