archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Työnäyte parantaisi työttömän asemaa työnhakijana

Työnäyte on Sitran ehdotus kokeiluksi, jolla pyritään löytämään uusia keinoja auttaa työttömiä työnhakijoita löytämään uutta työtä.

Julkaistu

Hallituksen työllisyyspaketissa eilen esitelty ”työnäyte-palvelu” on herättänyt jo tässä vaiheessa reipasta keskustelua puolesta ja vastaan. Työnäyte on Sitran ehdotus kokeiluksi, jolla pyritään löytämään uusia keinoja auttaa työttömiä työnhakijoita löytämään uutta työtä. Työnäyte tarkoittaisi lyhytkestoista työskentelyä potentiaalisen työnantajan tehtävissä.

Tavoitteena on, että työtön voisi työtä tekemällä näyttää oman osaamisensa ja työllistyä. Työnäyte on työn hakemisen muoto, ei työn tekemisen muoto. Ideana on parantaa työttömän työnhakijan asemaa työmarkkinoilla. Näytön paikkoja tulisi olla tarjolla kaikille halukkaille.

Sitra on arvioinut, että Suomessa on jopa 270 000 piilotyöpaikkaa ja määrän ennustetaan myös kasvavan. Silti työtön on usein heikossa asemassa: Piilotöihin päästään useimmiten työelämän sisältä, työpaikkaa vaihtamalla. Myös kolme neljästä avoimesta paikasta täytetään työssä olevalla. Tämä tulee esiin myös Sitran laajassa työelämätutkimuksessa, jossa kysyttiin 5000 ihmisiltä  siitä, miten he ovat työnsä saaneet.

Työnäyte olisi täysin vapaaehtoinen. Työtön voisi itse päättää, haluaako hän tarttua tällaiseen tilaisuuteen vai ei. Tarkoitus on, että työvoimaviranomaisella ei olisi roolia tässä päätöksessä eikä mahdollisuutta myöskään asettaa uhkaa työttömyysetuuden leikkaamisesta. Työnäytteen tekemiseen ei myöskään ohjattaisi TE-toimistosta käsin.

Työnäytteen etu olisi nopeus, joustavuus ja vaivattomuus sekä työntekijän että työnantajan kannalta. Työnäytteeseen voisi tarttua vaikka ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien.  Joissain tapauksissa voisi olla järkevää myös yhdistää työnäytteeseen muita julkisia palveluita, kuten koulutusta tai työvalmennusta. Työnäytteen tekemisen voisi aloittaa koska vain, päätökset muista työllistymistä tukevista julkisista palveluista voitaisiin tehdä myöhemmin.

Työnäytteen kesto voisi olla esimerkiksi 3-4 kuukautta, joka olisi riittävä aika osaamisen osoittamiseen. Palkattoman työn teettämisen ja työnäytteiden ketjuttamisen riskeihin on jo ideavaiheessa kiinnitetty erityistä huomiota ja näitä on ratkottava edelleen. Riskien ehkäisyssä keskeinen merkitys on TE-toimistoon tehtävällä ilmoituksella. TE-toimistot voisivat tilastoida toteutuneiden työnäytteiden määrän, sisällön ja kokemukset. Erityisesti työnäytteen tekijän oman palautteen ja arvion huomioiminen laadun todentajana on tärkeää.

Jatkovalmistelussa on kuitenkin vielä auki olevia asioita. Koska TE-toimisto ei olisi työnäytteissä sopijaosapuoli, kuten muissa työvoimapalveluissa, tulisi työnäytteen tekijöiden vakuutusturvasta huolehtia muulla tavoin. Lisäksi tulee selvittää kulukorvauskäytäntö.

Työnäyte on idea kokeilusta, jota lähdetään nyt kehittämään TEM:n johdolla. Moni yksityiskohta on vielä auki, ja kehitystyöhön osallistuvat laajasti eri tahot mukaan lukien työmarkkinajärjestöt. Vasta selvitystyön perusteella on aika tehdä johtopäätöksiä – ja lopullisesti ne tekee TEM.

On tärkeää kuulla näkemyksiä ja kokemuksia sekä työnnäytteen tekijöiltä ja työnantajilta. Työnäyte ratkaisuna ei välttämättä sovi kaikille, mutta osalle se voi tarjota tien työllistymiseen.  Ideana on parantaa työttömien työnhakijoiden asemaa ja luoda uusi työnhaun muoto.

Sitran työelämätutkimuksen yhteydessä tiedusteltiin vastaajien halukkuutta palkattomaan työhön, jos se auttaisi saamaan uuden työn.  Peräti 19 prosenttia vastasi, että tarttuisi tällaiseen mahdollisuuteen ”aivan varmasti” ja 19 prosenttia ”melko varmasti”. Potentiaalia siis on.

TEM julkisti 12.4.2016 hallituksen työllisyyspaketin, jonka tavoitteena on vahvistaa kasvua ja työllisyyttä. Selvityshenkilö Maria-Kaisa Aula selvitti työmarkkinajärjestöjen, yrittäjien, kansalaisjärjestöjen, kuntien ja alueellisten toimijoiden näkemyksiä, joiden pohjalta hän teki TEM:lle esityksen käynnistettävistä kokeiluista. Lisää alueellisista kokeiluista TEM:in uutisessa.


Sitran Työelämän taitekohdat -avainalue ideoi ja kokeilee toimintamalleja, jotka auttavat työtä ja työntekijöitä löytämään toisensa nykyistä tehokkaammin. Lisäksi herättelemme suomalaisia kehittämään uuden työn markkinoilla ja uudessa työelämässä tarvittavia valmiuksia.

 

 

 

 

Mistä on kyse?