Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 2 min

Valmennus­liiga on valmis, oletko sinä?

HTK-valmennusliigassa etsitään, rahoitetaan ja verkotetaan vertaisoppimisen hengessä maakunnallisia valmennusohjelmia - haku on auki nyt!

Kirjoittaja

Harri Männistö

Julkaistu

Erilaiset maakunnalliset toimijat, kuten maakuntaorganisaatiot, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit ovat avainasemassa alueidensa terveyskeskusten kilpailukyvyn kehittämisessä sekä asiakkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Nämä toimijat ovat asiantuntijoita omalla alueellaan – ne tuntevat väestön ja sen terveys- ja hyvinvointihaasteet, onpa kyse sitten vanhuksista, työssä käyvistä tai lapsista ja nuorista. Alueelliset toimijat tuntevat myös terveyskeskusverkostonsa ja niiden haasteet kilpailtaessa kansalaisten asioinnista ja luottamuksesta.

Huomisen terveyskeskus(HTK) -valmennusliiga yhdistää kuntataustaiset terveyskeskukset alueellisiin valmennusohjelmiin paremman terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. Tavoitteena on luoda erinomaisia alueellisia valmennusohjelmia jotka auttavat terveyskeskuksia edistämään asiakaslähtöistä ja kilpailukykyistä toimintaan.

Tämä on tärkeää joka päivä, kun julkinen palvelu kilpailee asiakkaan asioinnista ja luottamuksesta, ja korostuu entisestään sote-asiakkaan laajennetun valinnanvapauden mahdollisesti astuessa voimaan.

Valmennusliiga on hanke- ja rahoitushaku maakunnallisille toimijoille

HTK-valmennusliigassa etsitään, rahoitetaan ja verkotetaan vertaisoppimisen hengessä maakunnallisia valmennusohjelmia, jotka kukin innostavat omaa terveyskeskus-joukkuettaan parempaan ja kilpailukykyisempään asiakaspalveluun.

Liiga kannustaa kehittämään valmennusratkaisuja, jotka sopivat terveyskeskusten perustoimintaan, mutta samalla innostavat parempaan ja kilpailukykyisempään asiakaskokemukseen.

Ratkaisu voisi esimerkiksi olla valmennus, jolla terveyskeskusten asiakasvirrat ja niiden palvelupolut muotoillaan uudelleen asiakaslähtöisesti, jossa toiminnan jatkuvasti uusiutuva tilannekuva ohjaa kehittämistoimenpiteitä, jossa koko henkilöstö haastetaan viestimään uutta julkikuvaa, näiden yhdistelmä tai mitä tahansa muuta, joka auttaa kilpailukyvyn kehittämisessä!

Maakunnallinen toimija hakee mukaan liigaan suunnittelemallaan valmennusohjelmalla ja siihen kuuluvalla 3-6 terveyskeskuksen TK-joukkueella.

Valmennusohjelmille ja joukkueille 20-40 000 euron osarahoitus

Sitran Iisalmen ja Kiuruveden terveyskeskuksille alkuvuodesta 2018 toteuttama valmennusohjelma on tämän sivuston ohella tarjolla ohjelmien suunnittelun perustaksi ja vertailukohdaksi.

Sitra valitsee 3-6 valmennusohjelmaa ja niihin kuuluvaa TK-joukkuetta ja tukee/sparraa valmennusohjelmien rakentamisessa ja käynnistämisessä. Toisin kuin Iisalmen ja Kiuruveden pilotissa, Sitra ei osallistu valmennusohjelmien päivittäiseen johtamiseen tai toteuttamiseen, vaan toimii valmennusohjelmien ”kummina” ja sparraajana sekä osa-rahoittajana.

Valmennusohjelmien tulee olla tosielämän toimintaa TK-joukkueissaan syksyn 2018 aikana ja ohjelmien edellytetään jakavan kokemuksiaan ja tuloksiaan Sitran järjestämissä verkostotyöpajoissa, jossa ohjelmaan valitut sekä muut halukkaat maakunnat yhteistyössä kehittävät terveyskeskustensa kilpailukykyä.

Kehitysohjelmaan valitut valmennusohjelmat ja niihin kuuluvat TK-joukkueet saavat kukin 20-40 000 euron osarahoituksen ohjelmiensa ulkoisten palvelujen (esim. palvelumuotoilu-osaamisen) ostamisen kustannuksiin.

Sitra ei osallistu valmennusohjelmien palkka-, yleis- tai vastaaviin kustannuksiin eikä valmennusohjelmiin osallistuvien terveyskeskusten henkilöstön palkka- tai vastaaviin kustannuksiin.

Käsissäsi on kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää hakeaksesi mukaan.

HTK-valmennusliiga on valmis, oletko sinä?

Mistä on kyse?