Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 4 min

Valmennusohjelmalla konkreettisia tuloksia terveyskeskusten palveluiden saatavuuteen

Sitran valmennusohjelmalla pyrittiin parantamaan asiointikokemusta ja lyhentämään jonoja julkisessa terveydenhuollossa. Mitä saimme aikaan?

Kirjoittajat

Harri Männistö

Johanna Perälä

Julkaistu

”Julkisissa terveyskeskuksissa saa hyvää hoitoa kunhan sinne pääsee”, on tuttu lause monista yhteyksistä joko julkiseen perusterveydenhuoltoon tai sote-uudistukseen liittyen.

Positiivisesti asioita katsovalle tämä sisältää viestin lääkärien, hoitajien sekä muiden ammattilaisten korkeasta ammatillisesta taidosta ja osaamisesta. Tämä osaaminen onkin koko systeemin kulmakivi ja myös jatkuvan uusiutumisen ja kehittämisen alla. Hoito siis on hyvää…

”…kunhan sinne pääsee”. Tämä kiteyttää julkisten terveyskeskuspalveluiden ydinongelman, jonka harmillisen moni on joutunut kokemaan pitkien jonotusaikojen tai erilaisiin toimenpiteisiin liittyvän ”pompottelun” kautta. Osalla on vaikeuksia saada ylipäätään ensiyhteys ja/tai vastaanottoaika. Tällainen asiointikokemus ei täytä kansalaisten odotuksia ja sen korjaaminen onkin keskeinen perusterveydenhuollon haaste.

Haaste on ollut tiedossa jo pitkään, mutta se on jäänyt sote-uudistuksen taustalle odottamaan. Asiointikokemuksen parantaminen vaatii kuitenkin pikaisia korjaavia toimenpiteitä, ja se oli toki yksi suunnitellun sote-uudistuksen takana olevista odotuksista ja on joka tapauksessa yksi perusterveydenhuollon kehittämisen prioriteeteista.

Asiointikokemuksen parantaminen vaatii pikaisia korjaavia toimenpiteitä

Onneksi asiointikokemuksen – siis hoitoon pääsyn ja muun asiakaspalvelulogistiikan – kehittämisestä on jo saatu esimerkkituloksia. Esimerkiksi Espoossa Samarian terveysasema on saanut paljon positiivista näkyvyyttä kehittämistyöstä, jolla hoitoon pääsyä on parannettu. Kehittäminen on laajentunut myös muille terveysasemille Espoossa. Tällaista esimerkillistä työtä toki tapahtuu muuallakin, mutta sen soisi laajentuvan valtakunnalliseksi – onhan maassamme yli 500 julkista perusterveydenhuollon toimipistettä.

Tehovalmennuksella parempia asiointikokemuksia

Sitra lähti syksyllä 2017 kokeilemaan Iisalmen ja Kiuruveden terveyskeskuksissa juuri tähän asiointikokemuksen parantamiseen tähtäävää valmennusohjelmaa: Soteuttamo Terveyskeskus -koulua. Nämä kaksi terveyskeskusta valittiin mukaan, koska Ylä-Savossa on lähdetty rohkeasti mukaan valinnanvapauskokeiluihin ja kilpailu asiakkaista on alueella todellinen. Tehovalmennukseen osallistui neljän kuukauden aikana n. 20 hengen lääkäreistä, hoitajista ja muista näiden kahden terveyskeskuksen ammattilaisista koostuva joukkue. Avuksi otettiin palvelumuotoilun työkalut ja opit, joita on jo menestyksellä sovellettu monilla muilla eri palveluteollisuuden aloilla. Mukaan mausteeksi laitettiin kuluttajaliiketoiminnan johtamisoppeja yritysmaailmasta.

Tehovalmennuksen tuloksena syntyi kehittämissuunnitelma, jota joukkue lähti toteuttamaan ja parantamaan. Lopputuloksena ei siis syntynytkään vain paperipino aikomuksia, vaan konkreettisia kehittämistoimenpiteitä, kokeiluja sekä jatkuvan uudistamisen toimintamalli, jolla tiellä nämä kaksi terveyskeskusta nyt jatkavat.

Ylä-Savon rohkeasta kehitystyöstä sekä sen konkreettisista saavutuksista oli upeaa lukea Ylä-Savon SOTE:n tuoreesta lehdistötiedotteesta, jonka voi lukea tämän linkin kautta. Tiedote tuo hyvin esiin kehitetyt erilaiset uudet vastaanottotoiminnan palvelumuodot, kuten ensikäynti ajanvarauksetta ja iltavastaanotot, joita asiakkaat ovat kiittäneet ja joiden kautta pääsy on merkittävästi parantunut niin kiireellisessä kuin ei kiireellisessä vaivassa. Ylä-Savossa pääsee nyt ilman ajanvarausta hoitoon keskimäärin alle tunnissa ja kiireettömäänkin tarpeeseen ajan saa 2-4 päivässä. Jos asiat olisivat näin myös muualla Suomessa, ei meillä kansalaisilla pitäisi olla valittamista!

Ylä-Savon kokeilun pohjalta ja rohkaisemana kehittämistyö onkin laajentunut Huomisen terveyskeskus -valmennusohjelmissa jo Lapin, Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueille. Alueelliset ohjelmat käynnistyivät syksyllä 2018 ja niiden piirissä on tällä hetkellä 25 terveyskeskusta ja tehovalmennukset täydessä vauhdissa. Ohjelmien jatko-aaltojen kautta valmennus on suunniteltu ulottaa ko. alueilla yli 100 terveyskeskuksen toimintaan. Tämän lisäksi on jo uusiakin alueellisia valmennusohjelmia viriämässä.

Terveyskeskukset ovat hyvin tunnettu ja keskeinen hyvinvointiyhteiskuntamme tukijalka. On kunnia-asia olla mukana kehittämässä niitä osana perusterveydenhuoltomme uudistamista. Jo tehty työ osoittaa, että uudistaminen on tehtävissä!

Sitra työskentelee monipuolisten ja innovatiivisten sote-palvelujen säilymisen ja syntymisen puolesta yhteistyössä niin julkisen, yksityisen kuin järjestösektorin kanssa. Säätytalolla maanantaina 25.3. järjestettävässä Vauhdita sote-palvelutuotanto lentoon! -tapahtumassa pohditaan, mistä saadaan elinvoimaa ja kasvua maakuntiin sote-alalla ja millaisia työkaluja on olemassa sote-alan verkottumisen edistämiseksi ja pk-toimijoiden sparraamiseksi.

Jos et pääse paikan päälle, voit seurata tapahtumaa striimin kautta! 

Tekstiä on päivitetty 21.3.2019

Mistä on kyse?