archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vastuulla – Kaivosverkoston tulevaisuus alkaa hahmottua

Verkoston työ on jo tähän mennessä osoittanut hyödyllisyytensä.

Kirjoittaja

Eero Yrjö-Koskinen

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja

Julkaistu

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on kuluneen vuoden aikana edennyt määrätietoisesti kohti pysyvämpää toimintaa ja rakennetta. Keskeisenä tavoitteena on ollut varmistaa, että verkosto säilyy toimintakykyisenä sen jälkeen kun Sitran vetovastuu päättyy heinäkuun lopulla 2015.

Kaivosverkosto perustettiin toukokuussa Tytyrin kaivoksella pidetyssä kokouksessa, jonka jälkeen sen alle perustetut neljä työryhmää ovat kokoontuneet useaan kertaan käymään läpi yhteiskuntavastuuseen ja paikallisiin toimintatapoihin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi niissä on suunniteltu uutta vastuullisuusstandardia sekä valmisteltu verkoston itsenäistymistä.

Jälkimmäisen osalta keskeisiä aiheita ovat olleet verkoston sääntöjen ja rahoituksen turvaamisen lisäksi sopivan isäntäorganisaation ja puheenjohtajan löytäminen.

Isäntäorganisaation osalta näyttää selvältä, että verkosto istuisi parhaiten Kaivosteollisuus ry:n siipien alle: tällainen järjestely varmistaisi, että tieto verkoston ja kaivosyhtiöiden välillä kulkee mahdollisimman luontevasti.

Puheenjohtajan osalta verkosto on onnistunut löytämään loistavan edustajan, jonka nimi pysyy toistaiseksi luottamuksellisena. Isäntäorganisaatiota koskeva järjestely ja uuden puheenjohtajan valinta vahvistetaan verkoston ydinryhmän kokouksessa 16.1.

Verkoston työ on jo tähän mennessä osoittanut hyödyllisyytensä saattamalla kaivostoiminnan piirissä toimivat sidosryhmät saman pöydän ääreen. Varovaisen tunnustelun jälkeen osallistujat ovat oppineet tuntemaan toisiaan ja ymmärtämään toistensa huolenaiheita.

Selvää on, ettei kaikesta päästä yhteisymmärrykseen. Esimerkiksi matkailualan ja kaivosteollisuuden välillä on tiettyjä eturistiriitoja, joita on vaikea sovittaa yhteen. Samanlainen asetelma on syntymässä kaivostoiminnan ja suojelualueiden välillä. Jälkimmäisen osalta etsitään kaikkia tyydyttävää muotoilua.

Verkosto lähtee maaliskuun alussa Kanadaan tutustumaan sikäläisiin toimintamuotoihin. Suomeen ollaan todennäköisesti tuomassa Towards Sustainable Mining -järjestelmään perustuvaa vastuullisuusstandardia, jonka toiminnasta saadaan täsmällisempiä tietoja Torontossa 1.-4.3. järjestettävässä kaivosalan suurimmassa kansainvälisessä konferenssissa.

Työryhmien työ huipentuu touko-kesäkuussa järjestettäviin ydinryhmien kokouksiin, joissa varmistuu, missä muodossa verkosto jatkaa toimintaansa heinäkuun jälkeen.

Pysyvien toimintamuotojen ohella olisi tärkeää luoda uusi vastuullisuusstandardi, joka otetaan laajasti käyttöön täällä toimivien kaivosyhtiöiden keskuudessa. Se olisi tehokkain tapa turvata kaivosalan sosiaalinen toimilupa, ja siten välttyä myös uusilta kaivoskiistoilta.

Mistä on kyse?