archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vihreän innovaation nelikentästä lisäarvoa yrityksille

Yritysten muutoksessa kohti hiilineutraaliutta johtamiskäytännöt ja vihreiden innovaatioiden systemaattinen kehittäminen ovat suuressa roolissa.

Kirjoittaja

Julkaistu

Yritysten muutoksessa kohti hiilineutraaliutta johtamiskäytännöt ja vihreiden innovaatioiden systemaattinen kehittäminen ovat suuressa roolissa. Aiempi tutkimus osoittaa, että harvat yritykset ovat yhdistäneet sustainability-toiminnon strategian, johtamisen, kompetenssien ja innovaatiotoimien ytimeen. Olen tutkinut näiden välistä suhdetta valmistellessani väitöskirjaani Vihreiden innovaatioiden johtaminen ja arvonluonti Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoululle. 

Esitin Sitran järjestämässä tilaisuudessa Miten yritys muuntuu hiilineutraaliksi päätuloksia tulevasta väitöskirjastani. Minulla on kaksi toivetta suomalaiselle yritysjohdolle:

Toive 1. Luo edellytykset ja kehityspolku sustainability-toiminnon yhdistämiseksi liiketoimien, johtamisen ja innovaatiotoimien ytimeen.

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että sustainability-toiminnon eli kestävän kehityksen hyödyntäminen on useimmissa suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä edelleen alkutaipaleella. Harvat yritykset ovat yhdistäneet sustainability-toiminnon strategian, johtamisen, kompetenssien ja innovaatiotoimien ytimeen (katso esim. http://www.iema.net/skills-sustainable-economy-preparing-perfect-storm).

Haastattelin tutkimusta varten kestävän kehityksen edelläkävijäyrityksiä, pääosin Yhdysvalloista. Haastatellut johtajat väittävät, että yritysten haastavia hiilineutraalisuustavoitteita ei ratkaista vain tuottamalla asteittaisia vihreitä innovaatioita. 

Toive 2. Synnytä merkittävä uusi aalto vihreitä läpimurtoinnovaatioita

Olen väitöskirjassani luokitellut yritysten tuottamat vihreät innovaatiot neljään osa-alueeseen eli pelikenttään. Kukin osio vaatii erilaista johtamista, kyvykkyyksiä ja asennetta.

  • Rationaliteettipeli tähtää asteittaisten ekoinnovaatioiden tuottamiseen, ja tästä ovat esimerkkinä vaikkapa jätteen, veden ja energian kulutusta vähentävät innovaatiot. Interfacen henkilöstön kekseliäisyys jätemäärien ja jätevirtojen vähentämisessä on johtanut merkittäviin säästöihin. Vuosien 1996–2012 välillä Interface on säästänyt kumulatiivisesti 435 miljoonaa US-dollaria.
  • Kumppanipeli keskittyy asteittaisten ekoinnovaatioiden kehittämiseen ja skaalaukseen kumppaniverkoston kanssa. Esimerkkinä amerikkalaisten yritysten Niken, Yahoon, BestBuyn ja Ideon luoma GreenXchange-alusta, joka mahdollistaa vihreiden patenttien jakamisen kumppaniverkostoon liittyvien kesken.
  • Radikaalipelissä kyseenalaistetaan vanhentuneita toimintatapoja ja ajattelumalleja ja testataan radikaaleja liiketoimintamalleja markkinoilla. Tästä esimerkkinä on Virgin Group, joka hyödyntää lentokoneittensa biopolttoaineessa terästeollisuuden jätteitä.
  • Selkopelissä luodaan uudet pelisäännöt toimialoille ja keskitytään maailman haastavimpien yhteiskunnallisten ja ympäristöhaasteiden ratkomiseen luomalla henkilöstöä, asiakkaita ja sidosryhmiä energisoiva visio ja toimintasuunnitelma. Interface on yksi esimerkki tällä tavalla toimivista yrityksistä. Sen tavoitteena on kehittyä maailman ensimmäiseksi suuryritykseksi, joka tuottaa nollapäästöt kaikissa yrityksen toiminnoissa. Toyota puolestaan pyrkii kehittämään auton, joka puhdistaa ilmaa samalla kun autoa ajetaan. 
     

Yritysjohtaja: mitä pelejä sinä pelaat tänään?

 

P.S. Väitöskirjani toimitetaan esitarkastukseen marraskuussa 2014. Pelikenttämallista löydät tarkemman kuvauksen kirjassa Vihreä Aalto.

Mistä on kyse?