archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yksilöllisen oppimisen oppeja Yhdysvalloista

Maailmanlaajuiseksi megatrendiksi on noussut opiskelun ja oppimisen yksilöllistäminen.

Kirjoittaja

Julkaistu

Maailmanlaajuiseksi megatrendiksi on noussut opiskelun ja oppimisen yksilöllistäminen. Se on myös aihe, joka nousee esille keskusteltaessa koulutuksesta Yhdysvalloissa. Internetin avulla yksilöllinen opiskelu onnistuu missä ja milloin vain. Samalla on kuitenkin syntynyt myös uudenlaisia malleja yhdistää perinteisiä koulutustapoja ja uutta teknologiaa. Lähtökohtana on löytää yksilön tarpeeseen ja tilanteeseen paras ratkaisu.

Yhdysvaltalainen koulutustarjonta on monipuolisen laajaa. Suuri määrä ihmisiä ja hajautettu koulutusjärjestelmä on synnyttänyt valtavasti erilaisia palveluita, tuotteita ja innovaatioita koulutuksen eri tasoilla. Myös teknologia näkyy kaikessa tarjonnassa. Adaptiivinen teknologia, datalähtöiset ratkaisut ja pelit ovat arkea niin alakoulussa kuin yliopistojen oppimisympäristössä ja alan teknologia kehittyy todella nopeasti. Seuraava iso kysymys onkin, miten jatkuvasti kasvavasta mammuttimaisesta datamäärästä louhitaan aidosti oppijan kiinnostukseen perustuvia ja kehitystä tukevia ratkaisuja.

Koulutus, oppiminen, itsensä kehittäminen ja lasten tulevaisuuden varmistaminen laadukkaalla opetuksella ovat Yhdysvalloissa teemoina aktiivisesti esillä sekä mediassa että päivittäisissä keskusteluissa ihmisten kanssa. Suomalainen koulutusjärjestelmä tunnetaan täällä laajasti ja siitä syntyy luontevasti keskustelua. Suomalaisena koulutuksen asiantuntijana täällä on siksi helppo olla.

Millä tavalla sitten järjestelmämme eroavat? Amerikkalaiseen perusasteen koulutukseen liittyy tarkasti määritellyt oppimistavoitteet ja niiden testaaminen. Tämä herättää paljon keskustelua ja turhautuneisuutta. Muutoksen tarve on täälläkin ilmeinen. Miten siirtyä standarditesteistä oppijoiden todellisten saavutusten arviointiin? Suomella on paljon annettavaa tähän keskusteluun, mutta kahden eri maan koulujärjestelmien erilaisuus asettaa haasteita. Ratkaisu on yhteiset projektit ja ymmärryksen kasvattaminen molemmin puolin.

Suomesta poiketen myös tutorointimarkkinat ovat perinteisesti Yhdysvalloissa isot, sillä vanhemmat ostavat lisäopetusta lapsilleen. Kasvokkain opettavan apuopettajan tilalla on yhä useammin oppimispeli, joiden kysyntä tule kasvamaan edelleen. Vanhemmat äänestävät nyt älypuhelimillaan lastensa yksilöllisen ja hauskan oppimisen puolesta.  Suomessa on huippuhyvää oppimispeliosaamista, joten tarjottavaa meiltä löytyy. Tämä yhdistettynä amerikkalaisen opetussuunnitelman ja testien ymmärtämiseen voi avata ovet isosti amerikkalaisille markkinoille.

Yksilöllinen oppiminen ei kiinnosta vain perusopetuksessa. Kasvava paine osaavan ja koulutetun työvoiman saamiseksi ja sen ylläpitämiseksi on luonut tilauksen kehittää ja hyödyntää uusia oppimisen tapoja. Markkinoille on syntynyt lukuisia uusia yksityisiä koulutusorganisaatioita, joiden tarjonta sisältää intensiivikursseja, työn oheen sopivaa koulutusta, verkkokoulutusta ja tietoiskuja itsensä kehittäjille, työtä hakeville ja uranvaihtoa suunnitteleville. Nämä koulutusorganisaatiot ovat erityisen mielenkiintoisia siksi, että samassa tilassa on usein tarjolla inspiroivia ryhmätyötiloja, vuokrattavia työpöytiä, maker-tiloja ja verkottumistilaisuuksia innovoinnista ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Opiskeluun kuuluu vahva käytännön tekeminen, opitun soveltaminen, oman idean kehittäminen ja verkostoituminen laajasti. Start-up asenne näkyy ketterinä kokeiluina. Uusin iskulause on Fail Wisely – jokainen idea ei välttämättä kanna, mutta rohkea kokeilu ja idean testaaminen on merkittävä osa oppimisprosessia.

Myös yhteistyö yritysten ja sijoittajien kanssa on osa koulutusta. Esimerkiksi teknologia-alan koulutusta tarjoava General Assembly markkinoi 100% työllistymistä koulutuksen jälkeen. Opiskelu rakentuu vahvasti oman portfolion rakentamiseen ja kurssin päättyessä on avoin esittelytilaisuus uusista osaajista.

Ammattilaisten verkkoyhteisön LinkedInin ja verkkokoulutusta tarjoavan Lynda.comin kaupassa huhtikuussa yhdistyivät kahden ison toimijan mahdollisuus tarjota yksilölle mahdollisuus löytää helposti omiin tarpeisiin soveltuva koulutus että tuoda esille oma osaaminen. Kaupan arvo, 1,5 miljardia dollaria kertoo miten merkittävässä roolissa yksilöiden oma osaamisen kehittäminen on.

Yksilöllisen opiskelun ja oppimisen tarvetta ei ratkaista yhdellä tavalla vaan kirjo kasvaa koko ajan. Yksi palvelumalli ei tähän riitä ja uusia toimijoita nousee päivittäin. Itseni yllättää jatkuvasti hyvin kapeaan tarpeeseen luodut koulutustuotteet. Tässä markkinan koko näkyy erityisesti. Tuotteilla ei pidä pyrkiä ratkaisemaan kaikkia oppimisen ongelmia vaan löytää selkeä fokus ja samalla myös kysyä kuka on asiakas, kuka on ostaja?

Yhdysvaltojen suuri markkina on auki myös suomalaiselle koulutusalan osaamiselle, mutta Suomessa toimiva ratkaisu ei välttämättä ole sellaisenaan sopiva Amerikan markkinoille. Meillä on alan parasta osaamista, mutta kiinnostus herää yhteistyökumppaneissa vasta, kun pystyy tarjoamaan ratkaisua paikalliseen ongelmaan ja osoittamaan näyttöjä onnistumisista ja tuloksista.

Amerikkalaiseen tapaan esittäjällä on myös kerrottavana vahva tarina yhdistettynä omaan intohimoon. Näiden suomalaisten tarinoiden syntyä on hieno seurata Sitran Uusi koulutus -sivustolta. Yrittämättä ei asia selviä, siksi kannattaa rohkeasti tulla Atlantin yli kokeilemaan miten hyvin omat ideat kantavat.

Kirjoittaja muutti perheensä kanssa reilu puoli vuotta sitten Washingtoniin Yhdysvaltain itärannikolle. Perheen alakouluikäiset pojat aloittivat koulun paikallisessa julkisessa koulussa ja kirjoittaja opiskelun Eisenhower fellowship –ohjelmassa. Osana fellowship-ohjelmaa Anu Passi-Rauste kiersi eri osavaltioissa tutustumassa julkiseen koulutukseen ja organisaatioiden tulevaisuuden oppimisen strategioihin sekä edutech-toimijoihin.

Mistä on kyse?