Menetelmä
Arvioitu lukuaika 2 min

Ymmärrä konteksti: 1,5 asteen elämäntavat -selvitys

Miten voimme paremmin rajoittaa maapallon lämpenemisen 1,5 asteeseen? Mikä on elämäntapojemme rooli tässä maailmanlaajuisessa haasteessa? 1.5 asteen elämäntavat -selvitys on keskeistä tausta-aineistoa kestävien elämäntapojen tavoitteenasetannan metodologialle.

Kirjoittaja

Emma Hietaniemi

Julkaistu

1,5 asteen elämäntavat ‑selvitys tuo esiin tavoitteita ja vaihtoehtoja, joiden avulla yhteiskunta voi paremmin rajoittaa maapallon lämpenemisen 1,5 asteeseen eli Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen yksilöiden elämäntapojen näkökulmasta.

Kansainvälinen selvitys tehtiin vuonna 2018. Se laski yksilöiden elämäntapojen keskimääräiset hiilijalanjäljet Suomessa ja Japanissa, sekä vertasi näitä tuloksia Kiinan, Brasilian ja Intian keskimääräisiin kulutustasoihin.

Selvityksessä korostuvat valtavat erot yksilöiden hiilijalanjälkien ja vähähiilisten yhteiskuntien tavoitteiden välillä. Tutkimuksessa tarkasteltujen maiden väestön keskimääräisten elämäntapojen hiilijalanjäljiksi henkeä kohden vuonna 2017 arvioitiin seuraavaa: Suomi: 10,4 (tCO2e); Japani: 7,6; Kiina: 4,2; Brasilia: 2,8; Intia: 2,0.

Tutkimuksen keskeisiin tuloksiin kuului 2,5:n (tCO2e) tavoitehiilijalanjäljen asettaminen henkeä kohden vuoteen 2030, 1,4 vuoteen 2040 ja 0,7 vuoteen 2050 mennessä. 1,5 asteen elämäntapojen selvitys listaa myös tehokkaimmat toimet hiilijalanjäljen pienentämiseksi tavoitetasolle.

Hyödyt

  1. Selvitys lisää näkemystä, miten elämäntavoista johtuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset liittyvät Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteeseen.
  2. Kotitaloustason päästövähennyspotentiaalin laskeminen voi kannustaa ihmisiä toimimaan.
  3. Toteuttamalla vastaavanlaisen selvityksen alueellasi, voit tunnistaa ne painopisteet, joihin kannattaa tarttua ensimmäisenä.

Tulokset – Suomi

  • Selvityksen tuloksia on otettu huomioon päätöksenteossa ja yksityisen sektorin ratkaisujen kehittämisessä.
  • Selvityksen avulla media on pystynyt liittämään kotitaloustason päästöt kansainvälisen ilmastopaneelin erikoisraporttiin.

Lataa metodin PDF-versio (englanniksi): Understand the context: 1.5-degree lifestyles study (pdf)

Mistä on kyse?