Arvioitu lukuaika 1 min

AIDA Impact

AIDA Impact tukee maahanmuuttajataustaisten naisten pääsyä työelämään ja etsii tapoja tukea näiden ura- ja opintopolkua.

Kuva: Minna Hemmilä/Sitra

Julkaistu

Ongelma

Maahanmuuttajataustaisten naisten asema suomalaisessa yhteiskunnassa on monella tapaa haastava. Työelämään pääsy on usein vaikeaa koulutuksesta ja osaamisesta huolimatta. Tämä on menetetty mahdollisuus, joka myös huonoimmillaan etäännyttää kokonaisia perheitä työmarkkinoilta.

Ratkaisu

AIDA Impact tukee maahanmuuttajataustaisten naisten pääsyä työelämään ja etsii tapoja tukea näiden ura- ja opintopolkua.

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?