Kokeilu
Arvioitu lukuaika 2 min

AIDA Impact

AIDA Impact tukee maahanmuuttajataustaisten naisten pääsyä työelämään ja etsii tapoja, joilla heidän ura- ja opintopolkuaan voidaan tukea.

Julkaistu

Ongelma

Maahanmuuttajataustaisten naisten työttömyys on menetetty mahdollisuus koko yhteiskunnalle.

Etenkin maahanmuuttajataustaisille naisille Suomi on yksi maailman vaikeimmista maista työllistyä. Jopa korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille jalan oven väliin saaminen on todellinen haaste. Työllistyminen on yksi tärkeimmistä tekijöistä yhteiskuntaan kiinnittymisessä.

Maahanmuuttajavanhempien työllistyminen auttaisi ehkäisemään monisukupolvista syrjäytymistä ja yhteiskunnan siiloutumista.

Moninaisuus ja sosiaalinen vastuu ovat työnantajille enenevissä määrin tärkeitä arvoja. Valitettavasti tietoa ja työkaluja näiden arvojen viemiseksi käytäntöön ei vielä ole riittävästi.

Projektin esittely:
https://aidaimpact.com/pages/aida-impact-x-sitra

Lisätietoa demotyöpajasta:
https://aidaimpact.com/pages/aida-impact-x-sitra-2

Kokeilu

Kokeilussa selvitetään, miten kohtaamista, yhteiskuntaan kiinnittymistä ja työllisyyttä saataisiin lisättyä vaikuttavuustyöllistämisen (impact employment) kautta. Kokeilussa kurotetaan valtion kotoutumistoimien yli.

Työnantajilla on tärkeä rooli kotouttamisessa. Kokeilussa lähdetään liikkeelle oletuksesta, että työnantajat ovat halukkaita viemään moninaisuutta käytännön tasolle – puheet tasa-arvosta vuosikertomuksissa eivät enää riitä.

Kokeilussa koulutetaan ja motivoidaan työnantajia sekä yhdistetään heitä maahanmuuttajataustaisiin osaajiin. Maahanmuuttajanaisten tulevaisuuden näkymien kannalta aikaiset kosketuspinnat työelämään ovat korvaamattomia. Yksilöllisiin tarpeisiin räätälöity Impact Employment -työharjoittelu voisi tarjota tämän elintärkeän ensimmäisen mahdollisuuden. Impact Employment -kokeilun kautta haastetaan mukaan lisää yrityksiä sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita.

Työnantajille tarjotaan koulutusta moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sekä ennen kaikkea vaikuttavuustyöllistämisestä. Työnantajia autetaan myös askel askeleelta kokeilemaan vaikuttamistyöllistämistä räätälöidyllä Impact Internship -kokeilulla. Maahanmuuttajataustaisille naisille tarjotaan käytännönläheistä mentorointia ja avataan ovia vaikuttavuustyöharjoittelun kautta.

Kokeilusta uskotaan olevan hyötyä niin kokeiluun osallistuville maahanmuuttajataustaisille naisille, työnantajille kuin suomalaiselle yhteiskunnalle laajemminkin. Tutkimus osoittaa, että moninaisuus ja yhteiskunnallinen aktiivisuus parantaa myös kilpailukykyä, ja että moninaisessa ja yhdenvertaisessa työkulttuurissa kaikki voivat paremmin.

Mistä on kyse?