archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Älykäs viherseinä ja terveellinen sisäilma palveluna

Ilmanlaatu- ja sisäilmakysymysten huomiointi erilaisissa tiloissa on usein vaivalloista. Naava tarjoaa palveluna älykkäitä viherseiniä, joita yritys seuraa ja ohjaa etänä sensoridataan perustuen. Päivitettävät ja modulaariset seinät voidaan siirtää uusin tiloihin sopimuksen päätyttyä.

Julkaistu

Ongelma

Yritysten toimitilojen ilmanlaatuun ja tilojen viihtyisyyteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Niistä huolehtiminen edellyttää usein esimerkiksi ilmansuodattimien vaihtoa, huonekasveista huolehtimista ja niiden säännöllistä uusimista sekä muita toimia, jotka eivät yleensä kuulu yrityksen ydinliiketoimintaan. Palvelut täytyy yleensä ostaa usealta eri toimijalta erikseen.

Ratkaisu: luonto ja terveellinen sisäilma palveluna

Naava tuottaa asiakkailleen huonekalumallisia, älykkäitä viherseiniä, jotka esteettisyytensä lisäksi kosteuttavat ja puhdistavat ilmaa. Yritys huolehtii viherseinien kunnosta ja ylläpidosta asiakkaan puolesta. Naavan automaatiojärjestelmä ohjaa etänä kunkin tuotteen toimintaa tuotteista vastaanottamaansa sensoridataa hyödyntäen. Kehitetty tekoäly ja etäohjaus vähentävät huoltokäyntien ja logistiikan tarvetta – Naava tietää tarkalleen, millaisissa olosuhteissa kukin tuote on ja milloin esimerkiksi kunkin viherseinän vesiastiat tulee täyttää.

Ansaintamalli ja hyödyt Naavalle

Viherseinät myydään asiakkaalle palveluna tietyn sopimuskauden mittaiseksi jaksoksi. Jakson kesto voi olla muutamista kuukausista useisiin vuosiin. Palvelupakettiin kuuluu tuotteen ylläpidosta ja laadusta vastaaminen. Viherseiniä voidaan myös tarvittaessa päivittää esimerkiksi valaistusta vaihtamalla. Palveluna tarjottavien tuotteiden etuna Naavalle on se, että ne voidaan siirtää sellaisenaan uusiin tiloihin, mikäli asiakas ei halua jatkaa tuotteen käyttöä sopimuskauden jälkeen.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia vastaavien ratkaisujen hankinnasta, ylläpidosta ja huollosta. Asiakas saa ilmaa kosteuttavan ja puhdistavan tuotteen, joka toimii myös esteettisenä viherseinänä. Tuotteiden tarjoaminen palveluna kannustaa Naavaa panostamaan laatuun, jotta tuotteet kestävät käytössä pitkään. Lisäksi tuote voidaan hankkia halutun mittaiseksi ajaksi, ja sopimuskauden jälkeen asiakas voi luopua siitä ilman, että tuotteelle tarvitsee itse etsiä jatkokäyttökohdetta. Tuotteiden modulaarisuuden takia Naavan viherseiniä on myös mahdollista siirtää, jos tilojen käyttötapaa tai pohjaratkaisua muutetaan.

Mistä on kyse?