Kokeilu
Arvioitu lukuaika 2 min

Asfalttipihoista korttelipuutarhoiksi

Pienetkin pihat voidaan viherkorjata korttelipuutarhoiksi, jotka parantavat kaupungin ilmastokestävyyttä ja vahvistavat luonnon monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä.

Julkaistu

Ongelma

Kantakaupunkien tiiviitä kortteleita ei ole suunniteltu vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin, kuten helleaaltoihin ja hulevesien määrän kasvuun. Nykyiset ohjauskeinot ovat puutteellisia, eikä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ratkaisuja ole saatettu käytäntöön. Uusien alueiden rakentamisessa ilmastonmuutoksen haasteet pystytään huomioimaan, mutta olemassa olevaa kaupunkirakennetta tulee muuttaa sopeutuvammaksi, jotta tulevaisuuden pahimmat uhkakuvat eivät toteutuisi.

Ratkaisu

Viherkorjauksen avulla kaupunkikorttelien ilmastokestävyyttä voidaan parantaa luontopohjaisilla ratkaisuilla, jotka myös lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Urbaanit retrofittaajat selvittivät luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksia ja asukkaiden niihin kohdistuvia odotuksia ja suhtautumista sekä kaupungin/julkishallinnon ohjauskeinoja. Lopputuloksena syntyy infopaketti luontopohjaisten ratkaisujen mahdollisuuksista ja eri sidosryhmien ohjaus- ja vaikutuskeinoista sekä aiheeseen liittyvä maisema-arkkitehtuurin diplomityö.

 

Mistä on kyse?