Arvioitu lukuaika 1 min

Asfalttipihoista korttelipuutarhoiksi

Pienetkin pihat voidaan viherkorjata korttelipuutarhoiksi, jotka parantavat kaupungin ilmastokestävyyttä ja vahvistavat luonnon monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä.

Kuva: Minna Hemmilä

Julkaistu

Ongelma

Kantakaupunkien tiiviitä kortteleita ei ole suunniteltu vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin, kuten helleaaltoihin ja hulevesien määrän kasvuun. Nykyiset ohjauskeinot ovat puutteellisia, eikä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ratkaisuja ole saatettu käytäntöön. Uusien alueiden rakentamisessa ilmastonmuutoksen haasteet pystytään huomioimaan, mutta olemassa olevaa kaupunkirakennetta tulee muuttaa sopeutuvammaksi, jotta tulevaisuuden pahimmat uhkakuvat eivät toteutuisi.

Ratkaisu

Viherkorjauksen avulla kaupunkikorttelien ilmastokestävyyttä voidaan parantaa luontopohjaisilla ratkaisuilla, jotka myös lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Urbaanit retrofittaajat selvittivät luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksia ja asukkaiden niihin kohdistuvia odotuksia ja suhtautumista sekä kaupungin/julkishallinnon ohjauskeinoja. Lopputuloksena syntyy infopaketti luontopohjaisten ratkaisujen mahdollisuuksista ja eri sidosryhmien ohjaus- ja vaikutuskeinoista sekä aiheeseen liittyvä maisema-arkkitehtuurin diplomityö.

suositukset & yhteystiedot

Urbaanit retrofittaajat -tiimin suositukset:

Suositukset päättäjille

Luontopohjaisia ratkaisuja edistäviä vaatimuksia tarvitaan määräyksiin, säädöksiin ja lakiin (mm. rakennusjärjestys). Nämä vaativat aikaa ja siksi niihin pitäisi tarttua heti. Viherrakenteen parantamisen priorisointi suhteessa muihin tavoitteisiin on tarpeen päätöksenteossa ja kaupunkisuunnittelussa. Tämä edellyttää asennemuutosta. Korttelipihojen viherkorjaamiseen olisi suositeltavaa antaa uudenlaisia kannustimia, kuten rahallista tukea pihan saneeraukseen viherrakentein, joista on hyvä myös viestiä näkyvästi.

Suositukset muille

Aktiiviset asukkaat ja taloyhtiöt voivat muuttaa pihan viherkeitaaksi esimerkiksi muuttamalla nurmikot perhosniityiksi ja lisäämällä pihalle viljelylaatikoita. Kokemuksien jakaminen ja toimista viestiminen kasvattaa positiivista liikettä kohti vehreitä korttelipihoja. Aihepiiriin perehtyneitä aktiivisia kansalaisjärjestöjä on jo olemassa ja heidän toimintaan voi liittyä mukaan.

Urbaanit retrofittaajat

Tiia Valtonen, Ramboll Finland Oy (tiia.valtonen(at)ramboll.fi)
Laura Suni, Aalto yliopisto / Ramboll Finland Oy
Susanna Kankaanpää, Helsingin kaupunki
Kajsa Rosqvist, Helsingin kaupunki

 

 

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?