Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Aurinkosähköä palveluna yrityksille omalta katolta

Naps Aurinkovoimala tarjoaa aurinkosähköä palveluna yrityksille. Asiakkaat maksavat kiinteistönsä katolla sijaitsevasta aurinkojärjestelmästä vain sen tuottaman sähkön verran. Ratkaisu mahdollistaa asiakkaille edullisemman sähkön ja päästövähennykset ilman erillistä investointia.

Julkaistu

Ongelma

Aurinkosähköjärjestelmän hankkimisen monimutkaisuus, ylläpitäminen ja huoltaminen sekä järjestelmään tehtävän investoinnin takaisinmaksuajan epävarmuus koetaan vielä esteeksi aurinkosähköjärjestelmien ostamisessa. Vaikka aurinkosähköjärjestelmien hinta on laskenut viime vuosina, ovat 6-7 vuoden takaisinmaksuajat useille kiinteistönomistajille liian pitkiä.

Ratkaisu: Aurinkosähköä palveluna yrityksille omalta katolta

Naps Aurinkovoimala suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää aurinkosähköjärjestelmiä asiakkaidensa kiinteistöjen katoilla. Laitteisto säilyy Napsin omistuksessa ja asiakas maksaa vain katollaan tuotetusta aurinkosähköstä sopimuskauden ajan. Noin 10-15 vuoden kauden jälkeen asiakas voi lunastaa voimalan ja jatkaa aurinkosähkön tuotantoa ilman erillisiä maksuja. Palvelua ostavia asiakkaita ovat pääasiallisesti yritykset ja järjestelmiä toteutetaan yli 100 kilowatin kokoisena.

Ansaintamalli ja hyödyt Naps Aurinkovoimala Oy:lle

Palvelumalli helpottaa asiakkaan ostopäätöstä, takaa Napsille pitkäkestoisen asiakassuhteen sekä jatkuvan kassavirran. Naps-konsernin nykyinen omistuspohja mahdollistaa toimintamallille edulliset rahoituskustannukset.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Naps Aurinkovoimala kantaa omistamisen, tuotannon ja huoltamisen riskit asiakkaansa puolesta. Aurinkovoimalan käyttäjä maksaa ainoastaan tuotetusta sähköstä ja saa aurinkoenergian imagoedut ja päästövähennykset kaupan päälle. Useissa tapauksissa Napsin kanssa tehdyn sopimuksen mukainen aurinkosähkön hinta on myös matalampi kuin verkosta ostetun sähkön kokonaiskustannus.

Mistä on kyse?