Arvioitu lukuaika 1 min

Case Kontulan Ostari

Case Kontulan Ostari edistää ja demokratisoi kaupunkisuunnittelun osallistavia prosesseja yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Kuva: Minna Hemmilä/Sitra

Julkaistu

Ongelma

Suomen laki antaa jokaiselle oikeuden osallistua oman elinympäristönsä suunnitteluun. Kaupunkisuunnittelussa suunnittelijoiden ja kansalaisten vuorovaikutusprosessi ei aina panostuksista huolimatta tavoita heikoimmassa asemassa olevia ihmisryhmiä, mikä vahvistaa voimassa olevia valtarakenteita.

Ratkaisu

Case Kontulan Ostari edistää ja demokratisoi kaupunkisuunnittelun osallistavia prosesseja yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?