Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Ekologinen kuivuri pellon tuotteille

Viljakas valmistaa liikuteltavia, kustannustehokkaita ja aurinkoenergiaa hyödyntäviä kuivureita. Kuivurin tekniikka mahdollistaa kaikkien kasvilajien kuivatuksen ja sen takaisinmaksuaika on perinteisiä kuivureita huomattavasti lyhyempi.

Julkaistu

Ongelma

Viljelysmaan rakenne kärsii yksipuolisesta viljelystä. Kuminan ja härkäpavun tyyppisten erikoiskasvien käyttö voi monipuolistaa viljelyä. Monet viljan kuivauslaitteistot ovat öljykäyttöisiä ja niiden kustannukset ovat maanviljelijöille korkeita. Suosiotaan kasvattaville erikoiskasveille ja muille pienille viljelyerille sopivaa ja kannattavaa kuivausratkaisua ei ole ollut tarjolla.

Ratkaisu: Ekologinen kuivuri pellon tuotteille

Viljakas valmistaa aurinkoenergiaa hyödyntäviä automatisoituja kuivureita. Kuivuri hyödyntää auringon lämpöenergiaa esimerkiksi olemassa olevien mustien katto- ja seinäpintojen, erillisten aurinkokeräinten tai muiden lämmönlähteiden avulla. Kuivurin uuden teknologian ansioista vilja puhdistuu ja sekoittuu automaattisesti kuivausprosessin aikana.

Liikuteltavan laitemallin avulla kuivaus voidaan aloittaa jo pellolla. Kuivuria voidaan käyttää kaikille viljalajeille ja se tarjoaa ekologisen ja helpon ratkaisun matalasta kuivauslämpötilasta hyötyvien luomu- ja erikoiskasvien kuivaamiseen.

Ansaintamalli ja hyödyt Viljakkaalle

Viljakas valmistaa ja huoltaa kuivureita. Tuotanto on hajautettu joustavaksi ja nopeasti laajennettavaksi paikallisen alihankintaverkoston avulla, minkä ansiosta Viljakkaan pääomakustannukset pystytään pitämään pieninä.

Merikonttiin valmiiksi pakattu käyttövalmis tuote on helposti kuljetettavissa jopa maailmanlaajuisesti, eikä se vaadi erillistä kokoamista. Tuote soveltuu kustannustehokkaana vaihtoehtona erilaisiin olosuhteisiin erikoiskasvien, muiden viljojen sekä luomukasvien kuivaukseen.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Maanviljelyn kannattavuus kasvaa luomu- ja erikoiskasvien viljelyn avulla. Kuivauskustannuksissa voidaan säästää jopa 90 prosenttia perinteisiin lämminilmakuivureihin verrattuna. Helposti liikuteltava kuivuri soveltuu yhteiskäyttöön ja tekniikkansa ansiosta kaikkien kasvien kuivaukseen. Kuivurin takaisinmaksuaika perinteisiin kuivureihin verrattuna on merkittävästi pienempi.

Mistä on kyse?