Kokeilu
Arvioitu lukuaika 3 min

Enemmän kuin ruokaa

Enemmän kuin ruokaa mallintaa osallisuutta edistäviä käytäntöjä ruoka-avun asiakkaiden ja päättävien viranomaisten välillä. Kokeilussa pureudutaan ruoka-avun juurisyihin ja luodaan kestäviä ratkaisuja.

Julkaistu

Ongelma

Mitä tapahtuisi, jos kunnan vähävaraisille asukkaille annettaisiin todellinen mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon?

Ruoka-avussa kohdataan taloudellisesti ja sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevia. Myös heitä, joita virallinen auttamisjärjestelmä ei aina tavoita. Ruokajonossa ovat köyhyyden todelliset asiantuntijat, ne, joilla olisi esittää ratkaisuja tilanteensa parantamiseksi. He eivät kuitenkaan saa ääntään kuuluviin.

Lue lisää kokeilusta ja sen opeista:
https://ruoka-apu.fi/ruoka-avun-jarjestajille/kansalaisaloite/

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Kokeilu

Kuntien ja valtiontason päättäjillä ei ole tarpeeksi tietoa ruoka-avussa asioivien elämäntilanteesta, eikä vuoropuhelua köyhien ja päättäjien välillä ei ole. Ruoka-apua järjestävät Suomessa sadat eri toimijat, joilla on tietoa siitä, mikä muuttaisi ruoka-avun asiakkaiden elämäntilanteen paremmaksi. Tätä tietoa ei saada koottua, eikä eteenpäin.

Päättäjät perustavat toimintansa usein tutkimustietoon, mutta eivät tiedä mitä sillä pitäisi tehdä. Tai sitten päätökset eivät tavoita köyhää ihmistä.

Kentältä puuttuvat sellaiset toimijat, joilla on mandaatti välittää tietoa köyhyydestä ja ylläpitää vuoropuhelua köyhien ja päättäjien välillä. Kokeilussa otetaan käyttöön Enemmän kuin ruokaa -tiimin innovoimat Köyhyyden vähentämisen neuvostot. Neuvostojen kautta välitetään tietoa köyhyydestä ja ylläpidetään vuoropuhelua köyhien ja päättäjien välillä. Päättäjien kiinnostusta rakentaa vuoropuhelua köyhien kanssa herätellään vaikuttamiskampanjan avulla.

Köyhyyden vähentämisen neuvostot kannattaisi ottaa osaksi kunnallista ja tulevien hyvinvointialueiden päätöksentekoprosessia vahvistamaan vähävaraisten kuntalaisten ja päättäjien välistä vuoropuhelua ja tiedonkulkua. Neuvostot ja vaikuttamiskampanjat ehkäisevät polarisaatiokehitystä, sillä ne käynnistävät yhteiskunnallista keskustelua laajamittaisen ruoka-avun tarpeen syistä.

Ehdotamme lainvalmistelua kuntien ja hyvinvointialueiden velvoittamiseksi köyhyyden tavoitteelliseen vähentämiseen.

Enemmän kuin ruokaa-tiimi ehdottaa, että kuntien ja hyvinvointialueiden tulisi asettaa köyhyyden vähentämiseen tähtäävät tavoitteet sekä määrittää niihin liittyvät toimenpiteet, mittarit ja seurantatavat osana lakisääteistä velvoitettaan (612/2021 §6 ja §7) edistää ja seurata hyvinvointia ja terveyttä alueillaan. Niiden tulisi raportoida köyhyyden vähentämisen tavoitteiden toteutumisesta osana samaisessa laissa velvoitettua hyvinvointikertomustaan.

Lisäksi kuntien ja hyvinvointialueiden tulisi seurata ja arvioida köyhyyden vähentämisen tavoitteiden toteutumista ja nimetä näitä tehtäviä varten tarpeenmukaisia työryhmiä (esim. köyhyysneuvosto), joihin kuuluu luottamushenkilöitä, virkamiehiä, kuntalaisia sekä muita olennaisia sidosryhmiä (esim. järjestöt ja hyvinvointisektorin muut toimijat).

Kansalaisaloite löytyy lisätietoineen osoitteesta: ruoka-apu.fi/kansalaisaloite.

Mistä on kyse?