Arvioitu lukuaika 1 min

Enemmän kuin ruokaa

Enemmän kuin ruokaa -tiimi mallintaa osallisuutta edistäviä käytäntöjä ruoka-avun asiakkaiden ja päättävien viranomaisten välillä. Tavoitteena on haasteiden juurisyihin pureutuvat, kestävät ratkaisut.

Kuva: Minna Hemmilä/Sitra

Julkaistu

Ongelma

Ruoka-avussa kohdataan taloudellisesti ja sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevia. Myös heitä, joita virallinen auttamisjärjestelmä ei aina tavoita. Ruokajonossa ovat köyhyyden todelliset asiantuntijat, joilla olisi esittää ratkaisuja tilanteensa parantamiseksi. He eivät kuitenkaan saa ääntään kuuluviin.

Ratkaisu

Enemmän kuin ruokaa -tiimi mallintaa osallisuutta edistäviä käytäntöjä ruoka-avun asiakkaiden ja päättävien viranomaisten välillä. Tavoitteena on haasteiden juurisyihin pureutuvat, kestävät ratkaisut.

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?