Arvioitu lukuaika 1 min

Future Feeniks

Future Feeniks etsii ratkaisuja, joiden avulla yhä useampi keski-ikäinen, digikuilussa oleva, mahdollisen syrjäytymisuhan alla oleva mies saisi äänensä kuuluville.

Kuva: Minna Hemmilä/Sitra

Julkaistu

Ongelma

Digitaaliset kuilut lisäävät ihmisten työelämästä ja yhteiskunnasta syrjäytymisen uhkaa sekä vaikeuttavat mahdollisuuksia pidentää työuria ja nostaa työllisyysastetta. Noin 35 000 suomalaista miestä on digikuilussa.

Ratkaisu

Future Feeniks etsii ratkaisuja, joiden avulla yhä useampi keski-ikäinen, digikuilussa oleva, mahdollisen syrjäytymisuhan alla oleva mies saisi äänensä kuuluville.

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?