Kokeilu
Arvioitu lukuaika 2 min

Future Feeniks

Future Feeniks etsii ratkaisuja, jotta yhä useampi keski-ikäinen, digikuilussa ja mahdollisen syrjäytymisuhan alla oleva mies saisi äänensä kuuluville.

Julkaistu

Ongelma

Digitaaliset kuilut lisäävät ihmisten työelämästä ja yhteiskunnasta syrjäytymisen uhkaa sekä vaikeuttavat mahdollisuuksia pidentää työuria ja nostaa työllisyysastetta. Noin 35 000 suomalaista miestä on digikuilussa. Yhteiskunnan rakenteiden ja työelämän muuttuvat vaatimukset lisäävät ongelmaa tulevaisuudessa.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Kokeilu

Kokeilussa kehitetään tulevaisuuden palvelujärjestelmää, jotta äkillinen irtisanominen ja siitä seuraava työttömyys voidaan estää ennalta, ja siten luoda katkoton työura. Samalla voidaan nostaa alueellista elinvoimaa. Kokeilussa halutaan sovittaa alueen yritysten osaamisvaatimukset alueen ihmisryhmien kyvykkyyksiin, teknologiaa hyödyntäen. Selvitämme, miten tekoälyä hyödyntävät Urakone ja yhteisöllistä oppimista tukeva sovellusperhe voisivat tukea alueellista yhteistyötä yritysten, oppilaitosten, kunnan ja paikallisten yhteisöjen välillä.

Kokeilussa kootaan sektorirajat ylittävä ohjausryhmä, joka pohtii, miten yhteistyössä voidaan ratkaista osaamistarpeiden alueellisen ennakoinnin ongelmia. Kokeilu järjestetään Kemissä, missä äkillinen rakennemuutos ajaa suuren määrän työntekijöitä tyhjän päälle.

Kokeilu on alusta laajemman ohjelman käynnistämiselle. Onnistuessaan eri toimijat yhdistävää toimintamallia voidaan hyödyntää työelämän muutosten ennakoinnissa ja ennakoivassa rekrytoinnissa. Tämä hyödyttää niitä, jotka pyrkivät katkottomaan työuraan. Lisäksi hyödytetään kuntien, elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyötä.

Mistä on kyse?