Arvioitu lukuaika 1 min

Future Makers Vaala

Tiimi kehittää ja vahvistaa nuorten demokraattisen osallistumisen mahdollisuuksia. Huomio on etenkin helposti syrjään jäävien nuorten mukaan ottamisessa.

Kuva: Minna Hemmilä/Sitra

Julkaistu

Ongelma

Nuorten demokraattiseen osallisuuteen liittyy lukuisia haasteita. Haasteiden luonne on myös erilainen kaupungeissa ja haja-asutusalueilla.

Ratkaisu

Future Makers Vaala haluaa kehittää ja vahvistaa nuorten demokraattisen osallistumisen mahdollisuuksia erityisesti niillä digitaalisilla alustoilla, jotka ovat jo nuorten käytössä. Huomio on etenkin helposti syrjään jäävien nuorten mukaan ottamisessa.

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?