archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Itämeren ravinteet kiertoon Kalajoella

Miten Itämerta rehevöittävät ravinteet saataisiin takaisin kiertoon? Suomen Luonnonvarakeskus käynnistää Kalajoella toimialat ylittävän alueellisen verkoston, jossa meren ravinteista tehdään ja kaupallistetaan yhteistyössä uusia kasvualustoja.

Julkaistu

Ongelma

On olemassa vain vähän keinoja siirtää meressä olevia ravinteita takaisin kiertoon. Yksi ainoista taloudellisesti kannattavista keinoista lienee Itämerestä poistettu kala, jota käytetään minkin rehuissa. Turkistarhoille keskittyvät ravinteet aiheuttavat kuitenkin ympäristöriskin niiden läheisyydessä oleville pelloille ja vesistöille.

Ratkaisu

Suomen Luonnonvarakeskuksen idean mukaan Itämerestä rehuihin siirretyt ravinteet voitaisiin yhdistää biohiileen ja tuotteistaa kompostoinnin avulla uusiksi kasvualustoiksi. Näin ravinteet saadaan kiertoon ja osaksi hiilineutraalia viljelyä. Ratkaisussa yhdistetään aluetasolla ravinteiden materiaalivirtojen ja käsittelyketjujen toimijat yhdeksi verkostoksi, johon kuuluvat: a) pienpuusta biohiiltä valmistavat toimijat, b) kalasta ja teurasjätteistä rehuja valmistavat yritykset, c) tarhaajat, d) kasvuturvetuottajat ja kompostointiyritys, e) kasvualustojen ja orgaanisten lannoitteidentuottajat, f) laitetoimittajat, g) pakkausvalmistaja, h) kalusteteollisuus sekä i) puutarha- ja viherrakentamisen yritykset.

Ratkaisussa luodaan myös konsepti tuotteille, joita voidaan käyttää muun muassa parvekeviljelyssä, viherrakentamisessa ja kehitysmaiden ruokahuollossa. Alueellisesti konsepti tuottaa merkittävän määrän uusia työpaikkoja maaseudulle ja se käynnistää biopohjaisten tuotteiden innovaatiosarjan. Konseptia kokeillaan ensin Kalajoella, mutta se on skaalattavissa koko Pohjanmaan kattavaksi toiminnaksi.

Ratkaisun esittäjä: Maarit Hellstedt, Luonnonvarakeskus, maarit.hellstedt@luke.fi

Mistä on kyse?