Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Jäteveden käsittely ja resurssien talteenotto palveluna

Teollisuuden veden käyttö aiheuttaa erilaisia resursseihin ja saasteisiin liittyviä riskejä. EcoVolt-vedenkäsittelyratkaisu luo tuotantoon suljetun kierron, joka ratkaisee nämä globaalit haasteet.

Julkaistu

Cambrian Innovationin EcoVolt puuttuu vesipulan ja -turvallisuuden ongelmaan maailman ensimmäisellä biosähköisesti tehostetulla jätevedenpuhdistusratkaisulla, joka muuttaa jäteveden uusiutuvaksi energiaksi ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Innovaation taustalla on NASAn kansainvälistä avaruusasemaa varten teettämä työ. Tavoitteena oli rakentaa suljetun kierron elämää ylläpitävä järjestelmä, tuottaa massa- ja energiasäästöjä sekä vähentää hiilidioksidin vähentämiseen liittyviä kustannuksia. Massachusettsin Cambridgessä toimiva alkuperäinen tutkimusryhmä skaalasi ratkaisun oheistuotteen teolliseksi ratkaisuksi.

Ongelma

Yhä useampi tuottaja kertoo veteen liittyvästä riskistä toimitusketjunsa toiminnassa. Yritysten laajentuessa ne kohtaavat kasvavia resurssihaasteita, jotka liittyvät veteen, energiaan ja jäteveden käsittelyyn. Kuivuuden pahentuessa vesipulan arvioidaan tulevan yleisemmäksi kuin koskaan ennen.

Ratkaisu

Cambrian tarjoaa jäteveden käsittelyä ja resurssien talteenottoa palveluna kumppanin toimipaikassa sijaitsevilla uusiutuvilla EcoVolt-mikrolaitoksilla. Yhtiön lippulaivaratkaisu käsittelee jätevettä tehokkaasti ja samalla tuottaa puhdasta energiaa ja puhdasta vettä.

EcoVoltin merkittäviä käyttäjiä on elintarvike- ja panimoalalla, tekstiili- ja lääketeollisuudessa sekä julkisella sektorilla. Veden uudelleenkäytöllä kaikki teollisuuden toimijat, joilla on jätevesivirtoja, voivat laajentaa tuotantokapasiteettiaan ja lisätä tulovirtojaan ylittämättä kulutuskattoa.

Vaikka asiakkaita houkuttelevat ensisijaisesti ratkaisun taloudelliset perustelut, EcoVolt edistää osaltaan kiertotaloutta ja parempien ympäristökäytäntöjen käyttöönottoa. Cambrian Innovation tekee myös tiivistä yhteistyötä tutkimussektorin kanssa ja julkaisee tieteellisiä artikkeleja, mikä tukee koko kiertotalousyhteisöä.

Ympäristövaikutukset

EcoVolt vaikuttaa merkittävästi vedenkulutuksen vähentämisen ja veden saasteiden poistamisen kautta samalla, kun se vähentää energiantuotantoon liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Se tukee myös paikallisten ekosysteemien hyvinvointia veden, ilman ja maaperän mahdollisen parantamisen kautta.

Sosiaaliset vaikutukset

Cambrianin teknologia parantaa sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöjen resilienssiä käsittelemällä jätevesiä turvallisesti ja ehkäisemällä ympäristön mahdollista saastumista. Teknologia voi parantaa edullisen puhtaan veden ja uusiutuvan energian saatavuutta, mikä on tärkeää vesipulasta kärsivillä alikehittyneillä alueilla.

Mistä on kyse?