Jätevedestä juomavettä ja biolannoitteita

Aquazone ja Ekolannoite ovat kehittäneet ratkaisun, jossa likavesi puhdistetaan ja siitä erotellaan kalvotekniikalla lannoitteeksi kelpaava aines. Pellot saavat näin ravinteet käyttöönsä ja vesistöt säästyvät kemikaaleilta sekä ravinnepäästöiltä.

Julkaistu

Ongelma 

Maailman vesitilanne heikkenee jatkuvasti muun muassa saastumisen, ilmastonmuutoksen, väestönkasvun ja teollisuuden kasvun seurauksena. On arvioitu, että vuonna 2025 jo kaksi kolmasosaa maapallon väestöstä kärsii akuutista puhtaan veden puutteesta. Lisäksi puhdistamattomien tai huonosti puhdistettujen jätevesien johtaminen luontoon aiheuttaa paikallisia ongelmia ruuantuotantoon ja juomaveden hankintaan.

Ratkaisu: jätevedestä maanparannusainetta ja juomavettä 

Aquazone tuottaa teknologiaa sekä osaamista, jonka avulla jätevesilaitokset voidaan saneerata vedenpuhdistamoiksi. Jätevesi käsitellään pääsääntöisesti biologis-kemiallisesti, jolloin siitä erotellaan vesi, kiintoaineet ja ravinteet. Erotettu vesi voidaan ottaa joko maatalouden käyttöön kasteluvedeksi tai kierrättää juomavedeksi. Kiintoaineista ja ravinteista muodostuva lietteen käsittelystä vastaa Aquazonen yhteistyökumppani Ekolannoite, joka on erikoistunut valmistamaan lietteestä orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita. Liete käsitellään kahdella kemikaalilla, minkä jälkeen aines on vapaa haitallisista bakteereista ja valmis käytettäväksi viljelyyn tai muuhun maanparannuskäyttöön. 

Ansaintamalli ja hyödyt Aquazonelle ja Ekolannoitteelle 

Kokonaisratkaisu on vielä kehitysvaiheessa ja vaatii usean tahon yhteistyötä. Ansaintamalli tulee rakentumaan laitoksien rakentamisesta tai saneeraamisesta sekä uudistettujen laitoksien käytöstä yhdessä laitoksen omistajan kanssa. Tavoitteena on kehittää toimintaa yhteisyrityksillä, joissa yhteistyötä tehdään luotettavan paikallisen toimijan kanssa esimerkiksi kehitysmaissa. Lisäksi Aquazone pyrkii kehittämään mallin, jossa koko laitoksesta otetaan vastuu paikallisesti esimerkiksi 3-10 vuoden periodiksi, jolloin laitoksen tehokas käyttö voidaan opettaa paikalliselle kumppanille.

Aquazone toimittaa jo nyt Suomessa osia vesilaitoksiin, saneeraa kokonaisia laitoksia ja optimoi laitoksien käyttöä. Ekolannoite sen sijaan toimittaa jo kokonaisia lietteenkäsittelylaitoksia tai niiden osia sekä valmista multaa ja maanparannusainetta asiakkaille Suomessa.  

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle 

Aquazonen jätevedenpuhdistusteknologia ja Ekolannoitteen lietteestä valmistama maanparannusaine voivat parantaa puhtaan veden saantia ja viljelymahdollisuuksia kehittyvissä maissa. Jäteveden puhdistaminen ja siitä saatava maanparannusaine voivat mahdollistaa omavaraisen viljelyn ja parantaa elämisen edellytyksiä myös vaikeissa olosuhteissa. Muihin maihin toteutettavien laitosten käyttäjiä voidaan kouluttaa Mikkelissä sijaitsevassa koulutuskeskuksessa. 

FAKTAT

Aquazone pähkinänkuoressa

Päätoimiala: jätevesilaitosten saneeraus, suunnittelu ja toimitukset sekä juomavesikonttien valmistus ja myynti

Perustamisvuosi: 2009 

Liikevaihto: 1-50 miljoonaa euroa 

Kiertotalousratkaisun lanseeraus: 2011 

Kiertotalousratkaisun osuus liiketoiminnasta:  yritys ei halua kertoa

Henkilöstön koko: 1-10 

Kotipaikka: Espoo 

Verkkosivu:www.aquazone.fi  

FAKTAT

Suomen Ekolannoite Oy pähkinänkuoressa

Päätoimiala: lietteenkäsittely

Perustamisvuosi: 2011

Liikevaihto: alle 10 miljoonaa

Kiertotalousratkaisun lanseeraus: 2011

Kiertotalousratkaisun osuus liiketoiminnasta: 100 %

Henkilöstön koko: 1-10

Kotipaikka: Mikkeli

Verkkosivu: http://www.ekolannoite.fi/

Julkaistu

Suosittelemme

Vielä yksi?

Mistä on kyse?