Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Joukkoistettu kierrätysalusta tekee kierrätyksestä helppoa

Kierrätyksen puute tarkoittaa, että jäte päätyy kaatopaikalle tai polttoon ilman käsittelyä. Live Love Recycle -alusta kehittää puutteellista jätehuoltoa viestinnän ja yhteistyön avulla.

Julkaistu

Live Love Recycle tekee kierrätysprosessista helpomman ja tuo sen kaikkien ulottuville. Se yhdistää ihmisiä ja yrityksiä, joilla on jätteeksi päätyviä tuotteita, toimijoihin, jotka voivat uudelleenkäyttää nämä raaka-aineet. Sovelluksesta on tullut suosittu Beirutissa, ja sillä on nykyään 20 000 käyttäjää.

Live Love Recycle huomasi roskien kierrätyksen ongelmallisuuden vuonna 2015. Oma alusta kehitettiin ja toiminta aloitettiin vuonna 2018 useiden kansallisten ja monikansallisten organisaatioiden taloudellisen tuen avulla.

Ongelma

Kolmella miljardilla ihmisellä maailmassa ei ole käytettävissään kierrätyspalveluita. Ongelma on erityisen selvä alikehittyneillä alueilla, kuten suuressa osassa Libanonia. Lisäksi yhteys jätettä tuottavien ja näitä materiaaleja tai tuotteita uudelleenkäyttöön haluavien väliltä puuttuu. Syy tähän on viestinnän ja läpinäkyvyyden puute.

Ratkaisu

Live Love Recycle on joukkoistukseen perustuva kierrätyssovellus, joka helpottaa yhdyskuntajätteen kierrätystä ja hallintaa esimerkiksi alueella, jolla ei ole kunnallista jätehuoltoa.

Joukkoistetun alustan avulla käyttäjät voivat osallistua myös logistiikkaan: jätettä voi kuljettaa kuka tahansa, jolla on polkupyörä tai auto. Niinpä Live Love Recycle vähentää jätelogistiikan kuluja organisaatioilta, jotka etsivät uudelleenkäytettäviä materiaaleja.

Organisaatio tarjoaa käyttäjille tietoa jätteistä ja apua kierrättämisessä samalla, kun se tukee käyttäjiä heidän jätteiden käsittelyssään. Alusta on tehokas ratkaisu yhteisön kierrätyksen edistämiseen, ja se hyödyttää kaikkia asianomaisia.

Yritys edistää myös kiertotaloutta keräämällä tietoa saatavilla olevista jätemateriaaleista ihmisille, jotka voisivat uudelleenkäyttää niitä.

Ympäristövaikutukset

Live Love Recycle auttaa pitämään materiaalit kierrossa pidempään ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä, mikä vähentää raaka-aineiden hankinnan haitallisia vaikutuksia esimerkiksi luonnon monimuotoisuudelle. Säästyneet resurssit vähentävät myös jätteen polttamiseen ja kaatopaikkoihin liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten päästöjä ja ilman, veden ja maaperän saastumista.

Sosiaaliset vaikutukset

Live Love Recycle on luonut jätteen keräämisestä työpaikkoja 436:lle haavoittuvassa asemassa olevan yhteisön ihmiselle. Sovelluksen tarjoama apu ja neuvonta lisää tietoa kestävistä tavoista, mikä puolestaan lisää aktiivista kierrätystä. Tämä vaikuttaa positiivisesti yhteisön resilienssiin sekä paikallisten yhteisöjen terveyteen ja hyvinvointiin. Se kannustaa myös virallisia tahoja parantamaan jätteen kierrätyksen mahdollisuuksia.

 

 

Mistä on kyse?