Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Julkiset hankinnat vauhdittamaan kiertotaloutta

Julkisen rahan kestävä käyttö vaatii kiertotalouden huomioimista julkisissa hankinnoissa. KEINO-osaamiskeskus tarjoaa tähän työkaluja julkisille organisaatioille.

Julkaistu

Haaste

Julkiset organisaatiot tekevät miljardien eurojen edestä hankintoja vuosittain. Hankintojen tulisi halvimman vaihtoehdon sijaan ohjautua yhteiskunnan kannalta kestävimpiin ja vaikuttavimpiin vaihtoehtoihin. Samaan aikaan yritykset tarvitsevat mahdollisuuksia näyttää kiertotalousosaamistaan, ja referenssikohteet auttavat liiketoiminnan laajentamisessa.

Ratkaisu

Kiertotalouden tavoitteet tulee sisällyttää julkisiin hankintoihin nykyistä vahvemmin, jolloin kysyntää syntyy myös uusille kiertotalousratkaisuille. Tapoja edistää kiertotalouden mukaisia julkisia hankintoja on useita: Hankinnalle voidaan tarjouspyynnössä asettaa vähimmäisvaatimukset, jotka sen on täytettävä. Elinkaarikustannuslaskentaa voidaan hyödyntää hintatarkastelun sijaan hankinnoissa, joihin on olemassa selkeät elinkaaren mukaiset laskentaperusteet. Markkinavuoropuhelu mahdollistaa sen, että uudenlaisia ratkaisuja tarjoavat yritykset voivat keskustella hankintayksiköiden, esimerkiksi kuntien, kanssa siitä, miten kilpailutus kannattaa toteuttaa, jotta se mahdollistaa kestävimmän ja vaikuttavimman vaihtoehdon hankinnan.

Vuonna 2018 perustettu KEINO-osaamiskeskus (Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus) tukee julkisia organisaatioita kestävien ja vaikuttavien julkisten hankintojen edistämisessä. KEINO kehittää muun muassa kiertotaloustavoitteita edistäviä hankintojen kehittäjäryhmiä, joiden tavoitteena on vauhdittaa konkreettisten hankintojen syntymistä ja hyvien käytäntöjen skaalautumista. KEINO edistää myös sitä, että nykyistä useammin julkiset hankinnat nähdään organisaation strategisten tavoitteiden edistämisen työkaluina.

Mistä on kyse?