archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Käyttäjälähtöinen työympäristö elinkaaripalveluna

Työympäristöllä on merkitystä! Toimistojen elinkaarimalli ja työympäristö paveluna tarjoaa kannattavaa liiketoimintaa niin palvelun tarjoajalle kuin palvelun ostavalle yrityksellekin.

Julkaistu

Ongelma

Tapa tehdä töitä on suuressa murroksessa ja samalla vaatimukset työympäristölle muuttuvat. Digitalisaation tuomat muutokset vaikuttavat tilankäyttötarpeisiin ja toisaalta mahdollistaa paikasta riippumattoman työskentelyn. Toimitilat on perinteisesti suunniteltu kestämään viisi tai seitsemän vuotta. Muutostahdin vuoksi yritysten on kuitenkin mahdotonta tietää, koska ja miten oman organisaation tilanne, henkilöstön määrä ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Vajaassa käytössä olevia tiloja lämmitetään, valaistaan ja jäähdytetään vuoden ympäri.

Ratkaisu: Käyttäjälähtöinen työympäristö elinkaaripalveluna

Yhdessä asiakkaan henkilöstön kanssa Martela määrittelee, suunnittelee ja toteuttaa asiakasyrityksen strategiaan sopivia työympäristöjä, joissa toimitilat ovat tehokkaassa käytössä. Erilaisten työtilojen tarve tutkitaan aina tapaus- ja yrityskohtaisesti. Suunnittelun jälkeen yritys hoitaa asiakkaan muuton, tarvittavien kalusteiden toimituksen sekä käyttämättä jäävien vanhojen kalusteiden kierrätyksen. Martelan kaikki palvelumallit noudattavat Waste Nothing – periaatetta, esimerkiksi kierrätykseen lähtevät hyväkuntoiset kalusteet kunnostetaan Martela Outletiin myytäväksi uudelleen ja asiakkaan käyttökelpoiset kalusteet, kuten hyväkuntoiset sähköpöydät, voidaan tarvittaessa kunnostaa.

Ansaintamalli ja hyödyt Martelalle

Martela tarjoaa asiakkailleen työympäristön ja toimistokalusteiden elinkaarimallia kokonaispalveluna. Tämä mahdollistaa asiakkaalle laajemman ja kokonaisvaltaisemman palvelun saamisen. Asiakas voi halutessaan ostaa työympäristön määrittelyn, suunnittelun, kalusteet ja muuton myös erillisinä palveluina tai hankkia koko työympäristön palveluna (WaaS).

Hyödyt asiakkaalle

Palvelumallin ansiosta organisaatio saa yksittäisten kalusteiden sijaan koko toimiston elinkaaren kattavan kokonaisratkaisun. Palveluun kuuluu olennaisena osana työympäristön jatkuva optimointi käyttäjien muuttuvien tarpeiden mukaisesti ja organisaatio maksaa vain siitä, mitä aidosti tarvitsee. Toimitilojen tehokkaammalla käytöllä asiakkaat voivat saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Käyttäjälähtöisen työympäristömuutoksen avulla voidaan kehittää työhyvinvointia merkittävästi ja samalla parantaa työn tuottavuutta.

Mistä on kyse?